SVENSKA


Love yourself -  Embrace the world

Älska dig själv - omfamnar världen
Barna er fremtiden. Fremtiden er her nå.

Barn har mye å formidle til den som er villig til å lytte.

Spesielt de nye barna, som er født inn i denne spesielle forandringstiden.


Doreen Virtue säger att ADHD här står för

”Attention Dialed into a Higher Dimension”!

Det känns oerhört verkligt.
Visst är det något speciellt med dagens barn jämfört

tidigare generationer?

Är de inte ovanligt kloka och företagssamma? Energibanen

 http://www.zoeland.se/index.html


Jag har valt att kalla dagens barn för Energibarnen, pga. att deras "nya" egenskaper och karaktärsdrag alla har med energi att göra.

 

Hög energinivå och starka känslor

Vi ser en väldigt hög energinivå hos många av barnen idag och de verkar vara helt outröttliga.

De är känslomänniskor och agerar mestadels utifrån sina känslor (energi) och uttrycker dessa till 120% (!), oavsett om det är glädje, ilska eller ledsamhet. De har inte den möjligheten att hålla tillbaka sina känslor och trycka ner de i kroppen, som tidigare generationer alltid har gjort. De är därav mer direkta och ärliga i sitt agerande, och också mer hälsosamma eftersom de hela tiden ser till att hålla kroppen "ren".

Om de tycker eller känner någonting är de heller inte sena med att uttrycka det. De fungerar därför som ett sorts förstärkare av det som både är bra och mindre bra i deras omgivning, de visar det som fungerar och inte fungerar, och det med besked!

 

Känsliga lögndetektorer

Men, det som framförallt är utmärkande är att de är oerhört känsliga i största allmänhet och de känner exempelvis av energier mycket tydligt från sin omgivning. De läser således av de människor runtomkring sig och reagerar starkt på det som de utstrålar, oavsett om det är godhet, falskhet, elakhet etc. Deras känslighet tjänar därmed som ett sorts lögndetektor och de är mer ärliga i sitt sätt att vara.

Den höga känsligheten kan även visa sig som överkänslighet för kemikalier i mat, tvättmedel etc. De reagerar på allt som är falskt.

Deras känslighet sträcker sig även bortom det som normalt sett kan uppfattas med de fem sinnena. De känner och samexisterar helt naturligt med energier från "andra sidan".

 

Gamla själar - lillgamla barn

De anses även vara gamla och högt utvecklade själar, vilket de tydligt visar genom sina ovanligt kloka uttalanden. Ibland kan det kännas som om det är du som vuxen som är elev och barnen lärare, de verkar vara mycket klokare än du. Många är väldigt lillgamla och ser ut att vara en gammal klok gubbe eller gumma i en ung kropp. De har i och med sin utvecklingsnivå en starkare kontakt med sitt inre, med sin själ. Och, det är också därför som de är mer uppriktiga och lyssnar till sin egen sanning. De kan alltså inte gå emot sig själva. Det är en total omöjlighet!

 

Energibarnen är ett samlingsnamn för dagens barn, men innefattar även i viss mån ungdomar och unga vuxna. De kan delas upp ytterligare i två undergrupper - Indigo- och Kristallbarn.

Självklart är det inte helt vattentäta skott emellan grupperna. Alla barn har sin individuella blandning av egenskaper och de kan ha både några av de typiska indigodragen och några av kristalldragen.

Indelningen i grupper tjänar endast till för att öka förståelsen för de barn vi lever med idag.

 

Indigobarnen...

...är de som sätter ner foten, de kan vara riktiga "pain in the ass", de är ärliga och säger vad de tycker, antingen verbalt eller genom deras agerande och deras så tydliga kroppsspråk. De vägrar att anpassa sig till sådant som inte fungerar för dem.

 

Ingen respekt för auktoriteter

De respekterar inte auktoriteter, exempelvis föräldrar och lärare, bara för att de anses vara "högre" än barnen. De värdesätter och lyssnar istället till de som har integritet oavsett rang, titel eller status, och i sin tur också respekterar barnen.

 

Aktiva, intelligenta och kreativa

De är ofta väldigt aktiva, nästintill sjövilda. De har som sagt mycket hög energinivå. Samtidigt är de väldigt klipska, kreativa, idérika, godhjärtade och vill andra väl. De är mycket intelligenta, men det är inte alltid som det visar sig som ett gott resultat i skolan.

 

Självmedvetna, envisa och arga

Indigobarnen är mycket självmedvetna och stolta, de vet vad de vill och inte vill. De är oerhört medvetna om deras kraftfullhet och har en väldigt stark vilja och en envishet som kan skära igenom berg.

De har en enorm drivkraft och det är deras ilska som är bränslet. Ilskan har fötts ur den schism som de upplever mellan hur världen ser ut utanför och hur de upplever att den skulle kunna se ut utifrån deras djupare visdom.

 

Stark kontakt inåt

Genom att de har en starkare kontakt med den egna inre sanningen kan de omöjligt köra över sig själva och sina känslor. Det innebär att om de känner att något är fel kan de inte bara rätta in sig i ledet och svälja, utan slår då istället bakut.

De är också pga. detta mer ärliga och raka i sin kommunikation med andra.

 

Känsliga detektorer

Deras höga känslighet fungerar som ett slags förstärkare av omgivningens tillstånd, vare sig det är positivt eller negativt. Detta innebär i praktiken att de visar på det som är ohållbart, och de fungerar därför som katalysatorer och lögndetektorer. Pga. deras känslighet genomskådar de många gånger den falska ytan och oärliga människor.

 

Intuitiva och mediala

Det är med hjälp av sin känslighet som de är väldigt intuitiva och ibland mediala. Många har kontakt med "andra sidan" och kommunicerar med och tar hjälp av den i sitt vardagliga liv.

 

De äldre Indigobarnen, eller Indigovuxna, har ofta en erfarenhet av utanförskap pga. att de varit lite annorlunda jämfört med sina jämnåriga. Detta är numera inte ett lika stort problem, eftersom dagens barn är lika "annorlunda" allihop.

 

Indigobarnens uppgift

Indigobarnen är här för att "ta dö" på icke längre fungerande system i samhället, de är här för att visa det som inte fungerar och rasera det. Detta för att vi ska få möjligheten att bygga upp "den nya och friska världen".

 

Kristallbarnen...

...är beviset för att det verkligen finns hopp inför framtiden. De är den senare versionen av Homo sapiens och representerar "den nya världen".

 

Ser rätt in i din själ

Kristallbarnen har ofta stora och klara ögon, framförallt då de är små, och de har en genomträngande blick och de ser rätt in i din själ.

Precis som Indigobarnen är de också gamla utvecklade själar och de uppfattas ofta som väldigt filosofiska. De kan säga de mest djupsinniga och underfundiga sakerna, som får dig att verkligen undra varifrån barnet kommer egentligen.

