NTK gezien door de ogen van ....


Nieuwetijdskinderen

gezien door de ogen van ....

Emanuelle McIntosh -  uittreksel uit een Channeling met  Ludwig van Beethoven 

 

Roxanne zou graag willen weten, “wat ben je nu aan het doen? In je leven na de dood.

Wat doe je in Spirit?”

 

Ik help vooral jonge kinderen, om muzikaal buiten de gebaande paden te denken

en hun muziek te gebruiken om licht en genezing voor zichzelf te brengen en voor de wereld.

Ik zal natuurlijk iedereen helpen die om mijn hulp vraagt, maar besef vooral dat jij het werk moet doen.

Ik kan je alleen maar inspireren en je helpen met creatieve gedachten en gevoelens, maar je moet altijd bereid zijn om de stappen te nemen om jouw angsten en onzekerheden los te laten, en om spirituele wijsheid en principes te belichamen,

zodat je dan de hoogste en meest heldere versie kunt worden van jezelf.

 

Chiara Andromus: Is je liefde voor muziek een constante in je andere levens die je misschien had, of was je leven als Beethoven het enige leven dat je als muzikant had ?

 

 

Hij zegt: Ik geloof dat muziek altijd een belangrijk onderdeel van elke menselijke incarnatie zal zijn, omdat het de Gods-Bron is die tot ons en door ons spreekt.

Om onze harten en pijn te helen en te inspireren voor nieuwe dromen en nieuwe creaties , dus ja,

muziek zal in elk mensenleven belangrijk zijn, inclusief al mijn levens.

 

Olga De Souza Cross: ben je geïncarneerd in deze huidige tijdlijn?

 

Hij zegt: nee, niet in deze tijdlijn.

Mijn energie is echter wel duidelijk aanwezig in jullie tijdlijn, omdat ik de nieuwe generatie kinderen help om creativiteit en muziek te gebruiken om genezing te brengen voor het collectieve ... voor de wereld.

En mijn werk is nog steeds, tot op de dag van vandaag, de mensheid te genezen en te helen, om de Goddelijke bron en zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons… te zien en te ervaren, door mijn muziek.

Dus ... weet dit: wanneer je naar mijn muziek luistert, word ik een deel van jouw 'nu-moment', omdat je in mijn energie tapt, die in mijn muziek werd meegegeven. 

Dus ... op dat moment ben ik bij je en de trilling van het geluid bereikt je hart, dus als dat gebeurt ... als je mijn muziek in je ziel kunt voelen, word ik één met jou.

Dus weet dat ik misschien niet in fysieke vorm bij je ben, maar ik ben altijd bij je in spirituele vorm.

 

Hoe was het om’ te horen ‘ toen je overging? Was dat, alsof je nooit doof was geweest, of voelde je een gevoel van verwondering of opluchting ... die ervaring van naar huis gaan en ...  horen is niet langer een probleem ?

 

Hij laat me een grote glimlach zien, dus ik denk dat hij best blij is ....

Hij zegt dat het een glorieuze dag was.

Omdat ik niet alleen was geheeld… maar ik voelde ook een overweldigende liefde, zonder enige conditionering of beperking, of verwachting ... dus de liefde waar ik altijd naar zocht, maar nooit in mijn incarnatie als Ludwig vond, van het éne moment tot het andere, overweldigde me helemaal. Het is zo moeilijk uit te leggen in mensen-woorden, maar het is zo’n moment van ‘totaal aanvaard worden’  en thuis komen in een liefhebbend gezin.

En  ... nog een geweldige ervaring na de overgang was, dat ik eindelijk van mijn eigen werk kon genieten, iets dat ik tijdens de tijd van mijn doofheidnooit kon, en dus ...  dat was een leuke verrassing en het brengt vandaag nog steeds een glimlach in mijn hart, dat ik was in staat om iets zo intens, zo mooi vanuit mijn geest te maken ... Ja! Niet vanuit mijn lichaam,

dus dat was een mooie ervaring en ... de overgang was één grote opluchting!


