Matias de Stefano & Christina von Dreien


 interview van 

Matías De Stefano

met het Holistisch magazine “Svjetlost”

(Het Licht ), uit Kroatie, Juli 2014.

- Vertaald uit het engels

HET VERLEDEN HERINNEREN TER UITVOERING VAN DE TOEKOMST                

Matías De Stefano is een Argentijn die  in de wereld van spiritualiteit uitblinkt, met de uitlatingen van zijn herinneringen aan de tijden toen  hij in sommige andere levens en zelfs in sommige andere levensvormen leefde in het oude Egypte...  en werkte in de kosmische bibliotheek , tegenwoordig bekend als de Akasha bibliotheek. Op zijn reis van Noord naar Zuid is hij gestopt in Zagreb. Het was een goede gelegenheid voor een gesprek en om een venster te openen naar lang vergeten tijden,  en kennis  omtrent de werkelijkheid.


Eerste Visioenen   

                       

"Svietlost": Wanneer was de eerste keer dat u zich dingen ging herinneren, die niet in dit leven thuishoorden ?


Matías: Het exacte moment weet ik niet meer,  omdat ik al visioenen en herinneringen heb,

sinds ik 3 jaar oud was. Maar vanaf mijn 11de  of 12de weet ik nog precies wat  mijn herinneringen waren . Een week voordat zulks gebeurde, kwamen  de wezens die ik gezien had naar me toe,  en vertelden me: "Van nu af aan zul je ons niet meer zien maar zal jij je alles gaan  herinneren." Ik begreep  helemaal niet waar ze 't over hadden .

De week daarna , op school, tijdens de geschiedenisles, zag ik een foto van piramides, en dat was het moment dat de pijn in mijn hoofd begon, en beelden  mijn geest vulden. "


"Svjetlost": Hoe zagen die wezens eruit, als het al mogelijk is, hun uiterlijk te beschrijven?


Matías: Vanaf mijn 3de tot mijn 5de  leken ze net  apen. Dat is waarschijnlijk omdat ik een kind was en zij bij mij vertrouwd wilden  voorkomen. Vanaf de leeftijd van 7 leken het meer feeën en elfjes, en zo bleef  het tot ik 12 was.                                                                                                   

Vanaf mijn veertiende, zien ze eruit als mensen.


"Svjetlost": Was u bang voor die wezens,  toen u nog een kind was ?


Matías: Ik dacht dat zoiets normaal was.                                                                                       

Voor mij waren ze net als mijn ouders, familie, vrienden en broers/zussen.                                     

Ik heb ze dan ook behandeld als mijn zussen.


"Svjetlost": Meestal,denkt een  kind dat dit soort ervaringen heeft, dat àndere kinderen dezélfde ervaring hebben en is erg verbaasd als het ontdekt dat het niét zo is.


Matías: Ik had geen enkele schroom om over dat onderwerp te spreken.                                           

Sommige van mijn vrienden vertelden me dat ze gelijkaardige "vrienden"  hadden toen ze klein waren maar ik, blééf ze zien en ik dacht dat dàt normaal was.                                                     

Sommigen onder hen maakten me wel aan het schrikken,                                                                     

maar dat waren niet degiene  die me hielpen maar  grenzen aan mijn ervaringen stelden .


"Svjetlost": moet ik daaruit begrijpen, dat er wezens zijn met ' verschillende agenda's ?"


Matías: Nu begrijp ik pas, dat ze er allemaal waren om mij te helpen.


"Svjetlost": Op welke manier hielpen zij u dan wel ?


Matías: Sommigen onder hen  hielpen me dagelijks, om mijn potentiëel op te drijven , om mijn zelfvertrouwen te verhogen, meer te weten te komen over onze aarde en de andere mensen, mijn missie en wat dies meer zij. Ik denk dat de anderen probeerden mij te helpen bij het overwinnen van mijn angsten, van mijzelf en mijn grenzen. Zo plaatsten  ze hun grenzen om me bang te maken. Ik ben erin geslaagd om deze te overwinnen en de dingen te zien zoals ze écht zijn .


De Galactische Nacht

Het licht...


"Svjetlost" : Het voor het eerst zien van de foto van de piramide ,  was dat een soort van klik-moment, wat was het eerste wat je ervan onthouden hebt ?


Matías: Door die piramide, kreeg ik meteen de Sfinx te zien, maar het had wel een ander gezicht ..

Alles eromheen was groen, er was geen woestijn..Ik was een vrouw en ik stond vlak voor de Sphinx, samen met mijn echtgenoot . Ik bracht een soort dankoffer,  en had een verzoek aan het adres van de Sfinx, maar ik kan me niet meer herinneren wat dàt was. Dat was het sleutel-moment voor mij, want wat ik nu aan het doen ben, is daar een gevolg van, maar in die tijd was ik niet in staat om mijn werk te doen, en ik vroeg "hoe het moest gebeuren?"                               

Mijn eerste herinnering  gaat tot 10 000 jaar terug, en het ging hoofdzakelijk over :                       

"hoe het nu verder moest"  maar als kind kon ik dat nog niet  begrijpen.                                           

Nu doe ik dat wel .


"Svjetlost": Dat beeld van de Sfinx met ander gezicht en de piramide omgeven door water en groen komt overeen met de resultaten van het onderzoek van iemand  als Stephen Mehler die beweert dat de piramides en Sfinx veel ouder zijn dan oorspronkelijk gedacht en dat ze werden gebouwd op verschillende lokaties. Volgens uw herinneringen, waar  maakten ze deel van uit?


Matías: De Sfinx is ouder  dan de piramides . En in mijn eerste herinneringen waren er geen 3 piramides maar slechts één, die trouwens nu niet meer bestaat, want die werd later vernietigd.             

Dat gebeurde tussen de Nieuwe en Oude geschiedenis, in het tijdperk van Atlantis.

Atlantis was verdwenen en ik was één van degenen die er woonde tijdens de overgangsperiode, het einde van een tijdperk en het begin van een ander.                                                               

Gedurende die tijd waren 's werelds beschavingen allemaal met elkaar verbonden,                             

er was een netwerk van mensen die hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de Aarde                     

en zij wisten nog dat zij van de sterren waren gekomen,                                                                       

met als doel : de  voorbereiding van de massa, om op te stijgen naar een ander soort ontwikkeling, een andere evolutie dan die van andere planeten.                                                                             

Dat was de reden waarom ze machines bouwden  die hen hielpen bij het gebruik van de frequenties van de sterren. Dat was het doel van wereldculturen.                                                             

Toen begon alles echter bergaf te gaan , dat is wat wij benoemen met : de Galactische Nacht.               

De culturen begonnen zich van elkaar te scheiden,                                                                                 

en nieuwe, verschillende culturen en religies ontstonden, die eerder nog niet bestonden .                           