 

Änglalika

De är änglalika i sin karaktär. De är lugna, känsliga, glada och förlåtande, och anses därför som relativt "lätta" att uppfostra.

 

Känsliga

Precis som Indigobarnen är även Kristallbarnen mycket känsliga för energier, till och med mer känsliga, men det som skiljer dem åt är att Kristallbarnen inte tar lika illa vid sig. De återgår istället snabbare till sitt ursprungliga stabila och fridfulla grundtillstånd. De utagerar inte alls det de känner på samma sätt, de berörs helt enkelt inte lika mycket av det. Detta pga. att de har en orubblig kontakt med sitt inre och de vet också att de kan påverka andra människor på ett positivt sätt genom deras kärleksfulla utstrålning, som fungerar som healing.

Deras känslighet kan även visa sig som överkänslighet för höga ljud, starkt ljus, när det inte är organiserat och perfekt etc.

 

Karismatiska underhållare

De är väldigt karismatiska och underhållande, och de står gärna i rampljuset och visar sina talanger. De fullkomligen älskar musik, sång och dans, och vissa sjunger och dansar nästan jämt.

 

Gosiga

De är mycket tillgivna och kryper ofta upp i famnen och kramas och gosar. De visar även ofta på en mycket empatisk sida och de är väldigt mån om att alla i deras omgivning mår bra och blir rättvist behandlade.

 

Fredsmäklande akrobater

Kristallbarnen agerar ofta fredsmäklare i olika konflikter och försöker få andra att sluta bråka och slåss.

De har även ofta en oerhörd kroppskontroll och är väldigt atletiska och akrobatiska då de klättrar och hoppar helt obehindrat. De älskar naturen och djur av alla de slag, de riktigt njuter av dofterna, färgerna och ljuden.

 

Perfektionister

Kristallbarnen strävar hela tiden efter perfektion, vilket kan ta sig i uttryck som att de gillar att organisera upp exempelvis sina leksaker i rader, saker å ting ska ske i en viss ordning och på det sätt som de bestämmer (annars blir det kaos). Detta kan av omgivningen uppfattas som ett tvångsmässigt beteende, när det istället betyder att de har en strävan efter perfekt harmoni i allt de gör och upplever.

 

Onåbara

Kristallbarnen har också ibland en förmåga att "försvinna" och inte vara närvarande. De verkar vara okontaktbara, försvinner in i sin egen lilla värld och svarar inte på tilltal etc.

 

Intuitiva och mediala

Kristallbarnen är i större utstäckning än Indigobarnen intuitiva och mediala. De uppfattar och känner av mycket av den andliga världen, och de har en helt naturlig kommunikation med den "andra sidan". De "pratar" exempelvis med sina andliga guider, änglar och bortgångna släktingar. För de riktigt små barnen kan man se att de "stirrar ut iluften" och det verkar som de "ser" något eller någon som de verkar kommunicera med. Det är bland annat pga. detta som de ibland kan verka onåbara.

Några av dem har också ännu mer "magiska" förmågor, men det hålls oftast i det fördolda pga. föräldrarnas rädsla för vad omgivningen ska tycka.

 

Utstrålar helande kärleksenergi

De har en enormt stark utstrålning av total kärlek, acceptans och förlåtande, och de använder sig av sin helande energi för att läka andra. Många lägger rent intuitivt handen på det onda stället och låter sin varma healingenergi stråla ut. Men, bara av deras blotta närvaro i rummet kan de skapa en lugn och harmonisk stämning. Många, till och med främlingar, dras till deras starka utstrålning.

 Indigobarn

http://www.indigobarn.se/33392401

http://www.indigobarn.se/33392369


Indigobarn är mycket speciella barn och vuxna som är födda med en mycket högre frekvens och energi. I indigobarns auror kan man se den indigoblåa färgen och därför har dessa barn fått namnet indigobarn.


Det har genom tiderna föds indigobarn på den här planeten men har då varit få till antalet. Många indigobarn föddes efter andra världskriget och blev kända under 60-talets flower power rörelse. Omfattningen av indigobarn har ökat sedan 1978 och 2012 kommer alla barn födas som indigo eller kristallbarn.


Indigobarn är gamla själar och har varit med om många tidigare liv, därför har de insamlat en stor portion livserfarenhet och visdom. Denna samlade livserfarenhet är ett naturligt led av mänsklig utveckling då själen aldrig dör utan återföds i en ny kropp, i ett nytt liv.


Indigobarnens uppgift är att lösa upp det gamla samhället och få oss att inse vikten av att bygga ett nytt samhälle där grunden är KÄRLEK.Indigobarn ska visa samhället de orättvisor och felaktigheter som finns så att vi alla kan skapa en bättre tillvaro i harmoni, symbios och tillgivenhet med varandra. Indigobarn vill få människor att börja tänka på ett nytt sätt där man tänker ljust och kärleksfullt till allt och alla! 

Indigobarn är snabbtänkta och intelligenta . De är människor som lätt blir uttråkade och som hela tiden söker sig till nya utmaningar som är stimulerande. Indigobarn har alltid betraktats av sin omgivning som annorlunda, besvärliga och svårhanterade. De har enormt stark VILJA, de är smarta, KREATIVA, självmedvetna och ÄRLIGA. Indigobarn har ofta mediala förmågor, är inkännande och väldigt klarsynta.


Indigobarn är INTE RÄDDA för att säga vad de tycker och tänker. De är inte rädda för att stå ut i mängden, hur de uttrycker detta kan dock variera väldigt mycket. Indigobarn är i många lägen inte rädda för ENSAMHEToch kan ibland välja utanförskapet själva om umgänget omkring inte är tillräckligt stimulerande. Indigobarn står hellre och tittar på genom attOBSERVERA omgivningen men om de ser att någon råkar illa ut så agerar indigobarn impulsivt med sitt stora hjärta för att hjälpa andra.  Detta beror bland annat på att indigobarn är HYPERKÄNSLIGA (framför allt mot sådant som strider mot det indigobarnen kämpar för, rättvisa, kärlek och godhet). Trots Indigobarns storhet kan de också vara lättsårade och lättavvisade.


Indigobarn kan genomskåda lögner och falskhet. Man kan inte lura ett indigobarn eftersom de är duktiga på att känna in energierna omkring sigoch känna av andra och deras intentioner. Vilsna eller ensamma indigobarn kan däremot bli osäkra i det de känner då de upplever sig ensamma i det de uppfattar, vilket kan leda till att själförtroendet på att gå på din egen linje kan svaja (framför allt som barn). Indigobarn har ett extra känselspröt och uppskattar uppriktighet och originalitet. Deras handlingar styrs avKÄRLEK och RÄTTVISA.  De utvecklar också ofta stor MEDKÄNSLA och har så kallat högt EQ.