 
Emanuelle McIntosh -  uittreksel uit een Channeling met  Leonardo Da Vinci  – 


Momenteel in mijn spirituele toestand, creëer ik niet echt meer.  Die behoefte is er niet meer. Maar ik begeleid jonge artiesten die momenteel de overstap naar hun aardse reis hebben gemaakt… want, en niet enkel artiesten – zegt hij – maar ik assisteer ook ingenieurs, en muzikaal talent, weet je, ongeveer iedereen die werkt met het creatieve genie van de bron, en de vele kinderen die momenteel binnen komen met die directe verbinding. Die sta ik bij ! Ik help hen om trouw te blijven aan wie ze zijn, want zij zijn hier geplaatst…

en hun talent wordt gezien. Hun ouders zien hun talent, en ze worden dan geplaatst in scholen die er alles aan doen, om dat talent in te perken. Zij die hen willen dwingen in richtingen, die enkel het effect dat hun talent zou kunnen hebben, minimaliseren.

Ik ben hier om hen te bekrachtigen… en te steunen als ze aan die leraars zeggen :  “ nee! Dit is de manier waarop ik het doe! En zo zal het blijven !”

Zij zijn degenen die het creatieve denken zullen handhaven, die de muze van de kunst zullen aanwenden om mensen  te helen. 

 

Want dat is wat hij doet... Hij laat me nu zien, hoe hij hen voedt met energie, en hen gedachten en ideeën en kracht bijbrengt, om trouw te zijn aan wie ze zijn, want de maatschappij zal proberen om hun creatieve geest te minimaliseren en te beperken, zodat ze hen kunnen controleren. De nieuwe generatie kan echter niet gecontroleerd worden. Dat is ook de reden dat ik er ben…

 

Datgene wat ik zie is…. Wat wij doen is: wij trachten de kinderen te helpen, maar in werkelijkheid proberen wij dat via onszelf te laten verlopen, niet met opzet weliswaar, maar we geven hen richting, terwijl ze dat zélf moeten doen. Niet makkelijk voor een moeder.

 

Onrechtstreeks proberen we hen op te dringen wat ons onderwezen is, wat wij aan het leren zijn, en waarvan we denken dat het juist is voor hen. Maar de enige persoon die weet wat  goed voor hen is, is zijzelf! En wij moeten vertrouwen hebben, dat zelfs een klein kind,  precies weet wat te doen, en waar ze naartoe willen.

 

Hoe kunnen wij  dan, als hun ouders, deze kinderen leiding geven?

 

Het heeft allemaal te maken met open communicatie. En hun eigen mening vragen, en deze ook als waardevol registreren, en een middel bedenken om hun mening te ondersteunen, wat niet altijd de veiligste manier voor hen is…

Geef hen de kans om hun ideeën en gevoelens te delen en uit te drukken… over waar ze naartoe willen, wat ze willen doen, hoe zij bepaalde dingen ervaren, en ga nooit… Kijk…

De meeste mensen of ouders zullen zeggen: oh, maar jij bent nog te jong, daar kan jij nog niks van af weten, en meteen zullen ze hun beperken, en hun dromen ongedaan maken.  Ze zullen er dan ook meteen aan toevoegen : Ik geloof nooit dat jij daar geschikt voor bent, of dat  is niet echt een goeie job, misschien kan je beter iets anders proberen dat meer geld opbrengt… Weet je, heel veel mensen beperken hun kinderen.

Maar als een kind naar je toe komt en je zegt : ik wil gaan schilderen, ik wil creatief zijn, zijn er nog steeds ouders die hen in een richting proberen te manoeuvreren die hen een vast inkomen  garandeert, want ze leven met de angst dat deze creatievelingen, niet zullen kunnen instaan voor een inkomen.  Het is een valkuil eigenlijk… Maar als je je angst overdraagt op je kind, zal dat kind die angst met zich mee gaan dragen, en het zal nooit dààr aanbelanden, waar het had kunnen zijn… want die angst draagt het dan mee, voor de rest van zijn leven. Dus wees bewust, en ga dan ook bewuster om met je eigen gedachten en gevoelens, en hoe jij je verhoudt tot de dromen van het kind. Geloof in hen, in de mate dat ze dat zelf doen. En zij zullen opklimmen tot de hoogtes, waarvan ze jullie gezegd hebben ze te bereiken.