Het doel van religies en culturen was om de doelstellingen tijdens de Galactische nacht te onthouden ,  en ze hadden allemaal de zélfde bedoeling : de aarde en de energie van de sterren, met elkaar verbinden . De doelstellig van de sterren kon in een planeet transcenderen .


"Svjetlost": U had het daarnet over machines . Wat waren die machines?


Matías: De "stenen". De "stenen" zijn de oudste vorm van machines in het Universum omdat ze alle informatie van de schepping in zich hebben. De "oude mensen" wisten hoé te communiceren met stenen en hoe hen voor te bereiden op wat er het doel van was :  overdracht van de informatie. De kristallen, stenen, geometrie en geluid werden gebruikt voor de bouw van de steen- structuren, dat was toén de technologie.


"Svjetlost": Wat was de oorzaak van de ondergang ?


Matias : De oorzaak van de ondergang was een omwisseling van de magnetische polen, van het zuiden naar het noorden . De noordelijke hemisfeer warmde op, en het ijs begon te smelten . Gedurende een periode van duizend jaar, waren er heel veel aardbevingen, dat was niet iets van een paar dagen ... Gedurende die periode van duizend jaar, waren er heel veel migraties . Door de aardbeving in Afrika, gleed een groot segment van het continent in de zee, wat grote golven veroorzaakte . Zoiets als een tsunami, maar volgens mijn herinneringen niet zo groot, want de mythen hadden het erover, dat daardoor het integrale Atlantis bedekt werd. En dat was niet zo .  De golf was echter wel één van de elementen die de val van Atlantis hebben beïnvloed, en daarvoor was het zeeniveau omhoog gekomen . Atlantis is niet in één dag verdwenen .

Wat wel in één dag gebeurde was dat het besluit genomen werd tot het bereiken van ‘het einde ‘ . De dag dat de tsunami er kwam, was er besloten tot het ‘einde’ .


Vraag : Wie heeft er daartoe besloten ?


Matias : Politiekers .


Vraag :Waren zij in staat om een Tsunami te creëren ?


Matias : Neen . Ze besloten een eind te maken aan Atlantis, maar de tsunami hebben ze niet gecreëerd . De tsunami was een natuurlijk event . Ze hadden besloten dat de aarde hen toevertrouwde dat dit het einde van hun beschaving was


Vraag : Je hebt het eerder gehad over twee dingen : de verwoesting van de beschaving van Atlantis- iets wat duizend jaar zou geduurd hebben – en de golven, en vernietigende krachten die er ineens waren, en waar je een periode van amper een paar uren, of mischien maar één dag op zet. Hoe kunnen we deze twee verhalen samenbrengen ?


Matias : De grote golven en de aardbevingen hebben amper een paar dagen geduurd, maar het proces van het verdwijnen van de beschaving van Atlantis, daar was duizend jaar voor nodig . Atlantis is niet verdwenen op één dag, er was niet één golf die ineens Atlantis bedekte .                         

Het verdwijnen van Atlantis nam duizend jaar in beslag, en die ‘paar dagen’ bepaalden de meest belangrijke periode, toen de migraties en de traumas van de beschaving een aanvang namen .             

Dat was het 'begin van het einde' .


Het bestaan in de Akasha


Vraag: In tal van interviews heb je het gehad over jouw herinneringen aan jouw aanwezigheid in Akasha . Kan je een beschrijving geven van deze bibliotheek, die in de oude tradities ‘ Akasha’ werd genoemd . Wat moeten wij ons daarbij voorstellen ? Hoe werkt dat ? Wat zijn de herinneringen die jij daaraan hebt ?


Matias : Ik heb daar gewerkt, zoals vele ànderen trouwens .                                                             

Akasha is zoiets als het ‘neurologisch systeem’ van het universum .                                             

Informatie wordt daar niet in boeken opgeslagen, zoals in een bibliotheek,                                             

maar is voortdurend aanwezig in synapses .                                                                                     

Akasha is niet een plaats, maar een dimensie waar elk onderdeel van het universum op             

aangesloten is doormiddel van lichtpuntjes, en wij, de wezens,                                                         

reizen als het ware tussen deze met elkaar verbonden energie-punten .

Er is één plaats in het centrum van het universum die de rol vertolkt van een  brein,                         

en het lijkt een beetje op een ‘honingraat’ of ‘spinnenweb’, en dat punt verbindt al de andere,           

maar dat punt is geen plaats .                                                                                                             

Wat ik me kan herinneren is de informatie, onder de vorm van lichtstralen die rondreizen,                 

en die via het web onderling verbonden is .                                                                                         

En om dit te ‘lezen’ of de informatie te bekomen hoeven we'r enkel doorheen te gaan .                             

Het is eigenlijk meer een voelen van  de informatie, dan ze te lezen .


Vraag : Zijn wij nog steeds in staat, om dit te doen ? Om informatie op te halen uit een bibliotheek, die eigenlijk geen bibliotheek is .


Matias : Zeker weten , want het bestaat overal . Ieder van onze cellen  beschikt over punten die ze verbindt met deze biblioteek .


De taal van frequentie


Vraag : kan je ons iets vertellen over de verbanden tussen Harwitum en de Sayonatu taal . 

Wat voor een taal is dat eigenlijk ? kan je ons iets over Sayonatu vertellen ?                                     

En wat is Harwitum precies ?


Matias :  Vanaf mijn twaalfde ben ik deze taal beginnen herinneren. Dat was trouwens de taal die ik sprak met mijn echtgenoot voor de sfinx , 10.000 jaar geleden . Vermits ik  niet in staat was vele van mijn herinneringen in het Spaans, mijn moedertaal, te begrijpen, ben ik  deze taal beginnen gebruiken om het allemaal uit te leggen . Bvb. in Sayonatu is ‘ de Akasha’  : Thamthiorgah .       

En door Sayonato te gebruiken werd ik in staat gesteld de concepten uit te leggen .                     

Harwitum komt van het woord Haru, wat ‘het noorden’ betekent, en wifu dat ‘het zuiden’ betekent, en atumo betekent : het pad . Met andere woorden , Harwitum betekent het pad van noord naar zuid . Dat is de naam van het pad dat ik gegaan ben, waarbij ik probeerde de wereld van het bewustzijn te verbinden, door met de energieën te wandelen die zich van het noorden naar het zuiden verplaatsen . Dat is hetzelfde pad, dat we zovele jaren geleden dienden te gaan, maar we hebben het toen niet afgemaakt, en ik wordt verondersteld het dit keer wél te doen .       

Sayonatu is een frequentiële taal . De woorden hebben  veelvuldige betekenissen, en het is behoorlijk moeilijk om een vloeiende conversatie te hebben, en het énige wezen waar ik die taal kan mee spreken is mijn kat die nooit antwoord geeft . Ik heb geen enkele praktijk in het spreken van Sayonatu, maar meestal schrijf ik ze . Momenteel is het enkel voor éigen gebruik, en het helpt me de informatie te begrijpen, die ik ontvang, om frequenties in woorden om te zetten, en het helpt mij eveneens om het ding te benoemen dat ik doe, zoals Ater Tumti, Harwitum, Arsayian,

de concepten tegen dewelke ik niet de culturele of historische informatie  wil plakken .               