Indigobarnens styrka är den väldiga kreativitet och handlingskraft som finns hos dem, de drivs av en enorm skaparlust och en längtan att göra gott. De har också ett enormt intresse för världen och VILL GÄRNA HJÄLPAvärlden.  Indigobarn tänker i många avseenden både globalt, rättvist och holistiskt (helhetstänkande). Deras inneboende kärlek gör dem ofta spontana och vill gärna vara allas vän. De är också en perfekt ledargestalt, men glöm inte att en ledargestalt behöver inte alltid te sig just på det viss som vi i samhället har föreställt oss att en ledare är. Indigobarn anser sällansjälva att de är en självklar ledare.
Ett indigobarn kan också visa upp följande egenskaper:


•Individualister

•Stark utstrålning

•Uppvisar ledaregenskaper

•Risktagare

•Egensinnig

•Blir lätt uttråkad

•Blir frustrerade när de tvingas utföra monotona uppgifter

•Otålig

•Har svårt att vänta på sin tur

•Har svårt med disciplin och att bli tillrättavisad

•Tycker inte om att följa order och instruktioner

•Vill alltid veta VARFÖR, speciellt när de blir ombedda att göra något

•Pendlar mellan låg självkänsla och grandiositet

•Oftast verbalt begåvad

•Kreativ med intresse för musik, konst eller annat kreativt skapande

•Starkt intuitiv, ibland även synsk och medial

•Vid sjukdom har de ofta diffusa symptom och kan därför vara svåra att diagnostisera

•Känsliga för kemikalier och konstgjorda tillsatser i maten

•Får lätt kontakt med djur

•Benägenhet för missbruk (alkohol, droger, socker, drama, sex mm)

•Har varit eller är deprimerad och kanske haft självmordstankar

•Har ofta svårigheter med insomnandet och/eller svårt att somna om då de vaknar mitt i natten

•Har fått antydningar från omgivningen eller t o m diagnostiserats med ADHD/ADD

•Söker efter och har behov av djupa varaktiga relationer till vänner

•Har en stark känsla att deras liv har ett bestämt syfte och/eller en djup önskan om att hjälpa mänskligheten

•Dagdrömmare och visionärer

•Är inte rädd för att ställa sig upp och vara ensam om sin åsikt eller för att vara annorlunda.

•Är hellre ensam än vara tillsammans med människor som de inte gillar                     •Har du ett Indigobarn eller är du själv en Indigo?


Det är viktigt att komma ihåg att Indigobarn är individer och kommer i många olika nyanser! Det är också viktigt att man är ärlig mot sig själv när man gör testet och funderar noga på varje egenskap innan man går vidare.Ett kristallbarn kan uppvisa följande egenskaper:- Djupa och intensiva ögon

- Väldigt kärleksfulla (de gör ingen något ont)

- De lever med hjärtat i centrum (de styrs av hjärtat och inte egot)

- Känsliga och empatiska (känner av omgivning, kan uppfatta detaljer bra)

- Telepatisk (kan eventuellt ha börjat att tala sent)

- Balanserade och trygga i sig själva

- Kan ha andra spirituella gåvor

- Väldigt vänlig, artig, omtänksam, förlåtande, glad och harmonisk

- Filosofisk (funderar gärna länge innan man pratar)

- Bra kontakt med djur och natur

- Spontana när det gäller kärlekshandlingar

- Älskar musik, en del kanske t.o.m kan sjunga innan de kan tala

- Ogillar och undviker stressiga och bullriga miljöer

- Kan bli överstimulerade och behöver tid för sig själv genom tex. meditation

- Känner sällan rädsla eller oro

- Kan vara känsliga mot att använda eller omge sig av elektroniska prylar för länge

- Kan känna frustration om de inte lyckas skapa den verklighet de önskar

- Kan ha kontakt med änglar, bortgångna släktingar, andra naturväsen eller goda entiteter.


Källa: http://www.angeltherapy.com/

http://www.starchildren.info/crystal.html
I de sammanhang som man kommer i kontakt med indigobarn får man ofta också kontakt med kristallbarn så nedan kommer en förklaring på vad kristallbarn och hur de skiljer sig mot indigobarn.


Kristallbarn är oftast födda efter 1995 men kan förekomma tidigare men är då färre till antalet. De är födda här på jorden utav samma anledning som indigobarn dvs. att lösa upp det gamla samhället och hjälpa oss att bygga ett nytt samhälle där grunden är KÄRLEK. Den nya eran som är på väg att träda in kommer bli mer spirituell och jordnära. Förmågor vi inte trodde var möjliga och som människor har förträngt kommer att bli naturliga igen. 


Kristallbarnen väljer sina föräldrar med omsorg och kommer helst till redan väl fungerande familjer. Detta betyder inte att väl fungerande familjer nödvändigtvis behöver vara rika. De väljer en mamma och en pappa som kan uppfostra dem i en andligt tillåtande atmosfär. Ibland hittar man Kristallbarn hos andligt omedvetna föräldrar men det finns då alltid en far- eller morförälder eller någon annat närstående person som tar den rollen.


Det som skiljer indigobarn och kristallbarn åt mest är att kristallbarn har ett ännu mer utvecklat medvetande fält. De har bland annat förmågor som telepati och healing. Indigobarn kan också lyckas med telepati och healing men behöver då mer träning. Kristallbarn födds i välfungerande hem men indigobarn kan föddas i vilken familj som helst. Kristallbarn har inte heller riktigt den krigarsjälen som indigobarnen har utan de har mer av de mediala och kärleksfulla förmågorna.


Den största skillnaden mellan kristalbarn och Indigobarn är att indigobarn är "krigare", små revoltörer som vill göra uppror mot allt i kärlekens namn såklart medan kristallbarn är mer lugna av sig i sin natur och sprider kärlek genom sin varma tillvaro och höga energi. Kristallbarn är mycket mer stabiliserade och indigobarn mer rastlösa och mer upp och ner mer i humöret. Sedan skiljer sig såklart auran också. Kristallbarn har en klar, ren aura som ser ut som en kristall medan indigobarn har en indigofärgad aura.


Det finns också barn och unga vuxna som har en blandning av indigo och kristall auran.
 Orsak ADHD


Om du eller ditt barn inte är indigobarn kan ADHD/ADD bero på lite olika saker, här presenteras några olika perspektiv.


Den vanligaste förklaringen till att någon har ADHD/ADD är utav neurologiska faktorer som gör att ett barn föds med en viss nedsättning i bland annat uppmärksamhet, koncentration, impulskontroll.


Det finns en hel del studier på de kemikalier som finns i vår miljö genom vår miljö, mat och luft. Stefan Jarl har i sin film underkastelsen  med fler forskare  bakom sig studerat vår exponering av kemikalier idag. Eva Röse, svensk skådespelare var under filmen med som gravid där det visade sig hur mycket kemikalier hon förde över till fostret utan att hon kunde göra så mycket åt det.