 

Oh, dit is zo mooi… zo mooi… ik merk een gigantisch verschil met het ouderschap van 20 jaar geleden… toen was het meer in de stijl van : Kijk naar mijn woorden, niet naar mijn daden…kinderen mogen gezien worden, niet gehoord… maar er is een shift gebeurd… Aardig wat van mijn kennissen zijn meegegaan in die shift… we zijn niet gelijk, en toch zijn we dat wel… Wij zijn misschien al een beetje verder op datzelfde pad, en het is … yeah, ik hou ervan op te merken dat de dingen in die richting gaan…

 

Hij zegt : volwassenen hebben meer ervaring in het ‘menselijk’ bestaan, maar de de huidige kinderen hebben meer ervaring  in hun verbinding met de bron.

Hij zegt: durf ‘anders’ te zijn, durf jezelf te zijn. De grootste uitdaging waar de mensheid momenteel mee te maken krijgt, is dat ze‘r met hun neus op gedrukt worden aan de hand van twee keuzes. Word ik zoals ieder ander? Of waag ik het, mezelf te zijn? Dit is de grootste vraag in deze tijd. En jullie weten dat we hier allemaal zijn om te leren, we zijn hier allemaal om te ‘ervaren’. Door via observeren van de ‘verhoudingen’ rondom ons, dingen te assimileren en te creëren. Intermenselijke verhoudingen of onze relatie met onze omgeving. Misschien gaat het om de relatie met onszelf… en we zijn hier allemaal om dat onder ogen te zien. We zijn behoorlijk goed in het observeren, maar het is nodig dat we de kracht en de moed in onszelf vinden, om eerlijk te zijn tegenover datgene wat we te zien krijgen.

En wat we dan gaan doen is kijken hoe al ‘die kennis’ en al dat ‘weten ’gematcht kan worden met het universum als een geheel.  Dat is de volgende stap in de menselijke evolutie. Maar nu hoeven we enkel te observeren. En we beginnen nu voor het eerst onszelf te bekijken zoals we zijn, niet voor wie we waren… zoals we uiteindelijk bedoeld zijn. Maar niet… We moeten ophouden met die terugblik naar de moule, waarin we voordien gegoten waren.

En de volgende stap in de evolutie zal zijn… eens we ontdekt hebben wie we zijn, eens we ons ware zelf hebben ontdekt, zullen we bewust worden van ‘het begrijpen’ en ‘kennis’  van hoe ons kleine individuele karakter, ons ‘kleine individuele persoontje’  zich verhoudt tot, en perfect aansluit bij al wat is… en hoe ons kleine leventje, het hele universum beïnvloedt.

 

Al wat jullie te doen hebben mensen, is je ogen open te doen… kijk naar wat je in je tuin kan vinden. Kijk naar je eigen lichaam. Jullie leven in een perfecte wereld. En we kiezen ervoor enkel de onperfecte emoties te zien, die gecreëerd werden uit de illusies van anderen.

Kies ervoor de perfectie te zien. En kies ervoor de schoonheid te zien, die jullie omringd.

En jullie zullen opmerken dat die perfectie er is !

In alles wat we doen… het heeft geen belang hoe hartverscheurend of pijnlijk  sommige dingen zijn. Zelfs in het lijden is perfectie te vinden, omdat we daarvan kunnen leren en groeien, en zoiets breidt zich uit in een energetische golf, die mededogen creëert over de wereld. Het is allemaal perfect…

 

Emanuelle McIntosh –Michael Jackson – Nederl. OT

         https://youtu.be/Jgt_5kg1910

 

 Emanuelle McIntosh –Michael Jackson –Franse OT

         https://youtu.be/vv2ZXmus48QEmanuelle McIntosh -  uittreksel uit een Channeling met  Michael Jackson


Het afgescheiden zijn van de rest heeft me geholpen, bewuster om te gaan met het ‘nu moment’ zonder onderbreking of afleiding. Omgeven door wonderlijke kinderen in hun vreugde, in hun puurheid… dat soort energie gaf me hoop. Dat is wat me verder dreef. Als de kinderen er niet waren geweest, was ik vast al vroeger vertrokken.

 

Als je zegt : kinderen, heb je’t dan over jouw eigen kinderen of kinderen in het algemeen?