Het is bvb niet hetzelfde om te zeggen : Ater Tumti, hetgeen geen enkele culturele betekenis in zich heeft, of de hemel naar de aardebrengen, daar waar de hemel voor verschillende mensen, verschillende betekenissen heeft .Ik denk dat de bedoeling erachter is, dat ik  me deze taal herinner,  om een nieuwe frequentie in te brengen in de termen die ik gebruik .


Vraag :  Dus... deze taal heeft voor jou verschillende punten van 'begrijpen' toegevoegd .             

Je hebt het al gehad over frequentie en geluid. Er zijn tegenwoordig nogal wat empatische mensen, die de klanken van bepaalde woorden kunnen horen én visualiseren, en twee mensen kunnen hetzelfde woord horen, maar iedereen hoort verschillende geluiden met verschillende betekenissen. Betekent dit dat Sayonatu deze euvels kan overbruggen .


Matias  : Precies . Dat klopt . Sayonatu was gecreëerd in Noord Afrika, in de periode dat de Atlantis-beschaving ten onder ging . Informatie uit verschillende aardse talen werd gebruikt om Sayonatu te creëren , met de bedoeling om die limieten te overstijgen, de problemen van frequentie . In noord Europa, bvb. waren de talen erg sterk, maar tegelijkertijd ook 'glad' (= weinig weerstand in de mond bij het uitspreken) , het woord 'elf bvb, maar in het zuiden van Afrika, waren de talen guturaal .  Dus : al die karakteristieken van vele talen waren in het Sayonatu opgenomen, en daardoor vertegenwoordigde het alle frequenties , van de hele wereld én van de hemel . Deze taal heeft ongeveer 5O medeklinkers en 9 klinkers, en er zijn geluiden zoals 'HA' , waarvan de bedoeling is , bepaalde termen in een frequentie uit te drukken . Het woord igilariam bvb... dat heeft verschillende betekenissen, het betekent " oh  wat een prachtige creatie, ik geniet van het leven ' . Dat is het woord dat aan anderen uitlegt hoe ik me op dat moment voel, het is niet enkel een woord, het is een gevoel .


Vraag : Hoe ver in de geschiedenis reikt jouw geheugen ? We hebben het hier over twee 'lijnen' van geheugen, één die gerelateerd is aan de niet materiële wereld, en de andere die gelinkt is met de materiële wereld, en gebeurtenissen die hier gebeurd zijn, laten we zeggen, tot 13.000 jaar geleden . Maar hoe zit het dan met gebeurtenissen die plaats vonden 20.000, 40.000 of 100.000 jaar geleden? Kan jij je deze 'incarnaties' herinneren, en hoe de wereld eruit zag ... heel lang geleden ?


Matías: Tijd is relatief, want ik kan mij nog dat leven herinneren dat ik leefde op deze en andere planeten, in periodes waarin er geen leven op aarde was. Mijn herinneringen gaan terug naar zeer oude tijden. Één van de levens dat ik mij zeer goed herinner  was het leven... toen ik woonde op de planeet Gludok Sirius. Tijdens dat leven liepen dinosaurussen op aarde .

Ik herinner me mijn bestaan tussen 2  levens waar tijd niet bestaat,  de dimensie buiten  ruimte en tijd. Ik heb nog behoorlijk wat herinneringen aan mijn werk in de Akasha bibliotheek, het moment van de schepping van de aarde bijvoorbeeld, van de  dualiteit, goed en kwaad, vele dingen die "geen tijd hebben". Dit soort herinneringen zijn aan de oppervlakte gekomen, toen ik 16 was .


De geheimen van kathedralen


"Svjetlost": Laten we het eens hebben over kathedralen. Het is bekend dat ze werden gebouwd op  heilige plaatsen die veel ouder zijn dan de kathedralen. Er zijn vele mysteries die verband houden met de kathedralen,  hoe ze gebouwd zijn bijvoorbeeld . In een artikel noemde u de activering van 22 kathedralen in Spanje, Portugal en Italië. Wat was de bedoeling achter de bouw van deze kathedralen en wat was de bedoeling van degenen die ze gebouwd hebben? Wat was het doel van hun activering en hoe ging dat in zijn werk?


Matías: Eerst moeten we weten dat de eerste technologie op deze en vele planeten de steen is. 

"De steen" is net zoals een computer, en computers werken niet als u ze niet oplaadt , ze moeten worden geprogrammeerd. En de programma's zijn: de bewuste geluiden van menselijke en andere wezens. Als we de computer heropladen - het systeem, die technologie met de nieuwe frequenties- zijn we eigenlijk de energie van de geest aan het downloaden in de materie ?                                   

In het verleden was het gebruikelijk dat de mensen, monolieten bouwden, in Stonehenge bvb, en zij zongen voor de stenen, en deze manier van werken bracht de 'geest' naar de aarde . De rol van de stenen is dezelfde als de rol van de hypofyse in ons lichaam. Onze hypofyse ( pijnappelklier/ derde oog ) controleert een deel van de functies in ons lichaam, zoals de hormonen bvb. en deze klier is afgestemd op  de 'kruinchacra' langs waar de geest binnenkomt in de materie en verder in het gehele lichaam. Deze stenen waren als het ware de hypofyse van de cultuur . Ze brachten de 'geest' naar de aarde en verspreidden die dan ook over de hele aarde . Vroeger werden de stenen gebruikt in cirkelformaties, de cirkel werd de tempel, en de tempel werd de obelisk, obelisk werd piramide, de piramide werd een andere tempel en deze tempel werd een  kathedraal .  Wat zijn kathedralen . Zij zijn de resultaten van de eerste hypofyse van de samenleving.  Kathedralen en tempels, niet enkel Christelijke maar àlle tempels, zijn de  hypofyse van onze maatschappij, van onze cultuur . Werken met een geluid dat in hen geproduceerd is, brengt bewust de geest naar de aarde, naar de materie, en dat is hoe wij het potentiëel van de stenen activeren .                                                     

De oude school voor architectuur onderwees in het verleden de manieren om te praten of te zingen tegen de stenen en de geest in deze muren te brengen. Vrijmetselaars waren in het verleden de architecten die deze stenen hebben gerealiseerd, met de bedoeling om de 'geest' op aarde te brengen .

Zelfs als we niet Katholiek zijn, of niet behoren tot een godsdienst, maar als wij ons in het centrum van een kathedraal, onder een koepel bevinden, kunnen wij iets bijzonders waarnemen. Want dat is het punt van aansluiting.