Underkastelsen: "Skådespelaren Eva Röse är gravid och föder sitt barn under inspelningen. Även hon låter undersöka sitt blod och inser då vilket arv hon, ofrivilligt, för vidare. Det är ju inte mängden kemikalier, utan tidpunkten då vi utsätts för dem som är avgörande. I dokumentären tar man också upp frågan om den ofrivilliga exponering för kemikalier som drabbar ett embryo."Det finns också en psykologisk orsak som kan vara orsaken till att du eller ditt barn har ADHD.


Alla föräldrar är långt ifrån bra föräldrar. Har man föräldrar som inte ger sitt barn den kärlek alla behöver ha så får detta också liknande följder. Barn som inte är indigobarn men beter sig som de som har ADHD kan alltså blivit utsatta för psykologiska trauman.


Detta i form av att de inte blivit sedda, fått uppmärksamhet, trygghet, förståelse eller kärlek. Barn som inte blir sedda försöker ständigt göra så att de blir sedda och förstådda. Om barn inte får en psykologiskt trygg miljö kan alltså barn agerar impulsivt och hyperaktivt.


De saknar koncentrationsförmåga för att de inte känner trygghet i sin tillvaro och impulsiviteten och hyperaktiviteten är ett rop på hjälp. De vill bli sedda, förstådda och känna villkorslös kärlek.


Barn som är uppväxta med föräldrar med narcissistisk personlighetsstörning är ett exempel där barn kan agera på detta sätt.


Oavsett orsaken till ADHD/ADD diagnosen så REKOMMENDERAR jag att se över alternativen och gärna prova andra saker innan ni medicinerar er eller era barn. Medicin är kemi och det är egentligen inget som fixar problemet utan lindrar dem bara tillfälligt för när man tar medicinen måste man ju ta den igen för att det ska funka. Sedan är faktiskt biverkningarna allvarliga och något man bör vara försiktig med. Vi bör vara rädda om vår kropp och själ, för vi är alla så unika!


Alla är unika, och alla har rätt att vara speciella och annorlunda precis som de är!


Varför inte medicinera?

Att medicinera människor bara för de är annorlunda är orättvist och det är inte att respektera våra olikheter. Läkemedelsindustrin tjänar massa pengar på mediciner och vill gärna att vi ska köpa mediciner för allt, men vad är egentligen medicin? Medicin är kemi och inte psykologi!


Mediciner är kemiska ämnen som skapar kemiska reaktioner i hjärnan. Mediciner tar inte hänsyn till individualism, mångfalden eller till psykologiska faktorer.   Att medicinering är bara en tillfällig lösning. Men oftast egentligen bara en placeboeffekter, eller en tillfällig lindring. Det ger snarare mer bieffekter än vad det gör gott.Jag vet att man kan lösa många svårigheter som koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet med psykiska, sociala, pedagogiska eller fysiska metoderdär man inte behöver blanda in medicinering. Mer om några av dessa idéer finns här.


Min ståndpunkt är att det är fel att ge barn och unga medicinering för deras "defekter". Att droga ner sådana som anses av samhället svagare fast de inte är det är fel. Läkemedelsindustrin tjänar enorma pengar på detta och den lilla människan blir utnyttjad .


Det väldigt sorgligt att barn och unga ska bli ner drogade av Ritalin, Concerta eller  Strattera. Detta därför att det är att förneka mångfalden och deras rätt till att vara som dom är.Du med ADHD/ADD är lika mycket värd som alla andra och ska därför inte behöva medicinera för att kunna passa in. Samhället måste ta hänsyn till att alla är OLIKA och är UNIKA och bra som de är!

Japanskt ordspråk - Om du tror allting som du läser, då är det bättre att inte läsa.


Kinesiskt ordspråk - Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det.


Latinskt ordspråk - Kärleken övervinner allt.


Latinskt ordspråk - Det finns mediciner som är värre än sjukdomar.


Latinskt ordspråk - Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt.


Spanskt ordspråk- Sann kärlek kan inte döljas.


Svenskt ordspråk- Ett gott skratt förlänger livet.


Tyskt ordspråk - Vänskap är en planta, som kräver flitig bevattning.


Albert Einstein - Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.


Buddha - Allt vi är, är resultatet av vad vi har tänkt. Sinnet är vårt allt. Vi blir vad vi tänker. 


Christian Morgenstern- Hemma är inte där du bor, utan där man förstår dig.


George Orwell - I en tid av universell falskhet blir det en revolutionär handling att tala sanning.


Henry Fielding - Gör pengar till din gud, och de kommer att plåga dig som djävulen.


Jevgenij Jevtusjenko - Att alltid vara en smula barn, det är att vara riktigt vuxen.


Jimi Hendrix - När kärlekens makt övervinner kärleken till makten kommer världen finna fred.


Mahatma Gandhi - Den omtanke som visas idag, kan bära frukt i morgon.


Mahatma Gandhi - Det finns tillräckligt för allas behov men inte för en enda mans girighet.


Mahatma Gandhi - Det finns ingen väg till fred - fred är vägen.


Marianne Willamson- Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest.


Martin Luther King - Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad.


Martin Luther King - Hat kan aldrig fördriva hat, det kan bara kärleken.


Michael Jackson - Om du vill göra världen till en bättre plats, ta en titt på dej själv och gör sedan en förändring.


William Arthur Ward - Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present i ett paket men utan att ge bort det.


Woody Guthrie - En dåre kan göra saker komplicerade. Det krävs ett geni för att göra saker enkla.


Kristallbarn

http://www.auratransformation.se/auraKrystal.htm

(IN VELE TALEN !!!!!!) http://www.auratransformation.se/index.htm

Alla barn, som kommer till världen från 2009 och framåt, föds med en fullt utvecklad kristallaura.

I perioden 2004-2008 föddes alla barn med en blandning av indigo och kristallaura, och desto närmare 2009 barnen föds, desto renare kristallaura är de födda med och desto mer kristalliserade är de i kroppen, när de är helt kristalliserade kallas de kristallindivider.

De barn som föds efter 2013 kallas ”rena” kristallmänniskor eftersom de också är kristalliserade i deras nätverksenergi som har med deras socialiseringsförmåga att göra.

Kristallbarn är mycket rena och högfrekventa i deras energier, ärliga till sin natur och extremt sanningssökande i deras umgänge med andra människor. Till skillnad från indigobarnen saknar de helt det gränssättande element i deras personlighet, vilket lyckligtvis inte är något problem för barnen själva eftersom de är mycket medvetna om vad de tycker om och vad de inte tycker om samt vilka personer som är bra för dem att vara tillsammans med.

Kristallbarnen kompromissar inte i något sammanhang överhuvudtaget. De isolerar sig hellre från omvärlden om de själv anser att de är det enda acceptabla sällskap som erbjuds på många mils avstånd.