 

Alle kinderen. Ik kreeg tekeningen toegestuurd, ze kwamen in groep naar me toe en we maakten dolle pret, en… er is iets in verband met de energie van kinderen… het is magisch… want er zijn geen filters… geen ontwrichting en geen manipulatie. Het is puur. En dat is iets wat ik nooit heb gevoeld bij de mensen om me heen, ik had niet het gevoel dat ik iemand kon vertrouwen. De énigen die ik wél kon vertrouwen, waren de jongeren… en dat is het soort mensen waarmee ik mij verbonden voel, en waarbij ik me op mijn gemak voel. Ik weet dat sommigen dat behoorlijk vreemd vonden, maar als je bent grootgeworden, zonder dat je je eigen moeder of vader kon vertrouwen… De liefde, de ondersteuning, het onvoorwaardelijk ‘daar zijn’ voor jou… Als je opgroeit tussen mensen, waarvan wordt veronderteld dat ze van je houden, maar altijd verborgen agendas hebben achter alles wat ze doen… Als al je vrienden, en alle… mensen waar je mee werkt, alleen maar dingen doen, om hetgeen het voor hen oplevert… dan verlies je je vertrouwen in de mensen, je geloof in de mensheid, en “kinderen” was de énige zuivere energie waar ik me mee kon verbinden, en die mijn geloof in de mensheid wist te herstellen. Dat er toch nog mogelijkheden en gelegenheden waren om een samenleving te creëren waar iedereen bemind en aanvaard is… waar men kan zijn wie men is. Ik denk dat dit het grootste element is in de kracht van kinderen.

 

Je laat ons onophoudelijk horen dat we kunnen leren van kinderen, van hun onschuld en ‘wonder’ en hoe zij naar de wereld kijken. Heb je nog steeds die mening, vanuit het huidig perspectief waarin jij je nu bevind? Heb je enige goeie raad, die ons kan helpen bij het ‘helen van de wereld’?

 

Absoluut! Zoals ik al zei hebben kinderen een pure, stabiele en ongepolueerde connectie met zichzelf, met hun omgeving, en met hun bron. Dus hun kennis en hun ‘begrijpen’ over wat we hier komen doen, en wie we worden verondersteld te zijn, wordt duidelijk gefocust. En wat er ook gebeurd is : wij veranderen hen. Wij halen er de magie van af. We overladen hen met angsten, met valse waarheden, en hersenkronkels die  de verbinding met hun eigen bron vernielen… Sommigen worden al gehersenspoeld op de leeftijd van 5 jaar, en het kost hun de rest van hun leven, om zichzelf terug te vinden. In sommige gevallen lukt het hun niet eens. Dus ik raad jullie aan, de kennis en wijsheid van kinderen nooit te onderwaarderen. Ze begrijpen beter dan de volwassenen, het pad dat we te lopen hebben. Wat wij moeten doen, is hen tools aanreiken, om hun innerlijke wijsheid te voeden, opdat ze trouw mogen blijven aan hun eigen geloof en waarheid, want jullie geloof is altijd gecreëerd door je overtuigingen en hoe jullie het universum zien. Dus … manipuleer hen niet naar  wie of wat ze zouden moeten zijn, maar laat hen toe vrij te zijn in het ‘zelf te kiezen’. En ondersteun hen altijd, altijd … in hun dromen en avonturen. Hou van hen zonder voorwaarden. Leer hen niets over ‘falen’ maar leer hen hoe ze door ontgoochelingen kunnen groeien. Dat is mijn advies voor alle ouders daar….

 

Michael… ga jij ook op bezoek bij iemand die jouw muziek speelt? Ik heb nml. Soms dat gevoel, als ik jouw muziek speel… dus denk ik… ( zegt zij / vraagsteller op facebook ) dat ze vraagt of, als we zelf een connectie maken als we jouw muziek spelen en er ons naartoe begeven… maak jij dan ook die connectie? Speel jij daar op in?

 

Hij zegt : absoluut. Telkens er iemand zich verbindt met de energie die ik in mijn songs gelegd heb, dan verbindt die zich met mij, ook al weet ik dat dit voor velen onrealistisch zal overkomen, want iedere dag zijn er miljoenen mensen die naar mijn muziek luisteren, of het nu op de radio is, of via een CD of  op youtube… om maar iets te zeggen… Maar ja, telkens jij je met mijn muziek verbindt, maak je een connectie met mijn ziel die in die muziek is gelegd. Je maakt een verbinding met die energie, mijn energie die deel is geworden van de muziek.  Ik ga jullie gauw iets uitleggen… zegt hij…