Tijdens onze Harwitum reis rond de planeet, vertelde de aarde ons dat het goed met haar ging, ze zei : " ik ben aan het groeien, ik voel me goed ".  Maar het probleem is de samenleving, die het bewustzijn van onze wereld vertegenwoordigt . En dat bewustzijn is ziek, want we zijn onze doelstelling vergeten, hier op deze planeet, en wat we verondersteld zijn te doen . En dat is : ons terug verbinden met de doelstelling, en de dingen afwerken die nodig zijn om de 'geest' terug naar de aarde te brengen .

Maar kathedralen worden gerund door mensen die daar helemaal niet mee verbonden zijn .

Enkel met echte , diepe liefde kunnen we die verbinding opnieuw maken, en niet met geweld . En dat geweld, laat zich altijd zien onder de vorm van een oorlog .

Veranderingen kunnen enkel gecreëerd worden door ware Liefde.  Heb je een idee waar de grootste hypofyse van de huidige maatschappij gelokaliseerd is ? Dat is in het Vatikaan . Vatikaanstad is de meest krachtige hypofyse van onze samenleving . Dat is dan ook de reden dat ik besloot de reis : "ROMA AMOR" aan te vatten , en die energie en frequentie te veranderen, door opnieuw tegen de stenen te zingen . We hebben voor de stenen gezongen om de geest te verplaatsen van het noorden naar het zuiden. Gedurende onze reis hebben we 22 kathedralen bezocht in Spanje, Portugal, en Italië, we hebben voor hen gezongen met de bedoeling de punten van het pad, dat leidt naar het vatikaan, terug te verbinden . Het vatikaan en de paus wisten van ons werk en er werd ons toegestaan, te zingen tot de stenen van het vatikaan . Wij hebben tot de kathedralen gezongen, niet omdat we katholieken waren, maar omdat zij de hypofyse vertegenwoordigen .


Het hart van de zon, verbinden met het hart van de aarde .


"Svjetlost": Wanneer we spreken over megalithisch Europa is het duidelijk dat het centrum : de Britse eilanden zijn,vermits wij er het grootste aantal verschillende soorten hunebedden( dolmens) vinden . We kunnen constateren dat we tot bij zuid Portugal, cirkels van dolmens terug vinden. Maar hun centrum ligt op de Britse eilanden . En ze zijn  verspreid  verder weg in  Europa, Maar hoe verder we van de Britse eilanden verwijderd zijn, hoe minder dolmens we aantreffen . Wat is er zo belangrijk aan deze ( britse) eilanden en wie heeft uiteindelijk  besloten deze dolmens te bouwen op precies die plek? Wat was de reden voor het bouwen van de hunebedden?


Matias : De reden hiervoor is dat voor de aarde, de Britse eilanden: Ierland, Engeland, Wales en Schotland de thymus van de planeet zijn, de hart chakra . Europa is het hart, en de britse eilanden zijn de hartchacra . Niet zozeer  Groot Brittanië als land, maar de eilanden . Brittanië is pas veel later gekomen . Deze eilanden zijn belangrijk voor verspreiding van de liefde en de transformatie van de planeet. En de mensen uit die tijd wisten dat als ze op die plek de stenen verbonden,

dat ze ook verbinding zouden maken met het hart van het heelal,

het hart van de zon, en het hart van de aarde .


"Svjetlost": Het is interessant op te merken, dat het grootste  centrum van dolmens van Europa op hetzelfde eiland terug te vinden is, waar het grootste rijk ter wereld is opgedoken, nml. het Britse rijk . Zou het mogelijk zijn dat de oude kennis in zekere zin misbruikt is geweest, voor zelfzuchtige doeleinden .


Matías: Ik denk dat de groep mensen zich bewust was van die kennis en zij  die kennis gebruikten om hun macht uit te oefenen over de hele wereld. Deze eilanden tonen ons de onvoorwaardelijke liefde van de wereld. Als je heerst over deze eilanden, heb je de macht over de onvoorwaardelijke liefde in de wereld. Misschien hebben mensen, die deze kennis hadden, deze stenen gebruikt, om over de wereld te gaan heersen. De kerk heeft hetzelfde met het Vatikaan gedaan . Het Vatikaan wist , uit informatie die ze uit het midden Oosten had, dat als een nieuwe tempel gebouwd werd op een oude (steen) overal ter wereld, ze controle kregen over alle magnetische velden in de wereld. En het is zo, dat we moeten kijken naar kathedralen en kerken, overal ter wereld, op alle mogelijke plaatsen, omdat ze wisten, dat als ze  daar de 'steen' een plaats gaven, ze verbonden waren met de hele wereld op dezelfde manier als het al eerder gebeurd was met piramiden en tempels. Dat is de reden waarom we overal kerken terugvinden, en het Britse rijk was net zo verspreid over de hele wereld.


Geïntegreerde mensheid


"Svjetlost": Wie zijn die individuen ? Wat is hun doel in het leven? Waarom hebben ze zo'n nood aan algemene controle?


Matías: Het zijn mensen, en de mens is het eindproduct van vele rassen van het universum. Sommigen van ons hebben meer genen van één bepaald ras, en anderen meer genen van het àndere ras, waardoor we allemaal anders zijn . Maar, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is overleven . En de genetica van sommige mensen zegt hen         

dat de enige manier om te overleven is alles onder controle hebben .                                             

Als u controle hebt over alles, kan je overleven .                                                                         

Andere mensen voelen, dat de énige mannier tot overleven : werken is .                                   

Weer anderen voelen, dat je enkel kan overleven als er 'vrijheid' is .                                                 

Alle antwoorden liggen in ons besloten, maar we zijn allemaal gelijk .                                               

Deze mensen komen niet van andere planeten, maar zij zijn mensen waarvan de cultuur van andere planeten komt . En dat is het probleem ...

Het zou veel eenvoudiger zijn, mochten ze van andere planeten afkomstig zijn .


"Svjetlost": Hoe is de cultuur van andere planeten van hen deel gaan uitmaken ?


Matías: Wij als geesten hebben op een bepaald moment besloten het hele universum op één punt te ervaren, want het universum wil gewoon alles meemaken .

En eens je iets hebt ervaren, moet je dat gaan integreren.

Wij, de geesten, leefden op vele verschillende planeten, en deze planeten waren zo verschillend van elkaar, dat de geesten in verwarring raakten .                                                                           

Dus besloten we om alle genetische toestanden in één wezen te combineren, en zo creëerden we de mensheid, zodat we alles bijeen konden brengen wat toen gescheiden was in het universum.  Dus : hiér zijn we dan , als onze éigen oplossing, ons enige doel dat het verenigen van alles inhield. Binnen in ons is ons bloed een combinatie van vele verschillende culturen, energiën en geloofsovertuigingen... van het volk van Arcturus, de Pleiadiers, de reptielachtigen, de Grays, die van Sirius, het volkje van Orion.... dat alles maakt deel uit van ons !

Dus, als wij het hebben over zij die controle proberen te krijgen over anderen, dan hebben wij het over de mensen die aan het werken zijn aan de innerlijke integratie van deze informatie .                 