Inte ens mamma och pappa och de närmaste familjemedlemmarna är självklart utvalda att befinna sig i kristallbarnens närhet. De nya barnen omger sig inte frivilligt med människor som har en begränsad tankegång eller med människor som har styrande eller nedbrytande energier. Om föräldrarna beslutar sig för något annat än precis just det som barnet vill kan man vara säker på att det uppstår ett kaotiskt tillstånd inom kort.

På ett omedvetet plan bär kristallbarnen nämligen runt på en stark inre eld som kan få allt negativt omkring dem att brinna ned fullständigt.

Föräldrar till nya kristallbarn bör, om inte för deras egen skull, också för barnens skull snarast förändra sin aura- och energistruktur via en AuraTransformation™ så att den matchar barnens kristallaurastruktur. Därmed behöver barnen inte begränsa deras stora mänskliga mentala och/eller fysiska potential bara för att de är barn och för att föräldrarna inte kan följa med i barnens snabba utveckling både på det inre och yttre planet.

Faktum är att de nya barnen oftast inte har förståelse för det långsamma och ibland invecklade sätt att leva som många vuxna, med den gamla tidens energistruktur, praktiserar.

Framtidens kristallbarn använder sig uteslutande av genvägstangenterna på tangentbordet och har inte på något sätt lust till att använda gammeldags metoder från den tid då deras föräldrar var barn. Gränssättning, konsekvens, ansvarskänsla, direkt konfrontation samt att tala sanning är kodorden i Den Nya Tidens uppfostran.

Vill du veta mer om de nya barnen och deras beteenden rekommenderar vi dig att läsa Anni Sennovs böcker Balans på alla plan med kristall- och indigoenergin (läs utdrag från boken) och Kristallmänniskan och Kristalliseringsprocessen (läs utdrag från boken).

Förhandlare i Sverige: Se bokhandlarlista här.

Indigobarn

Indigobarn kallar man de barn som är födda under den Nya Tiden, d.v.s. från 1995 och fram tills 2008. Det som kännetecknar dessa barn är att de är födda med en betydligt starkare aura och utstrålning än deras föräldrar. Dessa barn är alltså födda med den Nya Tidens indigofärgade aura, som vuxna människor i dag kan integrera via en AuraTransformation™, om de känner sig redo för detta.

Fram till slutet av 2003 har 843,000 Indigobarn fötts i Sverige. Dessutom är ca 934,000 barn födda i övergångsperioden 1987-1994 och är således utrustade med en blandad aura som innehåller element från både den gamla tidens själsaura och indigoenergin.

2004-08 föddes dessutom ca 524,900 svenska barn med blandning av indigoaura och kristallaura, och desto närmare 2009 barnen är födda, desto renare kristallaura har de, och desto mer kristalliserade är de i sina kroppar.

I början av 2009 går och kryper eller går det således 2,30 miljoner svenska barn och ungdomar runt, som har en aurastruktur som skiljer sig från deras föräldrars, såvida föräldrarna inte har genomgått en AuraTransformation™.

☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Det som är karakteristiskt för indigobarnen är att de är självlärda och att de utan problem kopierar sin omgivning exakt. De kan också komma med nya idéer om hur man kan göra saker. Barnen provocerar ofta sin omgivning med sin uppenbara brist på respekt för många saker, samt deras utpräglade gränslöshet. De har exempelvis ingen respekt för vuxna människor som inte respekterar sig själva.

Bristen på respekt och gränslösheten visar sig i situationer där balansen mellan de människor som barnen umgås med grundläggande saknas. Barnen kan nämligen inte fungera i några som helst sammanhang där det inte finns balans, som barn kunde förr i tiden, där man ofta omedelbart blev straffad om man inte anpassade sig till de vuxnas stränga regler.

Indigobarn föds med en total balans inom sig, även om det inte alltid ser så ut. Därför är barnen utpräglat ärliga och söker sanningen djupt inne i sig själva, de kan inte ljuga, varken för sig själv eller för andra.

Det som ibland kan verka som provokativa tilltag i förhållande till omvärlden sker inte med onda avsikter, det är ett tecken på barnens maktlöshet i förhållande till helhetssituationen omkring dem, där balansen ofta helt kan saknas utan att de vuxna nödvändigtvis reagerar.

Endast mycket få vuxna har samma goda kontakt med sin intuition som indigobarnen eller indigoungdomarna har. Orsaken till barnens och ungdomarnas goda intuition är att deras aura består av ren ande- och intuitionsenergi, eftersom alla ”rena” indigos är födda helt utan själsenergi och karma som begränsar dem i deras personliga utveckling.

Tack vare den rena andliga energin i indigobarnens aura kan de ibland vara farliga för sig själva eftersom de själva tror att de kan allting redan i en tidig ålder men de har ingen erfarenhet av att leva i en fysisk kropp med de begränsningar som detta medför. Det krävs därför stora mänskliga resurser av föräldrarna och övriga omsorgspersoner med den gamla själsenergin för att klara av och kunna tackla samt uppfostra dessa kvicka och mycket direkta, ärliga barn och ungdomar. När man som vuxen själv har fått den nya indigofärgade auran integrerad via en AuraTransformation™ kan man mycket lättare följa barnen och ungdomarna samt deras reaktioner. Det blir dessutom lättare att markera gränser i förhållande till barn och ungdomar.

I perioden 1987-95 blev indigoenergin löpande mer och mer integrerad hos alla nyfödda. Från 1995 och framåt föddes alla barn med indigoenergin fullt integrerad i deras aura och de är därför rena ”indigos”. De behöver inte någon AuraTransformation™ eller justering av auran.

I åren mellan 1992-1994 föddes alla barn med en blandning av själs- och indigoaura. De har därför mycket av den nya personliga genomslagskraften i sig, men saknar skyddet och förmågan att sätta gränser gentemot både sig själv och andra. Därför har de också själva svårt att hitta balans.

Ungdomarna kan vara mycket utåtriktade och direkta gentemot sin omgivning, men de är egentligen inte alls tillräckligt starka för att kunna hantera samma behandling som de själva levererar. De kan i ena stunden vara mycket våldsamma för att i nästa stund bryta ihop fullständigt och ofta utan en uppenbar anledning. Föräldrarna kan därför tvingas vara försiktiga när det gäller uppfostran och rådgivning, eftersom de ibland kan få en obehaglig känsla av att ha trampat över rejält in över ungdomarnas gränser.

Motsvarande kan också föräldrarna komma att känna sig lurade av samma sårbara unga människa, som kan vara snabb att utnyttja föräldrarna välvilja i en viss situation, om de själva mår bra.

En Aurajustering eller en balansering är nödvändig för att uppnå full balans, så att denna grupp ungdomar kan bli ”rena” indigos och/eller utveckla sig vidare till ”kristaller” som du kan läsa om under Kristallbarn.