Het is nml. zo : dat datgene wat je creëert in deze wereld, ‘jou wordt’ … Dat is jij . Dus de energie van mijn creaties is gelijkaardig of zo goed als identiek aan mijn eigen energie. Dus je hoeft m.a.w. er slechts aan denken om naar mij te luisteren, of er enkel aan denken om die CD boven te halen, enkel de gedachte alleen al, nog voor je naar de muziek hebt geluisterd, en je bent meteen geconnecteerd met mijn energie. Dit is een onmiddellijke verbinding met mij op een vibrationeel niveau, en daar worden wij dan verbonden… omdat je aan mij hebt gedacht. Ik denk dat dit belangrijk is om te weten, want als mensen de overgang hebben gemaakt, denken de mensen dat ze iemand echt moeten gaan oproepen met de bedoeling een contact tot stand te brengen, maar alleen al het denken aan een persoon, of een herinnering aan een persoon die opwelt, zorgt ervoor dat zij ervan bewust zijn van het feit dat je een verbinding maakt met hen, en dat ze bij jou zijn op dat moment…  dus ja… Ik help ook mensen in hun dromen. Heel wat mensen hebben dromen over mij. En ik kom hen dan met een bezoekje vereren…

Dat is voor ons trouwens een kleine moeite. We worden niet verplicht om mensen in ‘ wacht ‘ te zetten. “ een ogenblik asjeblief. Er zijn nog drie wachtenden voor u. Daarna kom ik jou beslist opzoeken… “

Nee, zo gaan de dingen niet ! Wij kunnen onze energie opsplitsen. In zoveel entiteiten en evenveel verbindingen als er nodig zijn.

Het is voor ons iets voor de hand liggend.

Dus asjeblief… weet en begrijp, dat als je mijn aanwezigheid voelt, ik er ook werkelijk ben, en weet ook dat als je naar mij luistert, ik er op dat moment van bewust ben dat je een verbinding maakt met mijn energie.

 

En jawel, wat ik ook doe is het helpen van mensen bij hun spirituele reis. En ik help hen om dichter bij hun eigen ‘ zelf’ te komen… snap je…

Toen ik me nog in mijn eigen incarnatie bevond, had ik het echt niet makkelijk om verbinding te maken met mezelf, dus vond ik het leuk mensen te helpen om met hun eigen ‘entiteit’ te connecteren, via hun eigen, echte wezen. En daarbij gebruikte ik … mijn charme, en mijn zachtheid zodat de mensen zich bij dat alles comfortabel zouden voelen. Ik help hen vooral te ontspannen, zich op hun gemak te voelen, en veilig… en dat is wat mijn energie met hen doet, en dat is de manier waarop ik hen help om hun angst los te laten, en uit te kijken naar ‘spirit’ . Vooral niet bang te zijn om zich te verbinden met hun eigen bestaan…
Autisme – Kryon – Channeling – Nederl. OT.

         https://youtu.be/hRRDXDkYon0

 


Lee Carroll channelt  Kryon – AUTISME 


Als een mens lang genoeg zou leven, zou hij de trend zien.Want er is een trend.

Het begint bij wat je bij de kinderen ziet.


Tien jaar geleden hebben we jullie verteld dat er kinderen incarneren met een ander bewustzijn. Ze zijn meer conceptueel en minder lineair.

En dit komt door één ding, en slechts één ding,

vanwege de vibratieverhoging van het menselijk bewustzijn, dat wil zeggen dat wat om je heen is en dat spiritueel is sneller vibreert.

Het is een omgevingsvibratie en de kinderen pakken het op.

Niet van hun ouders.

Als ze oud genoeg zijn om hun eigen gedachtenwereld te hebben, pakken ze het op en ze worden conceptuele denkers

En jij, bent niét op die manier gekomen.

En het is daar dat het gaat wringen, zoals we zeggen, als het lineaire het niet-lineaire ontmoet.

En het is moeilijk om een ouder te zijn. En het is moeilijk om ze te onderwijzen.

Ze zijn gewoon een beetje meer kwantum dan jij.

Nu ja ... dat is evolutie.

Je mag ze noemen zoals je wilt ... Ze zijn kinderen van het nieuw bewustzijn. Dat is wat ze zijn.

En bijna elk kind op de planeet dat vandaag is geboren, is er één van.

Zij zijn ook jullie toekomstige leiders.

