ČESKé Tsjechisch
 1. krištáľové deti - Paul Codde
 2. Mali Princ – Antoine de Saint Exupéry
 3. Indigové, krištáľové a dúhové deti
 4. Všeobecné charakteristiky indigových dětí
 5. Indigo a krystal
 6. Indigo a Crystal děti i dospělé
 7. Aure Dorate, Lidské Andělé a multidimenzionální vědomí
 8. L’Angelo Umano
 9. Povaha vícerozměrnosti
 10. Evoluční skok
 11. Indigové, Křišťálové děti – záměrná kamufláž.
 12. Základní poznámky o výživě a léčení na podporu indigových jedinců
 13. Spektrum poruchy pozornosti-autismu & indigo-křišťálový fenomén
 14. Indigové děti – lidé budoucnosti?
 15. CHARAKTERISTIKA
 16. KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI
 17. O malej dušičke a slnku -  Neale Donald Walsh

Křišťálové děti jsou velmi záměrné, a připravit každého, kdo ho chce slyšet,

jasně řečeno, co jejich účel je:

aby lidstvo bezpodmínečnou láskou, a přinést světový mír.

Máme jako jejich pečovatele, odpovědnost za pomoc při jejich plnění,

a respektuje je pro to, kdo jsou, za to, co sem přijíždějí.

 

Křišťálové děti s sebou nesou vědomou paměť,

na moudrost ... znalost století

a nabídnout nám to zdarma, zdarma. Co s tím uděláme?

 

 

Slyšíme jejich poselství, a používáme toto "věčné vědění"

v našem současném životě, našem prostředí a našem světě? ....

Nebo se rozhodneme zůstat nevědomí

kus po kousku, zavírání dveře za druhým u našich dětí?

Naše děti jsou naší budoucností.

A: Budoucnost našich dětí je schopná, aby nám přinesla velkou změnu

pro větší dobro lidstva - pokud chceme jen poslouchat, co nám musí říct! ...

 

Takže respektujme děti, milovat ... otevřeno: 

možnost, že někdy ví víc než my.

Nezastavme se možnosti vyšších skutečností, jen proto, že tomu nerozumíme.

Pojďme být otevřeni tomuto ... jistě zázračné dary našich dětí.


Neexistuje žádný důvod, proč se je bojíte!

I když jsou tak nadaní, jsou to naše děti,

a nakonec jejich zprávy neobsahují nic nového -

jsou to jen zázračné věci

že většina z nás zapomněla.

 

Mimochodem, kdyby se Ježíš vrátil na zem,

Jste si jistý, že ho poznáte?

Nebo si tohle farizeové volí, tentokrát, aby ho ukřižovali. Podruhé pak ...

Jsou na dobré cestě k tomu

 

Mimochodem, pan Antoine de Saint Exupéry:

malý princ se vrátí .... a teď jsme s mnoha! ...

Jen jsem to chtěl říct.


 1. krištáľové deti - Paul Codde

-

 1. Mali Princ – Antoine de Saint Exupéry3. Indigové, krištáľové a dúhové deti


Veľa klientiek sa ma pýta na indigové, krištáľové a dúhové deti, takže tu sú niektoré poznatky a rozdiely medzi nimi:

Po indigových deťoch (ktoré sú viac menej “priekopníkmi” za duchovnejší pohľad na svet a citlivejší prístup k nemu) nasleduje generácia krištáľových  detí  (ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva a zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia; rezonujú so Zemou ako takou). V súčasnej dobe sa rodia deti dúhové (kombinujú najlepšie schopnosti indigo i krištáľových – žiaria podobne ako indigo; ale  nenásilnejšie, čiže ako krištáľové. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili).

Zdroj:

Doreen Virtue –Das Praxisbuch für Indigo-ElternLee Carroll – Indigo Kinder (The indigo-children)Wikipedia, Indigové deti 

http://www.ezoterika.info/univerzum/indigove-deti/

http://baby-web.topky.sk/Clanky/a2307-Ziju-medzi-nami-indigove-deti.aspx

http://www.duhovacesta.cz/indigo


Čo znamená označenie indigové deti?