En we zien controle overal om ons heen . Het is niet enkel de politiekers die het fijn vinden te controleren, het gebeurt ook in onze huizen, waar moeder of vader tegen hun kinderen zeggen :     

" In dit huis moet je onze regels volgen, je moet een leven leiden/lijden, zoals wij denken dat het juist is."                                                                                                                                           

En die situatie kan zo blijven doorgaan, tot het kind zich herinnert dat hij het was, die deze ouders heeft gekozen, en gaat zeggen : " Nee, ik heb jullie gekozen, en daarom is het dat we sàmen de huisregels  kunnen bespreken." En dat noemen wij democratie, die er momenteel niet is, omdat we nog steeds handelen met de oude energieën en oude frequenties.                                                   

En het is aan ons om te aanvaarden dat wij voor hen gekozen hebben, om ons de richting te wijzen, want er zijn nog steeds dingen die we moeten meemaken .                                                     

De tijd is nu gekomen, dat we in staat zijn onze eigen gidsen te worden,                                           

en dat betekent niet dat we hen nu moeten gaan vernietigen, maar het volstaat hen te bevestigen door te zeggen : " Dank je wel, voor de inspanning "


"Svjetlost": Als het waar is, dat het menselijk ras een combinatie is van zoveel andere rassen, betekent dat dan, dat we een soort uitzondering zijn, en verschillend van alle andere rassen, want andere rassen zijn niet gemaakt van zoveel àndere rassen ?


Matías: Veel andere rassen zijn een combinatie van misschien drie of vier andere rassen,                     

en de mensheid is de combinatie van 22 rassen.                                                                               

Dat feit maakt ons niet zo uitzonderlijk, maar wel het feit                                                                     

dat we meer verantwoordelijkheid dragen .                                                                                       

Wij, het menselijke ras, hebben de tendens te geloven dat het hele universum ons wil controleren . Maar feit is, dat wij meer verantwoordelijkheid dragen, vermits wij : àl die ànderen zijn !                   

Onze handelswijze beïnvloedt wezens in andere melkwegstelsels,                                                       

en het is dààr dat onze verantwoordelijkheid ligt, in onze acties.                                                         

Het is dus niet dat we zo speciaal zijn, dat andere rassen ons willen uitroeien .


"Svjetlost": Wat was het doel om één ras te maken uit 22 andere ?


Matías: Dat maakt ons zo belangrijk ...                                                                                             

maar momenteel ageren we nog steeds als kleine kinderen, die met hun mogelijkheden 'spelen' .       

We zijn nog steeds niet bewust van onze mogelijkheden .                                                                     

We zijn nog steeds kinderen.                                                                                                                   

En dat is de reden waarom sommige rassen- niet allemaal- ons proberen te helpen bij onze lessen, zonder ons echt te beïnvloeden .                                                                                                         

En dat is dan ook de reden, waarom ze geen contact met ons hebben .                                                 

We moeten over onszelf van alles leren, vanuit onze ervaringen, en dat onze rol hier is :                     

de evolutie van de planeet en onszelf te dienen .


De biologie overstijgt de technologie


"Svjetlost": Veel mensen denken dat de mens het voorwerp is geweest van een soort van engineering op vele vlakken, sociaal, geo-engineering, bio engineering.

Wat zijn uw ideeën daarover ?


Matías: Er zijn twee dingen die hierin meespelen.                                                                           

Het eerste is, dat de mensheid gestart is met opnieuw te verbinden .                                                 

Er zijn al hopen mensen die zich 'hun ervaringen op andere planeten' kunnen herinneren . Technologie, bijvoorbeeld, die is  ontwikkeld....

Het is hun bedoeling om alle technologie te verenigen, al de doelstellingen van verschillende niveaus van evenveel planeten. We zijn er ons van bewust, dat dit onze technologie is, maar het probleem is, dat we dit allemaal veel te snel hebben ontwikkeld, zonder bewustzijn, we kunnen de bedoeling ervan nog niet begrijpen.                                                                                                   

Het tweede punt is de angst die ontstaat bij hen die controle hebben... dat ze die controle zullen moeten loslaten. Nu gebruiken ze de technologie om alles te controleren.                                         

Als we bewuster worden, zullen ze dat verliezen.... .en dus gebruiken ze het wapen van de angst, om ons bewustzijn te besmetten . En de oorzaak daarvan is ook angst.                                               

We moeten ons daar bewust van worden .                                                                                     

Ze hebben geprobeerd allerlei angsten op ons los te laten, ze willen dat we bang van ze zijn, anders dreigen ze controle te verliezen... en eigenlijk zijn zij het, die angst hebben .                             

En als wij ook bang worden, ontstaat er grote verwarring.                                                                     

Dus wat moet er gebeuren ?                                                                                                                 

Kijk gewoon naar hen . Zij zijn bang van zij die bewust leven .                                                           

En vermits we bewust zijn,  weten we dat er mensen zijn die ons willen controleren,                           

maar het is niet goed hen te bevechten, want uiteindelijk zijn zij mensen met hopen angst .               

Het enige wat we kunnen doen is hen herinneren aan het feit dat controle enkel een geestestoestand is, maar in wezen niet bestaat .                                                                               

Zij ontwerpen technologieën om te controleren, maar wij, de mensheid, zijn het meest belangrijke en meest geavanceerde stuk technologie dat ooit is gecreëerd in het universum.


We zijn biologie en biologie transcendeert alle technologie.


"Svjetlost": u spreekt over de Galactische Dag en de Galactische Nacht. Kunt u uitleggen wat dat ritme inhoudt? Het heelal is een grote plaats. Wat is de Galactische Dag en de Galactische Nacht? Hoe lang gaan ze meegaan? In welke verhouding  staat dit met de gebeurtenissen op aarde in de afgelopen 10 000 jaar?


Matías:  We kunnen die vraag beantwoorden door een nieuwe vraag te stellen . Waarom is het nodig te gaan slapen en waarom moeten we 's ochtends wakker worden?                                           

In de loop van de geschiedenis, heeft het Universum  hetzelfde  gedaan.                                               

Dat is een natuurlijke ritme, we moeten allemaal slapen, en overdag moeten wij wakker zijn om te werken. Als wij dat moeten doen, dan  moet alles dat ritme volgen.                                                 

Tijdens de winter slaapt alles, in het voorjaar ontwaakt alles en neemt alles opnieuw een start. Dieren doen het ook , de aarde heeft ook slaap nodig, net zoals de melkwegstelsels en de zon .
Het Gallactisch ontwaken


"Svjetlost": We hebben vast geleefd  tijdens de Galactische Nacht, en dat was vast niet makkelijk .

Tijdens de slaap-toestand, voelen de dieren niks,                                                                       

maar wij waren wél in staat om de dingen te voelen .


Matías: Alhoewel we dat niet opmerken, voelen de dieren en de planten wel dégelijk                   

wat er aan de hand is. Zij voelen zich aangesloten !