De ungdomar och vuxna människor som är födda från och med sommaren 1987 och fram till 1991, samt en del av dem som föddes i mitten av åttiotalet, är alla födda med en blandad aura som motsvarar den tidigare nämnda gruppen – dock med betydligt mindre indigoenergi i auran. Dessa människor har därför väldigt svårt för att välja om de ska rätta in sig i ledet och vara artiga och väluppfostrade eller om de ska göra uppror och gå sin egen väg. Deras beskydd i förhållande till omvärlden är inte så starkt, vilket ofta resulterar i att de adopterar föräldrarnas och omgivningens ideal och sätt att göra saker, istället för att tillgodose sina egna önskningar i livet. Många av de här människorna kan vid första intrycket utåt verka mycket lugna och tillfredsställda, men de saknar ofta handlingskraft. Erfarenheterna visar att så snart de har gjort en AuraTransformation™ eller en Aurajustering™, så börjar det verkligen hända saker i deras liv. Det är helt enkelt så att en starkare personlighet kommer fram på mycket kort tid.

Vill du veta mer om de nya barnen och deras beteenden rekommenderar vi dig att läsa Anni Sennovs böcker Balans på alla plan med kristall- och indigoenergin (läs utdrag från boken) och Kristallmänniskan och Kristalliseringsprocessen (läs utdrag från boken).KRYSTALLBARN

http://www.elinsvei.com/barna/Indigo.htm


Krystallbarnas oppgave er å gjenreise nye og bedre strukturer der hvor Indigobarna har gått foran og revet ned. Indigo og krystallbarn kan ofte forekomme i samme familie. Krystallenergien vibrerer på et høyere nivå, deres aura er klar med fargespill i alle regnbuens farger. Disse barna er kommet til oss for å lette overgangen til de globale forandringene som menneskeheten står overfor. De er kloke og mektige sjeler, som har påtatt seg et stort ansvar som strekker seg langt utenfor familiens rammer. Krystallbarna er ofte preget av stress og et høyt energinivå.

Disse barna er i stand til å hjelpe sine foreldre til åndelig og personlig vekst, og har evnen til å tiltrekke seg mennesker og situasjoner som understøtter deres hensikter. Dette fører til at foreldre av Krystallbarn ofte føres inn på en vei av stadig økende personlig utvikling og åndelig vekst. Dette barnet er et likeverdig barn, og fortjener å behandles med all mulig respekt.

Krystallbarna kan ha en svært forsinket språkutvikling. De gjør seg likevel godt forstått via ulike andre kommunikasjonsformer. Mange Krystallbarn klassifiseres som autister. De har likevel en evne til å kommunisere som fraviker fra kriteriene for diagnosen. Krystallbarn er kjærlige, spontane og tilgivende.VOKSEN KRYSTALL


Noen av oss som er voksne nå, utvikler seg eller har utviklet seg til Krystall først i voksen alder. Årsaken til dette er at følsomheten i denne energien ikke ville ha utholdt tilværelsen under de holdningene som rådet i forhold til barn på den tiden vi vokste opp. Nå derimot, er vi viktige foregangspersoner for de Krystallbarna som har kommet til etter oss, for å hjelpe deres foreldre til å forstå hvilken gave det er de står overfor.

Overgangen fra Indigo til Krystall manifesterer seg ved endringer i spise og sovevaner, interesser som plutselig tar slutt og nye som oppstår. Stor drømmeaktivitet, hvor drømmene huskes i våken tilstand. Plutselig overfølsomhet kan oppstå overfor lyder, lukter, rot, mennesker, osv. Enkelte trekker seg tilbake til en eremittilværelse for en stund, og skyr steder og aktiviteter som tidligere var av interesse, for å slippe å forholde seg til store folkemengder.

Konsentrasjonen endrer seg, man føler behov for ro omkring alt man foretar seg. Man blir mer selektiv på alle områder, mat, musikk, osv.

Sykdomsforløp går raskere, og man blir i stand til å hjelpe andre. Man begynner å søke sine dypeste sannheter, og kommer opp med dyp visdom.

Man utvikler sine psykiske evner og oppdager stadig nye. Deja-vu opplevelser og synkroniteter blir en del av hverdagen.

DE NYESTE BARNA


Vær oppmerksom på at de nyeste barna som har kommet til, vil kunne ha egenskaper på helt nye nivåer, som ikke er beskrevet her.


Det viktigste er ikke hva fenomenet kalles, det som betyr noe er hvordan vi forholder oss til den situasjonen vi har.Jag har länge varit nyfiken på Indigo och kristallbarn och vem bättre än min fina, ödmjuka och vackra vän Cecilia att fråga. Varje gång jag frågar Cecilia om något så får jag ett sånt där härligt, långt och utlämnande svar. Ni vet såna där människor som alltid finns där och vill dig väl och som aldrig tvekar på att dela med sig av sin kunskap. Sån är hon, Cecilia Freij Tengroth <3 Tack för dig! Cecilia är mångsidig terapeut i det egna företaget Fenix helhet och jag rekommenderar henne varmt. http://www.fenixhelhet.se


En annan mycket stor inspirationskälla är kinesiolog och näringsterapeut Jeanette Morris. Jeanette är svenska men bosatt i USA, LA, där hon arbetar som rådgivare åt kända skådespelare, musiker och hästfolk. Jeanette arbetar med att öka hälsa och empower både djur och människor till starkare hälsa och välmående. Det finns inget svenskt ord för empower som jag tycker är lika starkt så det fick bli det ordet, det symboliserar verkligen Jeanettes arbete. Jag önskar alla en konsultation med henne, den är lika kraftfull över telefon som irl. Jeanette är en av dom terapeuter som hjälpt mig allra mest <3 Tack för allt Jeanette, jag är dig evigt tacksam för det du gör för mig. Jag hoppas att vi i framtiden får möjligheten att arbeta tillsammans, på plats. Jeanette Morris hittar du på facebook där du kan få kontakt och boka tid: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001767008283


Jag har även läst från svenska och utländska sidor, bla http://www.auratransformation.se  och Cecilia Tengroth har tagit lite info från www.indigobarn.se vet jag. Mycket informativa sidor och jag har plockat de delar jag tycker stämmer. När det gäller Indigoinformation så verkar basinfon, själva grunden, vara densamma överallt men författarna har också gjort sina egna personliga tolkningar. Den info jag skriver i detta inlägg är den info som vibrerar sann för mig, hämtad från flera olika källor som är nämnda i detta inlägg samt min egen personliga tolkning.


När det gäller Kristall går infon isär endel. Jag skriver den info jag snappat upp på det sätt som jag anser rätt.