Er is een evolutie aan de gang, en die bevindt zich binnen handbereik.

Maar de ontkenning is groot. ... Het wordt ontkend door psychologen die een vooroordeel hebben dat we al hebben besproken ... het vooroordeel ... dit is het.

De menselijke natuur is statisch, deze verandert nooit.

Daarom gaat alle psychologie over ...

Het leren gaat over één enkele onveranderlijke menselijke natuur en hoe meer je deze bestudeert, hoe beter je wordt.

Maar dan … zijn er de kinderen. En die zorgen voor behoorlijk wat verwarring.

We gaan zoeken waarom de kinderen zo anders zijn en we geven het namen…

Voor hen,  en de ziektebeelden… en dan zijn er de medicijnen ...

Ik zei je, dit zou een uitbreiding zijn van wat je net al hoorde.

En dan is er nog iets waar je niet aan dacht:  autisme.

Heb je de toename gezien?

Wat doe je ermee? De wetenschap heeft de toename gezien,

Artsen hebben de toename gezien, en dus ... wat doen ze?

Wat is er mis, zeggen ze! Hoe kunnen we dit controle? Het moeten de vaccinaties zijn!  Zeggen ze…

Het moet de omgeving zijn, zeggen ze.

Iets veroorzaakt een misvorming in de geest, autisme genoemd, zeggen ze.

 

Nu zal ik je vertellen wat het is.

Het is evolutie.

Het is de manier waarop de natuur werkt waar het de grenzen van mutatie verder duwt, om erachter te komen, waar je dit allemaal een plaats gaat geven, met een geest die nieuw is voor de planeet.

Een geest die meer kwantum is voor de planeet, en geen lineaire structuur heeft.

Ze zitten vast in een lineaire wereld.

Het is geen wonder dat de kinderen met hun hoofd tegen de muur slaan.

Trachtend de dingen te lineariseren terwijl ze geen lineaire structuur hebben

in het bewustzijn dat het hunne is.

Ze zijn hun tijd ver vooruit. En de mens staat erop te kijken en zegt: wat is hier mis?

Er is een uitbreiding gaande… En die uitbreiding omvat een bewustzijn van de creator in henzelf.

 


Esther Hicks Channelt Abraham  - Autisme


Ik werk ook met kinderen met een handicap, die autistisch zijn. Mijn vraag is deze ... Ik probeer het te begrijpen ... je hebt het er al over gehad…. Dus wie heeft autisme of de ziekte gecreëerd ... omdat een kind toch niet echt een keuze heeft ...


 Iedereen heeft een keuze, en in verband met een aantal dingen, willen we jou dit meegeven: In de eerste plaats en vooral dit: Ieder van jullie, die de beslissing neemt om in een fysiek lichaam te incarneren, heeft een complete visie van fysiek lichaam dat hij zal belichamen voordat hij komt. Niemand zit gevangen in een situatie die verschilt van wat hij wil. Geen uitzonderingen daarop.

Het is handig om te weten. Een geruststellende gedachte, een opluchting ... is het niet? Nu zijn er krachtige leraren - speciaal nu - die op aarde aankomen, die vanuit hun niet-fysieke gezichtspunt wisten dat er veel mensen zijn die de vibratie en uitlijning vergeten zijn, en geen rekening houden met hun eigen gidssysteem. Die proberen hun leven te laten functioneren door te proberen de omstandigheden onder controle te houden.

En de leraar in u weet dat wie iets beters probeert te doen door omstandigheden te beheersen, een nutteloos leven zal leiden. Omdat er altijd omstandigheden zijn die je niet kunt controleren, omdat het niet jouw taak is, of jouw recht, of jouw vermogen om te controleren wat er gebeurt in ieders ervaring om je heen.

Hun leven is hun leven om te creëren en te controleren.

Daarom incarneren veel energieën vrijwillig , een fysieke conditie waar ze niet kunnen uit weggetrokken of verwijderd worden.

Met andere woorden, ze zeggen:

ik ga.... en ik zal anders genoeg zijn zodat je deze vierkante pin niet in een rond gat kunt slaan.

Wat je ook probeert, je zult niet de macht hebben om mij te beheersen. Ik zal vrij zijn! Snap je ?.... Dus als je met hen omgaat, als je die geweldige ervaring krijgt van interactie met hen ... wanneer ze niet worden uitgedaagd door een systeem dat hen probeert te veranderen ... met andere woorden ... stel je voor: stel je voor hoe frustrerend  het zou zijn!