Trouwens op dit moment voelen zij die verbinding sterker dan ooit tevoren.                                 

Omwille van de staat van ons bewustzijn hebben we kunnen leven in het duisterste deel van de Nacht, en wij waren allemaal losgekoppeld. Dat was een nachtmerrie .                                                 

De melkweg was aan 't slapen .                                                                                                         

Niet letterlijk natuurlijk, maar de frequentie in een deel ervan was heel erg gezakt,                               

om later weer te stijgen... en door dat ritme te volgen, ontwaakten ook sommige planeten in een bepaald gedeelte van de galaxy, of gingen indommelen op een andere plaats .                                           

Dit is een natuurlijk proces. Als we geen rust nemen, gaan we dood.                                                 

Daarom is slapen zo belangrijk, maar ontwaken is al even belangrijk !                                               

Wij be-leven momenteel tijden, waarin niet enkel wij ontwaken, maar ook de aarde en zon dat doen. Dus de mensheid dient zijn ogen te openen !                                                                             

We kunnen onszelf vergelijken met een cel of een atoom in ons lichaam.                                           

Onze dag telt 24 uren, maar voor een cel of een atoom in ons lichaam is één dag, zoals 2000 jaar voor ons, wat toch wel behoorlijk lang is .                                                                                         

Wat wij klaarspelen in 24 uur, betekent voor hen een volwaardig leven,                                           

eigenlijk véle levens in hun eigen levensritme.                                                                                 

Wijzelf hebben ook vele levens geleefd, gedurende de Galactische nacht, en in die tijd hebben we veel dingen mogen meemaken. Wij zullen ,  nu de aarde ontwaakt is, vele dingen kunnen meemaken, maar dan moeten wij zelf ook wakker zijn .                                                                       

Dit is een biologisch en natuurlijk proces, iets dat wij - geesten- hebben gecreëerd.


"Svjetlost": Kunt u ons tot slot meegeven wat het woord "awakening" betekent. We hebben het gehad over taal, over de verschillende manieren van begrip of onbegrip, spirituele scholen bulken uit van de informatie hierover, maar wat is "awakening"... in eenvoudige woorden ?


Matías: Voor de mensheid is  " awakening" hetzelfde als wanneer we onze ogen openen in de ochtend en beseffen dat we gedroomd hebben,  en alle mooie dromen waren onze eigen creatie... enkel een droom.                                                                                                                     

"Awakening" betekent  verantwoordelijk zijn, en  erkennen dat ons hele leven, ónze creatie is, en nu  moeten we handelen en dat leven veranderen.                                                                   

Awakening  betekent : inzien waar  wij op dit moment zijn en waarom  we hier zijn.                         

Het is niets anders dan 's ochtends wakker worden en je afvragen wie we zijn ,                             

en wat hebben wij gedroomd....  en we zijn ons ervan bewust dat dit een droom was                           

en daarna gaan we nadenken over de vólgende stap.

Wakker zijn , betekent de dingen doen, van elke dag, maar gezien door de ogen van ons 'ras ' ,       

de hele mensheid. Het resultaat van  dit ontwaken zal opgemerkt worden door onze samenleving. Onze samenleving is het resultaat van onze slaap én van ons ontwaken.                                           

Op dit moment leven wij in iets als een droom, een nachtmerrie, en we worden langzaam wakker.

We hebben één  oog geopend en we kunnen al een beetje van het licht zien,                               

maar het voelt nog moeilijk .                                                                                                                             

We zien nog niet helder .                                                                                                                         

We vinden het jammer te moeten ontwaken, maar tegelijkertijd                                                           

beklagen wij ons over de droom en de nachtmerrie .                                                                                                         

We bevinden ons in een overgangsfase, en we kunnen met moeite onderscheiden                                 

wat écht is, en wat niet .

Dit is dàt moment!                                                                                                         

Onze samenleving heeft 200 jaar nodig om te ontwaken,                                                                     

maar nu moeten we al wel onze ogen openen . Dat is iets natuurlijks .

"Awakening" betekent :  ontwaken uit de droom die we zelf gecreëerd hebben en verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen creatie.


Hetzelfde interview in het engels op

REMEMBERING THE PAST FOR FULFILLMENT OF THE FUTURE

Matias De Stefano - Vivir en la Tierra - voz humana real - Español

Matias de Stefano - Vivir en el Universo - voz humana real - Español

Matias de Stefano : Ater Tumti : A Herença Universal (legendada em Portugues)

Matias de Stefano : Carta entregue ao Papa Francisco - 15/06/2014 - N° 16    

Matias de Stefano : Indigo Revolution - English - 2.36'15"

Matias de Stefano : Claves Ater Tumti - Español -2.36'15"

Запретное Знание от Индиго!  Matias de Stefano - Ater Tumti - russisch

Matias de Stefano over het onderwijs - nederlandse tekst

 

 


de site van Mathias de Stefano : https://yosoy.red/


       Matias de Stefano - brief aan PAUS FRANCISCUS  op 15 / 6 / 2014

       

                                   Below : the text in English


   Matias de Stefano -  Brief aan Paus Franciscus - Nederlandse vertaling


       Matias de Stefano - Vivir en el Universo

       Guia Practica


       Matias de Stefano - Vivir en la Tierra

       


Matias de Stefano - Gaia - Initiation -

a journey to the origin of the universe


       Matias de Stefano - Q & A - Transmission day 1 - in English !


       Matias de Stefano - Q & A - Transmission day 2 - in English !


       Matias de Stefano - Q & A - Transmission day 3 - in English !


       Matias de Stefano - Q & A - Transmission day 4 - in English !


       Matias de Stefano - Q & A - Transmission day 5 - in English !


       Matias de Stefano - Atlantis and the Creation of Races


       Matias de Stefano - Indigo Revolutionhttps://www.deslegte.com/files/samples/books/9789460152054.pdf


CHRISTINA VON DREIEN

 

 

https://christinavondreien.ch/

 

 

Momenteel zijn her en der op de wereld nieuwetijdskinderen geïncarneerd die onze energielichamen (en nog veel meer) kunnen waarnemen, evenals de effecten van straling.

Een van hen is de nu 18 jarige Christina von Dreien uit Zwitserland.

Net in het Nederlands vertaald is het indrukwekkende eerste boek over haar leven en gaven:

 Christina- tweeling als licht geboren, geschreven door haar moeder, Bernadette von Dreien, uitgegeven door Akasha.

 Christina von Dreien Kernbotschaft aus dem Tagesseminar in Erding vom 05 01 2019

ENGLISH SUBTITLES


https://www.youtube.com/watch?v=SgXCVKIRMN0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IqveE7nzRgG8rVicFMliRe1zCdCI2zNciRn49H6ADPlB9yFdMGWPW4tg

 
Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jongs af aan geeft ze al blijk van een opmerkelijk inzicht in de huidige wereld en verbaast ze met haar sterke ethiek, wijsheid en innerlijke rust, die een nieuwe dimensie van mens-zijn doen vermoeden.