Toto pomenovanie indigové deti získali pre prevládajúcu indigovo-modrú farbu ich elektromagnetického poľa – aury. Indigovo modrá farba je farbou 6.čakry tzv. 3.oka a súvisí  s duchovnou cestou a silnou intuíciou.

Prevažná väčšina detí narodených po roku 1980 (uvádza sa, že až 80% z detí) je  indigo. Neznamená to však, že predtým sa tieto deti, nerodili, rodili ale sporadickejšie.


obr. prevzatý z: http://studio-anicka.blogspot.com/2011/05/indigove-deti.html


Čo je to aura? Každá práca vytvára energiu. Práca nášho tela, orgánov, mysle, povahy a temperamentu vytvára vibrácie – vo forme jemnej, subtilnej zvláštne sfarbenej energie – aury. V tejto aure sa odráža nevyváženosť, bloky, či choroby bytosti. Inak žiarime, keď sme zdraví, inak, keď sme chorí. Cholerici majú v aure viac červenej farby, flegmatici zemitej, melancholici zelenej… Naša aura sa môže dočasne zmeniť zo sekundy na sekundu, napr. sedíme v pohodlí domova, zazvoní nám telefón a my sa dozvieme správu, ktorá nás rozruší – toto sa ihneď dočasne prejaví i v našom energetickom poli.

Senzibilní ľudia sú schopní túto auru vidieť a túto auru vidia i niektoré indigové deti.

Farby tejto aury sa dajú vyrátať –  z nášho mena a dátumu narodenia vyrátame tzv.osobnostný kód a z neho najsilnejšie farebné spektrum, ktorým máme tendenciu žiariť.

Moja klientka, ktorej dcéra má už po dvadsiatke a spadá do skupiny indigových detí – si spomenula, že keď mala jej dcéra približne deväť rokov a išli spolu po ulici, okolo výkladu –  jej dcéra sa zastavila a nadšene volala: „Mami, mami, pozri sa na môj odraz vo výklade, ja žiarim na fialovo…“


Čím sú tieto deti zaujímavé?

Ide o silne individualistické deti, ktoré ku riešeniu vecí pristupujú intuitívne, od útleho veku veľmi samostatne a veľmi kreatívne. Majú silný emocionálny základ a  ich vnímanie je veľmi citlivé.

Častokrát sa stáva, že na určitý problém „ intuitívne vidia“ lepšie riešenie ako ich rodičia, či pedagógovia.  A práve tu môže vzniknúť problém, pretože, ak indigové deti dospelí nútia prijať ich zaužívaný a nepružný návod na riešenie –  indigové  deti si stoja za svojim postupom  a  preto sa môžu javiť ako neprispôsobivé, tvrdohlavé, príliš samostatné, neuznávajúce autority, problémové…

„Hovoria“ očami už od pôrodnice

Táto aura je jednoznačná od narodenia, indigové deti sa rodia s určitými danosťami, ktoré sa v aure odzrkadlia. Indigové deti akoby odmalička nechceli strácať čas spánkom. Keď už predsa len konečne zaspia, často sa veľmi skoro zasa prebudia. Je to sčasti spôsobené i tým, že sa na svet dokážu pozerať citlivejšie – senzibilnejšie a teda vnímajú rôzne farby, ktoré bežní ľudia nevidia a preto je bežné, že sa indigové miminká na nás pozerajú očami, ktorými akoby chceli vyjadriť že všetkému, čo rozprávame rozumia.


Vnímavé mamičky indigových miminiek si môžu všimnúť, že ich detičky sa často pozerajú smerom, kde nikto nestojí a predsa akoby s niekým komunikovali , usmievajú sa a touto činnosťou sa bavia veľmi často. Tri  menej skeptické a vnímavé mamičky mi potvrdili, že majú pocit, akoby sa ich miminká “bavili” so svetlenými bytosťami, či anjelmi.


Tieto deti len zriedkakedy plačú. Ťažkosti môžu nastať v okamihu, keď idú do škôlky a majú sa prispôsobiť dennému režimu a začleniť sa do kolektívu (detské hry ich príliš nezaujímajú).