Om je intentie vanuit je bron te realiseren, in een fysiek lichaam dat totaal anders is, zodat mensen je niet kunnen controleren, en dan toch opmerken dat ze je nog altijd proberen te controleren. Dat is de frustratie en verontwaardiging die je in hen ziet. Ze willen het je vertellen, en als ze beter met hun woorden zouden zijn, zouden ze jullie zeggen: wacht even! Ik heb veel moeite gedaan om anders te zijn, je wordt verondersteld me met rust te laten! En degenen die zich in een situatie bevinden waarin iemand niet echt probeert om ze normaal te maken ... Je noemt het een handicap, ze zouden zeggen dat het een voordeel is.

Met andere woorden: vanuit het oogpunt van de bron zou het er ongeveer zo uitzien: ik besloot om het krachtige wezen te blijven dat ik ben, en ik zal incarneren  in een fysieke ervaring, en ik zal anders genoeg zijn opdat je me niet zou kunnen controleren, wat betekent dat ik een van de weinige mensen zal zijn die je op deze planeet zult ontmoeten, die weet dat hij vrij is! Omdat ik vrijheid koos in plaats van jouw goedkeuring over mij! En de maatschappij raakte in verlegenheid door hen, of maakte zich zorgen over hen ... altijd op zoek naar een manier om je naar 'normaliteit' te brengen.

Maar zij ... zij zullen zeggen:

"We wilden niet zoals jij zijn, daarom hebben we ervoor gekozen om anders te zijn. Wij zijn gekomen met de mededeling dat "er balans en waarde is in onze verschillen". Wij kwamen om onvoorwaardelijke liefde te onderwijzen. "  De meeste mensen praten over onvoorwaardelijke liefde, maar ze leven het niet.

De meeste mensen zeggen,

"oh je bent zo aardig, ik hou van je, maar 'in déze omstandigheden' ... en je bent zo raar, ik kan niet van je houden onder deze ... dus als je gewoon een beetje meer als 'dat' ...het zou zo aardig voor me zijn ... Omdat ik van je wil houden, en als je meer zo was, zou ik van je kunnen houden, dus probeer gewoon een beetje te veranderen,want dat ik me beter kan voelen. "

Wat onvoorwaardelijke liefde zegt, is:

"Ik wil verbinding vinden met de bron en alles waarnaar ik kijk  zien door de ogen van de bron. Wat betekent: ik heb het niet nodig dat je anders bent, zodat ik me beter zou voelen, ik heb de mogelijkheid om mijn ‘blik’ aan te passen om mezelf op de bron af te stemmen. "

 Onvoorwaardelijke liefde zegt: "Ik zal de verbinding met de bron vinden en ik ik zie dan wel...

Voorwaardelijke liefde zegt: "Ik zal je vragen te zijn zoals ik wil dat je bent, zodat wanneer ik naar je kijk, ik me beter zal voelen. Enorm verschil. Onvoorwaardelijke liefde is absolute vrijheid. Voorwaardelijke liefde is een absolute gebondenheid.

Dus deze gezegende wezens zijn leraren van vrijheid geworden.

En interessant ... het meest interessante van alles: ze voelen zich vrij! Zelfs als je ze probeert te beheersen. Het is zo interessant. Dus het autistische kind voelt zich vrij. Het maakt zich nergens zorgen over, is het jou al opgevallen? En de mensen die proberen hen te overtuigen om anders te zijn om zichzelf beter te voelen, bevinden zich in absolute slavernij. En het kind zegt: Ik weet niet wat je probleem is. En de leraar of ouder zegt: jij bent het probleem ... En het kind zegt: het is absoluut noodzakelijk dat je dit loslaat, omdat ik niet kan veranderen. Als je met me wilt communiceren, moet je onvoorwaardelijke liefde ontdekken. En als je dat doet, zal je vrij zijn zoals ik. En misschien zullen velen van ons die gaan komen: 'autistisch zijn ‘om je dat te leren.