Moeiteloos gaat Christina op een heel natuurlijke manier om met diverse paranormale gaven zoals multidimensionale waarneming, helderziendheid, telepathie en telekinese. Ze heeft het vermogen om aura's te zien, contact met het hiernamaals te leggen en te communiceren met dieren en planten. Al vanaf de geboorte staat ze in een bewuste verbinding met hogere dimensies en beschavingen van het licht.

Als voorbode van een nieuwe fase in de evolutie van de mens is Christina samen met haar tweelingzus Elena op Aarde geïncarneerd om licht en vrede te verspreiden. Ze zegt: 'Het licht is al overal op de wereld. Er is alleen nog iemand nodig die op de aanknop drukt.'

In dit eerste boek wordt het verhaal van Christina verteld vanuit het perspectief van haar moeder, Bernadette. Ze beschrijft Christina's bijzondere geboorte, kindertijd en jeugd tot zestien jaar. Het zijn jaren die in het teken staan van wennen aan het leven in de driedimensionale wereld, geschoold worden en beproevingen ondergaan om zich op haar levenstaak voor te bereiden, die Christina samenvat in de drie kernbegrippen vrijheid, waarheid en liefde.


'Ik ben hier om de mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een verruimd bewustzijn. Met een bredere horizon kunnen de mensen zelf inzien wat er vandaag de dag niet goed gaat op deze planeet. Ze kunnen dan voor elk facet van het leven nieuwe oplossingen en perspectieven ontwikkelen die succesvol en duurzaam zijn. Echter, mensen hebben een vrije wil. Het hangt enkel af van de keuzes die ze maken.'
- Christina von Dreien

 WE ARE PEACE

Een impuls  van  Christina  von Dreien«Vrede is niet iets wat zomaar vanzelf ontstaat.

Vrede is een keuze – die ieder individu zelf neemt

en zo verspreid wordt over alle landen.»


We willen allemaal vrede in en voor de wereld. Het is hoog tijd te beseffen dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de Aarde. Wij, de bewoners van deze wereld met elkaar, zijn het die de omslag in de wereld teweeg gaan brengen. Als we echt vrede willen, moeten we ons realiseren dat innerlijke vrede een voorwaarde is voor uiterlijke vrede.

Het is tijd dat we het geweld op Aarde met liefde tegemoet treden en vanuit ons hart leven. Onze harten zijn niets anders dan liefde die zich als waarheid uitspreekt, als mens belichaamd, als vreugde aanvoelt en als vrijheid leeft.

«Omdat wij mensen zijn, leren wij wat het betekent om met en door liefde te veranderen, in waarheid te leven en in vrijheid te denken.»


Niet de politiek maar wij als wereldbevolking vormen de sleutel tot vrede. Op het moment dat de harten van een groep mensen in hetzelfde ritme kloppen en gericht zijn op vrede en op het licht in de wereld, zal de poort naar vrede en vrijheid zich openen voor de hele mensheid.


Wij beschikken over een vrije wil. Het is dus aan ons of we JA zeggen tegen vrede en vrede gaan leven, of nog blijven hangen in twijfel. Als we JA zeggen en vanuit vrede gaan handelen, zijn we al bezig de wereld te veranderen. Het is belangrijk dat we inzien dat elke handeling, hoe klein die ook lijkt, al invloed heeft. We zijn allemaal met elkaar verbonden in een wereldwijd energetisch mensheidsveld. Iedereen die thuis op fysiek niveau iets kleins voor de vrede doet, stuurt zijn handeling in het wereldomvattende mensheidsveld en voegt zo wereldwijd een vredesvonk aan het veld toe.


De sleutel tot de poort naar vrede en vrijheid voor de mensheid ligt in de gezamenlijke afstemming van onze harten. En de sleutel tot een gezamenlijke afstemming is dat te leven wat we in ons hart dragen. Hoe meer mensen hun hart leven, hoe meer deze kracht, deze informatie, het mensheidsveld zal binnenstromen. En hoe groter deze kracht in het mensheidsveld is, hoe gemakkelijker het voor de mensen wordt die er in de toekomst bijkomen.

Ieder mens die zijn hart leeft, ontsteekt het vuur van de liefde en helpt zo mee de fakkels aan te steken die nu nog uit zijn, opdat iedereen de kans krijgt het vuur van de liefde in zich te dragen en door de poort van vrede en vrijheid te gaan. Want de vrede buiten ons begint bij de vrede in onszelf. Ieder mens is daarom uitgedaagd zijn eigen hart in zijn leven te belichamen om hier liefde, waarheid en vrijheid te verankeren, vrede te bewerkstelligen en het vuur van de liefde te laten stralen.


Hieronder vind je een aantal tips dat je kan helpen om je eigen en dus ook de wereldwijde trilling naar een hoger plan te tillen opdat er vrede in de wereld kan komen – zowel in het klein als in het groot!

Zeg ja tegen het leven. Het is een eer om hier als mens te zijn. Zoek jouw waarheid niet buiten maar in jezelf.

Besef dat elke vreedzame handeling, hoe klein ook, onderdeel wordt van een wereldwijd energetisch veld. Zo draag je direct bij aan de wereldvrede.

Laat liefde in elke vorm toe in je leven, zoals dankbaarheid, vreugde, acceptatie, vergeving, eerlijkheid. Wees dankbaar en erken de waarde van iedere seconde van zowel het verleden als het heden.

Voel je hart en leef ernaar, volg de impuls van je hart. Je hart leidt je in de waarheid van het moment daarnaartoe waar het voor jou nu precies goed is.


Geef jezelf het recht om in contact te komen met de Bron van de schepping. Wanneer je een kind benadert, doe dit dan op ooghoogte.
Ga niet in resonantie met onlichte acties.
Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzendt naar je terugkomt.

Vergeef alle mensen die nu in je leven zijn of vroeger in je leven waren.

Respecteer de vrije wil van al je medemensen, ongeacht hun nationaliteit of hoe ze eruitzien.

Doe waar je plezier aan beleeft en waar je blij van wordt. Houd van jezelf.


Leef je roeping.

Leef de verandering in jezelf en in je leven die je graag in de wereld wilt zien.

Een situatie die niet meer strookt met je goddelijke welzijn, kun je of accepteren dan wel veranderen – of je creëert een betere situatie.

Heb respect voor de natuur en onderken haar schoonheid.

Houd je verre van alle media die je naar beneden halen en houd je bezig met positieve dingen.

Onderhoud contacten met mensen die je goed doen.


Luister naar je lichaam en wees je ervan bewust dat alle fysieke ziekten altijd een oorsprong in je mentale en/of emotionele leven hebben.

Zodra je in je hart bent, gaat je trilling omhoog. Meer hoef je niet te doen.
Breng geen enkel levend wezen schade toe, noch in gedachten noch in woorden of daden.

Liefde is de meest transformatieve kracht ter wereld. Zet haar in en treed elke vorm van geweld met liefde en compassie tegemoet.