V škole im často diagnostikujú poruchy pozornosti, hyperaktivitu, dyslexiu. Pozornosť však dokážu udržať… keď chcú. Ich pozornosť je veľmi nestála, môžu robiť viac vecí naraz. „Keď indigo nežije v harmonickom prostredí, nebýva v dobrej kondícii. Môžu sa dostaviť depresie alebo sebadeštruktívne správanie. V školách sa tieto deti veľmi často stretávajú so šikanovaním,“ tvrdí psychológ Habr.

Tieto deti sa vedia neuveriteľným spôsobom vcítiť do pocitov druhých, niektorí rodičia dokonca u svojich potomkov pozorujú schopnosť telepatie, čiže prenosu myšlienok na diaľku.

Aké sú charakteristické znaky týchto detí?podľa L. Carroll a J. Tober, ktoré uviedli vo svojej knihe The Indigo Children:

Popísať charakter týchto detí je takmer nemožné.

Sú to bytosti vysoko kreatívne, ktoré neznášajú dogmatický, nepružný  spôsob myslenia,

dokážu vymyslieť kreatívnejšie a iné spôsoby vykonávania vecí, či už v škole alebo doma,

neuznávajú autority a nemajú pocit viny, ak ich niekto zastrašuje, alebo kritizuje,

nepreceňujú sa, neboja sa povedať čo si myslia, resp. čo chcú,

nevydržia dlho zaoberať či hrať s  jednou vecou.

častokrát  tvrdošijne trvajú už v útlom detstve na zdravom spôsobe stravovania, odmietajú jesť červené mäso a toto stravovanie odporúčajú i rodičom,

niektoré indigové deti vedia plynule čítať už v štyroch rokoch,

správanie indigových  býva akoby urodzené,

majú problém “zaklimatizovať” sa v škôlkach a školách a prispôsobiť sa,

veľmi často si spomínajú na príbehy z minulých životov, pri ktorých si dospelí myslia, že pracuje ich fantázia.


Raz som sa rozprávala s mamičkou 7 ročného indigového chlapčeka a po popise, čo znamená indigové dieťa mi porozprávala príbeh, kedy svojmu synčekovi, ktorý od útleho detstva miloval príbehy o rytieroch a takmer všetky jeho hry súviseli s týmto koníčkom , k šiestim narodeninám kúpila darček vo forme možnosti previesť sa na koňovi na jednej farme. Tento synček pristúpil ku koňovi s obrovským rešpektom odstúpil dozadu a povedal: Mami na toho koňa si nesadnem, ja som raz z takého koňa veľmi škaredo spadol…. Bol to šesťročný chlapček, ktorý nemal problém vyjadriť svoj strach, či odvahu – takže moja otázka adresovaná rôznym skeptikom znie:  prečo by si teraz vymýšľal, že spadol z koňa, a jednoducho mame iba nepovedal, že má strach, ako to obyčajne robil? 


Aké následky môže mať nesprávne pochopenie indigových detí?

V prípade, že výnimočnosť týchto detí nebude pochopená alebo nebudú správne usmernené, môže sa  stať, že budú označené diagnózou ADS (znížená pozornosť) alebo ADHS (hyperaktivita spojená s nízkou schopnosťou koncentrácie). Tieto diagnózy zaraďujú indigové deti medzi hyperaktívne, nezvládnuteľné, agresívne a koncentrácie neschopné.

Indigové deti často trpia nedostatkom pozornosti rodičov, ich nezáujmom, nedostatkom komunikácie, partnerskými problémami oboch rodičov atď.