Det som stämmer bäst överens med min syn på Indigo- personer, och indigosjälar skulle jag själv säga, är skrivna av den amerikanska författaren Doreen Virtue samt all den info jag fått av Jeanette Morris i våra samtal. Doreen lever på Hawaii och är känd över hela världen då hon även är upphovskvinnan till de fina änglakorten som finns i många olika utformanden. Doreen delar dessutom varje veckan en ”reading”, läsning, via youtube. Länken för kommande vecka är denna:http://www.youtube.com/watch?v=Y-X38FoRYBA
Indigobarn är barn och vuxna som är födda med en betydligt högre frekvens och energi. I Indigobarns auror är den indigoblå färgen dominerande och detta är anledningen till namnet. Några få Indigobarn föddes redan under 1920-talet, ytterligare ett antal föddes efter andra världskriget, men det största antalet har fötts från 1978 och framåt.


Indigobarn är snabbtänkta, intelligenta, kreativa, självmedvetna, ärliga, handlingskraftiga, blir lätt uttråkade, söker sig till nya stimulerande utmaningar, har en enormt stark vilja, har ofta mediala förmågor, är inkännande och väldigt klarsynta. De känner sig ofta utanför och är också hyperkänsliga (framför allt mot sådant som strider mot det som Indigobarnen kämpar för – rättvisa och godhet), lättsårade och lättavvisade.


Indigobarn genomskådar lögner och falskhet och de läser av/scannar sin omgivning. De har extra känselspröt och uppskattar uppriktighet och originalitet. Ett senare blogginlägg som hänger tätt samman med detta kommer gällande hyperkänslig personlighet. Missa inte det om du är intresserad av detta ämne. Indigos handlingar styrs av kärlek, rättvisa, medkänsla och de har ett högt EQ. De har en stark längtan att göra gott och har ett enormt intresse för världen och vill gärna hjälpa världen. De har en stark känsla av att deras liv har ett bestämt syfte och/eller en djup önskan om att hjälpa mänskligheten. Indigobarn är visionärer och tänker oftast både globalt, rättvist och holistiskt. De har en ”krigarsjäl” (krigar för det goda som de kämpar för) och är perfekta ledare.


Andra typiska egenskaper är: individualism, stark utstrålning, risktagare, egensinniga, blir frustrerade när de tvingas utföra monotona uppgifter, otålighet, har svårt med disciplin och att bli tillrättavisade, tycker inte om att följa order och instruktioner, vill alltid veta VARFÖR – speciellt när de blir ombedda att göra något, pendlar mellan låg självkänsla och grandiositet, får lätt kontakt med djur, oftast verbalt begåvade och oftast dominerar den högra hjärnhalvan.


De är också känsliga för kemikalier och konstgjorda tillsatser i maten, många är ljus, ljud och doftkänsliga. Indigo har en fallenhet för kommunikation i olika former. Många är framgångsrika artister, skådespelare och konstnärer av olika slag. De har till missbruksbenägenhet i alla former och utan att hitta sig själva, sin känslighet och sin väg att leva i balans tenderar Indigopersoner bli destruktiva och därigenom missförstådda. Många har sedan barnsben blivit missförstådda både som individer och i deras uppdämda behov av sanering i hemmet samt i de lokaler de vistas i mycket, som dagis/dagmamma, skola, fritidslokal etc


Endel Indigopersoner har varit eller är deprimerade och har kanske haft självmordstankar, de har ofta svårigheter med insomning och/eller svårt att somna om då de vaknar mitt i natten, och vid sjukdom har de ofta diffusa symptom vilket gör att de kan vara svåra att diagnosticera.


Indigobarn betraktas ofta som annorlunda, ibland besvärliga och svårhanterade. Detta pga deras enorma energi och vilja att göra skillnad. De vet vad de vill och går för det! De får ofta höra ifrån omgivningen att de har tendenser till ADHD/ADD och många har även fått den diagnosen och medicineras med Ritalin och andra liknande mediciner. Min personliga åsikt och en åsikt som de flesta med kunskaper kring Indigopersoner är att alla SSRI preparat skadar mer än gör nytta, även om personen uppvisar symptom på depression. Naturligt serotoninhöjande preparat som Griffonia (5HTP) hjälper en bra bit på vägen. Serotonin är kroppens glädje signalsubstans kan man säga. Den påverkar även sömnen positivt och finns att köpa lättillgängligt på nätet och i hälsokosten. Jag förespråkar märket Alpha Plus men de kommer snart behöva sluta sälja den i Sverige pga lagstiftning, att våra myndigheter försvårar för all naturlig behandling och förbjuder det som kan få oss i naturlig balans. Det finns flera sidor på nätet där du kan protestera emot att vår regering och EU tar bort naturlig medicin, en ADHD drabbad, el Indigo, klarar inte kemiska alternativ och är beroende av att naturlig medicin finns att tillgå. Se detta inlägg.

http://torbjornsassersson.com/2011/05/ortdirektivet-gick-igenom-alla-lakeorter-forbjuds-i-hela-eu/


Andra tillskott som stödjer hälsan och som kan hjälpa kroppen till självläkning, minska allergiska reaktioner och balansera kroppen är nexvis C-vit och D-vit som stödjer immunförsvaret och är med i många av kroppens läkningsprocesser,Magnesium som verkar lugnande och stödjer nervsystemet, Zink som är inblandat i immunförsvaret och selen som bla hjälper kroppen att släppa ut toxiner, Probiotika är oerhört viktigt för dessa personer (som för alla andra) som ofta har obalanser i sin mag och tarmkanal samt matsmältningsbesvär. Enzymer stödjer matsmältningsfunktionen och exempel på goda bakterier är Alpha Plus- Ultra flora max och enzymer av samma märke som funkar bra är proteazym som om man tar dom mellan måltiderna fungerar som en städfirma i blodet och hjälper till att rensa ut bla candida och toxiner. Allzym bryter ner protein, kolhydrater och fett och funkar utmärkt för alla, en mer allmän enzym. 2-3 kapslar efter måltid hjälper matsmältningen. Det finns också mer inriktade enzymer om man har extra problem att bryta ner laktos, fett el protein. B-vit är med i många processer för de med känslighet och speciellt B6 och folsyra rekommenderas. B12 intramuskulärt el som droppar är väldigt och ger energi. Läkare kan skriva ut det mesta på recept men få är villiga. Fortsätt att be om detta så att det visar sig vara något vi medborgare värdesätter! Jag får Q10 i olivolja på recept vilket är en riktig hälsoboost och stödjer sjukdomsbehandling likaväl som i förebyggande syfte. De flesta Indigo har problem med insomning kan då få stöd genommelatonin som finns på recept (OBS inte cirkardin som inte är naturligt, utan melatonin, rent! på licens. Stå på dig så du får rätt saker som stödjer din hälsa på sikt!). Det bästa märket tycker jag är ”Super Good Stuff” och produkten Super sleep + samt Super sleep. + innehåller lite B6, binjursstöd (adrenal support) samt 5HTP (serotoninhöjande).


Fettsyror-

Fettsyror är oerhört viktiga för många processer i hjärnan. Du får det genom kokosolja/mjölk/grädde, fet fisk/fiskolja, avokado, olivolja, linfrön/olja, hampaolja/hampaprotein osv …

Ginko biloba är härligt uppiggande på ett koncentrationsplan, hjärnan klarnar.