Jouw stem verandert de wereld. Wij leven op de wereld en zijn er met elkaar verantwoordelijk voor.


«Omdat ik mens ben ...
... is liefde mijn religie, ... is waarheid mijn leven, ... is vrijheid mijn recht.»


www.christinavondreien.ch

NIEUWSBRIEF

VAN CHRISTINA Von Dreien 

Juli 2020


"Geliefden,

De laatste tijd hoor ik vaak mensen zeggen dat dankzij Corona mensen "wakker worden" op het moment dat ze meer zien van wat er werkelijk op de achtergrond gebeurt op aarde en ook in het Universum. Op TV en in de meeste kranten wordt ons niet gepresenteerd wat er op de achtergrond gebeurt en het is waar dat er een zekere alertheid nodig is om te zien wat er werkelijk achter de schermen gebeurt.


Maar ik zie niet in dat iemand die de achtergronden ziet, daardoor echt wakker wordt. Hij wordt gedeeltelijk wakker, in een deel dat te maken heeft met "kennis". Maar het grootste deel van het ontwaken, is het besef dat we multidimensionale wezens zijn, dat we Liefde zijn tussen alle lagen en programma's die we in onze incarnaties hebben verworven. Dat we ons realiseren dat we een onsterfelijke Ziel hebben. 


Veel mensen geloven dat ze wakker zijn als ze zich meer bewust zijn geworden van "de achtergrond", maar ze vergeten dat het ware, Volledige Ontwaken inhoudt, dat we ons herinneren aan datgene wie we echt zijn. En waarom we hier zijn gekomen. 

Iemand die steeds meer wakker wordt, weet ook steeds meer wie hij of zij werkelijk is. Tegelijkertijd kan hij of zij ook dingen in twijfel trekken, want dan is er kennis van het grote duale spel dat nu gespeeld wordt.. 

Iemand die ontwaakt, begint zich ook te realiseren dat Intelligentie veel meer is dan wat de meeste mensen onder dit woord verstaan.


Wij associëren vaak Intelligentie met mensen die ideeën in hun hoofd ontwikkelen die niet iedereen zomaar kan bedenken. Maar dit zijn niet altijd alleen maar goede ideeën. Er zijn mensen die zeer intelligent zijn in hun hoofd en wapens maken die om de hoek kunnen schieten. Anderen maken plannen over hoe ze het beste oorlogen kunnen voeren. 

Maar iemand die met zijn hoofd iets creëert dat de natuur en of haar wezens schaadt, is niet intelligent, maar eerder dom. 

Ik las net een artikel dat, terwijl iedereen naar "Corona" staart, intussen op de achtergrond de regenwouden en andere bossen nog meer en in een nog hoger tempo worden gekapt. In Zuid-Amerika, in Azië, in Europa... Elke 6 minuten een stuk bos zo groot als een voetbalveld.


Er is waarschijnlijk niets dommer dan de vernietiging van de basis van het leven.

Dus Intelligentie betekent niet alleen dat iemand veel ideeën heeft of uitvindingen doet, maar Ware Intelligentie is verbonden met het Hart en gebruikt de ideeën om het Leven juist te beschermen, om het Leven te behouden. 

Dus als we naar de wereld kijken, moeten we concluderen dat heel veel mensen die invloed hebben sterke tekenen van domheid vertonen. Terwijl ze van zichzelf denken dat ze intelligente wezens zijn.

Maar het is ook zo dat wij als Collectief hebben bijgedragen aan het bevorderen van al deze ontwikkelingen. Anders had het niet zover kunnen komen.


Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de nabije toekomst dingen zullen gebeuren die voor ons een uitdaging vormen en die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. 


Uiteindelijk zal alles goed komen, dat weet ik. Maar tot die tijd zal het Leven, ons Leven, een achtbaan zijn, omdat het oude systeem niet weg wil en er alles aan wordt gedaan om de Mensheid onder controle te krijgen.

Maar de Liefde zal blijven bestaan en al het andere zal verdwijnen omdat de Aarde haar vibratie blijft verhogen, ondanks alles wat er nu met de mensen gebeurt.


We hebben nu en in de toekomst Mensen nodig die niet alleen wakker worden met kennis, maar ook met hun Hart en dus met hun Geweten. Mensen die hun Intelligentie, die vanuit hun Hart groeit, zullen gebruiken voor het Welzijn van Iedereen. Omdat alleen dat ware Intelligentie is, Vernietiging is Domheid. 


Het is belangrijker dan ooit om contact te maken met andere Mensen die ook een liefdevolle, echte, intelligente Samenwerking in deze wereld willen".

Christina von Dreien 

(Vertaling: Bo Baden)
Om de moed erin te houden

https://www.christinavondreien.ch/news/newsletter/ein-paar-mutmacher                                                         www.christinavondreien.ch

Christina von Dreien waarschuwt sterk voor de gevaren

van de 5G straling op je spirituele ontwikkeling.

Ze schrijft hierover :


“Ik wil hier graag kort uitleggen waarom 5G een zeer serieuze bedreiging vormt voor ons allemaal, of we nu een 5G-telefoon hebben of niet:

 

- 5G blokkeert onze energielichamen, die nodig zijn voor onze spirituele ontwikkeling. Mensen zijn minder in staat om verbinding te maken met licht en hun spirituele ontwikkeling hapert, valt in slaap- 5G heeft het vermogen om gedachten, emoties, acties en lichamelijke functies van mensen en dieren te manipuleren, zodat mensen zich gedragen zoals gewenst door degenen die aan de touwtjes trekken op deze planeet- 5G leidt tot ziektes en klachten zoals hoofdpijn, kanker, slaapstoornissen, duizeligheid, enz. Het is al lang bekend dat microgolven de processen in de cellen van het lichaam veranderen- 5G kan ook heel krachtig op het geestesvermogen inwerken- 5G is perfect voor monitoring van de totale bevolking- 5G is een bedreiging voor al het leven op deze planeet.

Het vernietigt bijvoorbeeld het immuunsysteem van de bomen, zodat deze allemaal afsterven. Het brengt de natuur in gevaar. “


Bron

https://www.israna.nl/2019/06/22/5g-straling-en-je-spirituele-groei/De nieuwsbrief van Christina von Dreien 

https://www.christinavondreien.ch/news/newsletter
Onderstaand document geeft u inzage in de informatie die Christina von Dreien aan het publiek meegeeft tijds de zogeheten 'seminars', die in het verleden zijn gehouden.

In dit document krijgt u de engelse versie te zien, maar als u klikt op de aanwezige corresponderende linken, komt u op de originele tekst terecht, waar u, aan de hand van het vlaggetje rechts bovenaan, kan kiezen voor Engels, Duits, Frans en Spaans


Christina von Dreien over ' SCHOOL'

28 oktober 2018

Via Youtube kan er gebruik worden gemaakt van nederlandse ondertiteling