Výrazne si pamätám skúsenosť, kedy som sa prvý krát stretla s indigovým dieťaťom Najprv prišla za mnou mamina, pretože hľadala odpovede na otázky typu: „Ako ďalej?“ , keďže jej trojročnému synčekovi diagnostikovali autizmus, pričom  pani doktorka z tejto diagnózy obvinila maminu slovami: “Mamička, Vy za to môžte. ” …??? A tak mamina hľadala  bod, o ktorý by sa mohla oprieť a zdroj, energie a vnútornej sily… Z osobnostného kódu takýto vážny problém nevyplýval, bol tam naznačený problém vo forme neokysličenia organizmu (a v tomto sme sa podľa mamičky zhodli i s pánom doktorom psychiatrom, ku ktorému chodili na akupuntúru. Dalo sa tomu problému  pomôcť (samozrejme bez najmenšieho zásahu do postupu  liečby a užívania liekov navrhnutého lekármi ) i cvičením a správnou životosprávou. Na nasledujúcom stretnutí bol už i synček, ktorý sa mi hneď po príchode vo dverách bez problémov pozeral do očí, komunikoval so mnou a mandalu s delfínmi, ktorú som mu dala vyfarbiť vyfarbil fialovou farbičku, čím jasne vyjadril svoje duchovné danosti…


Teória indigových detí má svojich odporcov

Vedci skeptici považujú teóriu indigových detí za výmysel niektorých ezoterikov a členov hnutia New Age. Argumentujú tým, že o indigových deťoch zatiaľ neboli vypracované seriózne vedecké štúdie. Sú spravidla toho názoru, že ide o hyperaktívne deti, prípadne deti s ľahšou formou autizmu (Aspergerovým syndrómom), ktoré sa len ťažko niekam zaraďujú. Ba čo viac, varujú, že je nebezpečné, aby rodičia pozerali na svoje dieťa ako na indigové a vychovávali ho ako niečo výnimočné.


Tu by som rada vyjadrila svoj názor, keďže týchto detí je “vraj” 80% (čo neviem posúdiť, pretože nepracujem s veľkou skupinou detí, moji klienti sú dospelí, veľmi často krát prichádzajú za mnou s partnerskými a “dospeláckymi” problémami, a k deťom sa veľmi často krát dostaneme “akoby náhodou”…) že nie len ku indigovým, krištáľovým,  či dúhovým deťom sa majú rodičia správať ako k výnimočným. Všetky deti si zaslúžia pozornosť, podporu a pochopenie svojich rodičov a zaslúžia si veľa, veľa lásky a trpezlivosti :)


Ako to vnímajú rodičia?

Tých pár mojich klientov-rodičov s vnímavými a intuitívnymi deťmi sa delí do troch skupín:

-pozorní rodičia, ktorí sa snažia vyhľadať informácie na túto tému, analyzujú, učia sa a sú ochotní zmeniť prístup k dieťaťu z autority – na rodiča, ktorý podporí;

- konzervatívni rodičia, ktorí to síce neodmietajú, ale majú problém prijať túto informáciu/skutočnosť (vtedy si vravím, že čas ukáže);

- no a samozrejme nájdu sa i skeptici…


Prečo sú tu?

Indigové deti sa rodia, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, či rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.


obr. prevzatý z: http://clanky.regeneracnecentrum.sk/2009/07/indigove-deti/

Existuje niekoľko typov indigových detí:

1. Humanistický typ:

je to typ, ktorý bude spolupracovať so širokými masami. Patria sem lekári, právnici, učitelia, predavači, obchodníci a politici zajtrajška. Budú slúžiť ľudom.

Tieto deti sú mimoriadne hyperaktívne a spoločenské – radi komunikujú kedykoľvek a s kýmkoľvek, sú priateľské. Fyzicky sú dosť nemotorné a veľakrát idú hlavou proti múru – zabudnú pribrzdiť. Nedokážu sa hrať iba s jednou hračkou, musia mať všetky hračky pred sebou a možno sa potom s nejakou chvíľu aj pohrajú. Tieto deti veľmi rýchlo obrátia pozornosť na inú vec, a preto je ťažké ich zamestnať.

2. Ideovo-orientovaný typ:

tento typ je viac zameraný na nápady a projekty, ako na ľudí. Sú to budúci inžinieri, architekti, dizajnéri, kozmonauti, piloti a vojaci. Už ako deti sú veľmi športovo orientované. Majú problém so sebakontrolou a radi manipulujú – v prípade chlapcov je to matka a dievčatá radi manipulujú svojich otcov. V tomto ich treba správne usmerniť a nedovoliť im manipulovať s ľuďmi – inak máte doma veľký problém.