Op dit moment vinden ze de dingen best leuk. Observeer ze aandachtig en voel de vreugde van hun wezen en zeg tegen hen:

" voor mij hoef je geen haar te veranderen" ...Neale Donald Walsh – kort fragment uit de film "Indigo Evolution" 

 

Indigokinderen hebben toegang tot een menselijke ervaring, op een veel groter niveau en veel dieper dan andere.

Ze hebben op een andere manier toegang tot de gegevens. De gegevens die door het leven zelf worden geproduceerd.

En ze hebben toegang tot gegevens, waar sommige mensen helemaal geen toegang toe hebben.

Dit is de reden waarom indigo-kinderen slecht worden behandeld en verkeerd begrepen worden als kinderen met ADHD of kinderen met een soort gebrek ...

In feite is er geen twijfel dat ze een tekort zouden hebben, maar ze hebben een supplement ... Ze hebben een overschot, geen gebrek. Meer bewustzijn, meer begrip ... meer inzicht.

Ze zijn meer open en hebben meer toegang tot het leven.

Soms is de hoeveelheid gegevens die binnenkomt zo groot dat het kind problemen heeft ze te filteren en een plaats te geven.

En om het te gebruiken, zodat dit allemaal logisch is voor de volwassenen om hen heen. Ze begrijpen alles!

Maar soms is het niet logisch voor de volwassenen om hen heen, die proberen te begrijpen wat ze tegen ze zeggen. Waar hebben ze het over, en wat ervaren ze ...

En omdat zij niet begrijpen wat deze kinderen ervaren.

In mijn leven heb ik geleerd nooit te zeggen: nooit. Ik heb in mijn leven geleerd dat blinde overtuigingen niet 'het moment' dienen ... op elk moment.

Dus ik zeg niet: gebruik nooit farmaceutische interventies, in deze situaties ... maar ik zou zeggen dat in 99,999999 procent van de tijd, het medicijn zou werken: nadelen. Het zal helemaal niet nodig zijn, in de meeste gevallen zal het niet voordelig zijn.

Er zijn andere manieren om interacties te benaderen en het proces dat optreedt bij Indigo-kinderen. Zinvolle, zinvolle antwoorden en belangrijke interpretaties produceren van wat Indigo-kinderen ervaren. Zoals volwassenen de gelegenheid zullen hebben om te begrijpen, omhelzen, begrijpen ... en leren.

 

Het eerste deel van het proces, spreekt van het nodige bewustzijn bij de volwassenen om hen heen, om beter te begrijpen hoe zij zijn ... deze Indigo-kinderen. En het grote talent dat ze ons brengen. Weet je, als we Indigo-kinderen of hun acties zien, als hinderlijk, of een nadeel, of iets dat niet gemakkelijk te beheren is, zullen we ze op een manier behandelen ... Maar als we komen tot om ze te zien als een groot geschenk, een kans om de essentie van het leven zelf te verwerven en ervan te genieten, door deze kinderen als een kanaal naar informatie waar we nooit toegang toe zouden hebben door onze eigen apparaten, zullen we alles behandelen dat op een heel andere manier. Dat is de manier om te gaan. Ik kan me geen kunstmatige substantie van welke aard dan ook voorstellen, of een medicijn, of een medicijn, dat in het lichaam van een kind zou worden gestopt dat een grotere impact zal hebben dan liefde, zorgzaam mededogen en van acceptatie. Omdat dit stoffen zijn waar elk kind naar hunkert. En wiens Indigo-kinderen extreem gevoelig zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat je je ervan bewust bent dat de liefde, acceptatie, mededogen, al deze emotionele gaven die we aan kinderen bieden, een biochemische reactie in het lichaam van het kind zullen bieden die veel dieper en effectiever zal zijn dan een kunstmatige substantie. die je zou kunnen injecteren.

 

 

 

 

                             Embassy of the little Princes


                                       More on the children of now                     

                                           in Dutch & French on


                                 www.ambassadedespetitsprinces.be

                                                         &

                                        www. nieuwetijdskind.com

http://www.jatigo.be

http://eigentijdsekinderen.nl


                              Ambassade des Petits Princes

ambassade van de kleine prinsjes

                                                  Paul  Codde

                                                Gent - Belgium

Aiguillanes/ 09300 - Lesparrou - France


          Scandinaviëstraat 30

                 9000 Gent

                     België


                                           0032/ (0)488/49 68 90

           0033/ (0)771/81.33.24

                                          paulcodde@gmail.com