Glutamin är väldigt läkande för mag och tarmslemhinnan och är en aminosyra, byggsten för protein.  Stress förbrukar glutamin och tillskott dagligen, i smoothie el proteindryck hjälper kroppen att läka.

GABA är den vanligaste hämmande signalsubstansen i det centrala nervsystemet och kan skrivas ut på recept av läkare. De flesta känner inte till denna men den skrivs ut regelbundet av läkare insatta i elöverkänslighet bla. GABA har visat sig vara mycket stor hjälp vid elöverkänslighet, sömnproblem och ljud/ljuskänslighet. Något som många känsliga personer upplever som ett stort problem och till och med handikapp!


Att balansera blodsockret och undvika socker, gluten och mjölkprodukter tror jag är mycket viktigt för indigos såväl som de med ADHD.


På någon sida står det att ADHD/ADD säkert förekommer även i denna grupp (indigo), men att det vanligtvis är en feldiagnos– deras problem är symptom på en sjuk värld och ett oflexibelt skolsystem. Jag håller med men skulle inte vilja skilja så på människor och tror att många Indigobarn HAR det som idag kallas ADHD och ADD, kanske alla dom som inte fått rätt uppväxtmiljö. Diagnosen i sig är en reaktion på det samhälle som utvecklats de senaste 50åren. Vi lever i ett vansinnigt kemikaliesamhälle och varenda produkt du köper är ett viktigt val för hela familjen, och ett livsviktigt val för en indigo, och för personer med ADHD/ADD. Även den mat som många familjer idag äter påverkar oss negativt, helt omedvetna om att den är rent av skadlig. Den gör inte det som maten egentligen är till för, dvs att ge oss stöd i alla biokemiska processer i kroppen, maten vi äter ska ju skapa energi och vitalitet i våra liv, inte göra oss sjuka.  Skolan är också en stor bromskloss för dessa mycket känsliga, intelligenta och kreativa personer, de blir motsatsen till vad de är menade att vara. 


Doreen Virtue säger att ADHD här står för ”Attention Dialed into a Higher Dimension”! Det känns oerhört verkligt.Kristallbarn har många likheter med Indigobarn, men de har en mjukare energi än Indigobarnen. De har inte samma krigarsjäl som Indigo men är också stora ljusbärare. Jag känner de som är äldre än mig och som är Indigo, dvs mellan 30-40år gamla, men endel säger att de föddes 2009 och framåt och att mellan 2004-2009 föddes blandningar av kristall och indigo. Det finns så klart endel tidigare själar. Jeanette Morris har en sån där glasklar Kristallaura, fast hon är född på 70talet. Vad jag hört är att regnbågsbarnen är de som börjat komma nu. Den 3dje generationen ljuskrigarsjälar. De har en ännu större intuition och medial förmåga och har ofta förmågor som telepati och healing, vilket Kristallbarn har mycket starkt och endel Indigo också har.


Här kan du läsa mer: http://www.auratransformation.se/auraKrystal


Kristallbarn börjar ofta prata sent, på grund av den telepatiska förmåga. Detta kan leda till problem, då en del kan tolka detta som att barnet inte kan kommunicera (vilket kan leda till diagnoser som autism, Aspergers osv), när det kanske kan kommunicera alldeles utmärkt – men att personen de kommunicerar med inte kan uppfatta detta.


Det kan också vara så att de inte kommunicerar med personen för att de inte vill det. De är nämligen oerhört känsliga för sin omgivning och öppnar sig bara inför människor som de känner och ser har öppna hjärtan. Detta är oerhört kärleksfulla individer. Kristallbarn föds ofta i familjer där föräldrarna är Indigobarn eller andra individer som har en stor känslighet och öppenhet för det andliga.


Regnbågsbarn i sin tur är den allra senaste generationen av den nya tidens barn. Dessa vet man inte så mycket om idag eftersom de är så nya här på Jorden, men de har en ännu renare, finare, högre energi och en fantastiskt kärleksfull och helande energi. Jeanette Morris som har en underbar liten dotter, Lilja, har berättat lite om regnbågsbarn då Lilja är ett. Indigo och Kristall hjälper till att bryta upp det gamla och får dessa nya själar som sina barn, att skydda, stärka och uppmuntra. Indigo och kristall behöver förstå och landa i det gamla först, för att sen kunna lyfta in i det nya. Regnbågsbarnen behöver kristall och indigoföräldrar för att klara överleva i den här världen. Nån som skyddar dom och förstår dom. De manifesterar i ögonblicket och har svårt att förstå att energin på jorden inte redan är lika högt vibrerande som dom själva. Det blir lätt frustrerande och behöver oerhört lyhörda föräldrar och andra vuxna i sin omgivning. Ett tydligt och vackert exempel är när Lilja skulle bada och hon hellre ville stada stranden <3 Hennes föräldrar måste låta henne göra det hon är programmerad att göra, dvs ta hand om moder jord. Va läckert detta är! En fyraåing som hellre vill städa skräp än att bada :D Får ett regnbågsbarn inte gör det dom vill och är menade att göra, om föräldrarna inte är lyhörda nog och bestämmer att dom ska släppa det dom vill och göra det andra vill så kan dom inte släppa det och blir emotionellt i obalans hela dagen och pratar pratar då inte om nåt annat.

Det är oerhört viktigt att inte kväva den här starka viljan som rengbågsbarn har, de behöver den egenskapen som vuxna för att orka trycka på och genomföra de förändringar som behövs. Det är lätt att tro att detta bara är fix idéer de har för ibland verkar det inte logiskt direkt men om man ber dem förklara så har de ofta en tanke bakom, och de blir alldeles hjärtskarande ledsna om de inte får genom föra det dem tänkt, el åtminstonde får uttrycka sig angående det. Detta tror jag gäller Indigo och kristall också, men för regnbågsbarn är det ännu starkare.

De har enorma hjärtan och delar gärna sin kärlek till alla, villkorslöst, vilket alla inte klarar av att ta emot och förstår. Regnbågsbarn behöver skyddas från det gamla. Medans Indigo och kristall är en bro mellan de två världarna. Den gamla och den nya tiden. 


Oerhört viktigt för alla med känslighet i någon form är att ta hand om sig. Att exvis meditera i någon form, hitta ett sätt att fylla på energi, att skydda sig och att skapa tid för egenvård, vad

den är för dig personligen måste du hitta själv. Det finns många former av meditation.


http://www.omtanke.se/texter/kristallbarn.php 

            Embassy of

       the little Princes


   More on the children of now                     

       in Dutch & French on


  www.ambassadedespetitsprinces.be

                      &

         www. nieuwetiijdskind.com     ambassade van de kleine prinsjes

                       Paul  Codde

                     Gent - Belgium


                0032/ (0)477/33.33.24

                paulcodde@gmail.com