Okrem toho je tento typ v pubertálnom veku náchylný na rôzne druhy závislostí, hlavne na drogy. Je veľmi dôležité neustále s týmito deťmi komunikovať, kontrolovať a navigovať ich.


Syn jednej mojej klientky – športovec, technicky orientovaný, problémový a indigový… ktorému po úraze neodporučili (resp zakázali) cvičiť, sa preorientoval na drogy… Číslo jeho minulej karmy súvisí s karmou šamanov – a keďže ako vieme, šamani sa častokrát do potrebného stavu/tranzu dostávali pomocou  holotropných látok, je prirodzené, že si podvedome zvolil tento smer… (dovolím si upozorniť skeptickejších čitateľov, že tu nejde o žiadne ospravedlnenie, ale o odpoveď na otázku “prečo a čo s čím súvisí”…)


3. Umelecký typ:

malý umelci a umelkyne medzi indigovými deťmi sú veľmi citlivé a často veľmi drobné.

Sú kreatívne a sú to umelci a učitelia zajtrajška. S čímkoľvek sa zaoberajú, koncentrujú sa hlavne na kreatívnu stránku tejto činnosti. Presadia sa aj v oblasti výskumu či chirurgie. Sú to prvotriedni herci. Už vo veku 4-10 rokov sa venujú rôznym druhom umenia. Rovnako ako ostatné indigové deti, nevydržia dlho zaoberať sa jednou vecou.

4. Interdimenzionálny typ:

štvrý typ indigových detí sa líši od ostatných hlavne svojim vzrastom – sú väčší a veľmi vyspelí. Ročné či dvojročné deti odmietajú vašu pomoc a najradšej robia všetko sami. Sú medzi nimi budúci filozofovia. Oni prinesú základy novej viery a myslenia.

Nasledovné informácie sú z anjelských channelingov – Daeduwen & Rafael: zdroj: http://angelarium.wordpress.com/2010/06/01/indigove-kristalove-a-duhove-deti-ake-su-a-co-je-ich-uloha/

3. Indigové, krištáľové a dúhové deti

Indigo sú veľmi výrazné osobnosti, až natoľko výrazné, že ľudia na ne reagujú veľmi intenzívne. Buď ich milujú, alebo ich neznášajú; indigo sú jednoducho ako veľmi surové kryštály ešte nevybrúsené, a vypustia z úst čokoľvek bez toho, aby si najprv premysleli možné dopady. Pretože jednoducho na to majú právo; pretože sú také, aké sú. To je prvotná fáza na postup do fázy krištáľového dieťaťa.

Čo dokážu krištáľové?

Krištáľ je ideálny žiarič; kremeň, ktorý je jeho základom, je dokonalý kryštál. Je to oxid kremičitý,  SiO2. Jeho molová hmotnosť je 60…  Jeho súčet je šesť a šestka znamená lásku. Nula je obohatenie mocou. Kryštály vo všeobecnosti sú vynikajúce žiariče; najlepšie sú vtedy, keď sú prírodné. Niektoré kryštály nemajú konkrétny tvar, sú amorfné. Kremeň sám osebe dokáže nadobudnúť amorfné formy; ale ak sa bavíme o krištáli, tak to je čistý kremeň bez prímesí. Čo znamená, že jeho žiarenie je univerzálne. A tu sme pri tom, čo vlastne robia tie krištáľové deti. Sú to žiariče.

A zároveň výborné čističe; krištáľ je úžasný prostriedok na upokojenie, schladenie. Vyžaruje na určitej frekvencii a upokojuje ľudí. Pôsobí na nich; ale bez toho, aby si to ostro uvedomovali.

Indigo pôsobia tak, že im človek začne odporovať a tým sa učí; krištáľové pôsobia nenápadne a ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva. Zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia daného človeka. Preto sa na krištáľové deti naväzuje veľa nízkych vibrácii; to nie je tým, že by ony samé boli v podstate zlé, ale o to, že prirodzene tieto nízke vibrácie priťahujú. Sú to výborné transformátory, spoločne s tým, že vyžarujú. Odvádzajú teda nízkovibračné energie a vyžarujú vysokovibračné. Nie je náhoda, že v zemskej kôre dva najrozšírenejšie prvky sú práve kyslík a kremík; v podstatnej miere sú viazané v kremičitanoch, ktoré sú odvodené od kremeňa. Všetko so všetkým súvisí celá Zem (Gaia) pôsobí ako jeden veľký kryštál. S rôznym zafarbením na rôznych miestach a s rôznou kvalitou. Ale tak či tak je Zem vlastne len obrovský kryštál odvádzajúci nízkovibračné energie a vyžarujúci vysokovibračné. Keby to tak nebolo, tak tu ľudstvo ako také už dávno nie je; a už vôbec nie je tam, kde je dnes.  Krištáľové deti sú vlastne také, ktoré rezonujú so Zemou ako takou. Gaiino číslo je šesť; kremeň je hlavný prostriedok jej pôsobenia. 6-0; moc Gaie je v krištály.


obr. prevzatý z: http://magazin.atlas.sk/spektrum/poculi-ste-o-zazracnych-indigo-detoch/747777.html

Dúhové dieťa je konečný produkt vývinu; nastupuje po indigo a krištáľovej fáze. Dúha je vyjadrenie spektra. Tie predošlé stupne sa odlišovali aj spôsobom pôsobenia, aj tým, čo vlastne robia. Indigo nečistia; kryštálové áno. Oba pôsobia odlišne, ale pôsobia veľmi silne, na rozdielnej úrovni. Dúhové deti kombinujú najlepšie schopnosti oboch. Žiaria podobne silno ako indigo; ale oveľa nenásilnejšie, v tom sa viac podobajú kryštálovým. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili; v tom sú podobnejšie indigo deťom. Pretože indigové, tým, že nútia veľmi surovým spôsobom ľudí na seba reagovať, podnecujú čistenie emócií, hlavne potláčaných. Takže dúhové sú žiariče, ktoré podnecujú ľudí čistiť sa… a zároveň do nich pretláčajú veľmi nenápadne vlastné naladenie. Dúhové sú ladičky; ak sa stávame dúhou, stávame sa všetkým spojeným do jedného plynulého útvaru. Bez nejakých ostrých hrán a bez extrémnych výkyvov hore a dolu. Teda… výkyvy sa samozrejme môžu vyskytnúť. Ale rýchlo sa vyrovnávajú. Dúhové deti sa automaticky čistia a automaticky pôsobia spojito na všetkých frekvenciách. Kým krištáľové pôsobia na jednej frekvencii, dúhové pôsobia v spektre; pôsobia na rôznych ľudí rôzne. Jednoducho vyžarujú veľa farieb naraz; veľa odtieňov seba naraz. Sú veľmi prispôsobivé a nekonečne premenlivé; dokážu sa presne naladiť na potrebnú vlnu a veľmi rýchlo zmeniť vlnu a naladiť sa na ňu rovnako presne ako predtým. Ak je okolo dúhového dieťaťa trebárs päť ďalších ľudí, z ktorých každý „vysiela“ na inej frekvencii, tak podľa toho, s kým práve komunikuje, je vyžarovanie dúhového dieťaťa identické alebo veľmi blízke vyžarovaniu daného partnera. V tom je ich majstrovstvo; dúhové deti jednoducho dokážu v ľuďoch vyvolať to najlepšie iba tým, že s nimi komunikujú a tak ich nenápadne vedú k tomu, aby presne takí boli najlepší, akí môžu byť.


obr. prevzatý z: http://fotky.sme.sk/fotografia/211817/kvapky-duhy

Stručné zhrnutie:

Indigové deti – ich motto voči svetu je „rob so sebou niečo, pretože takto nemôžeš ďalej fungovať!“ Podnecujú ľudí k tomu, aby sa snažili správať rovnako ako ony; zdanlivo netolerantne, ale v skutočnosti tak, aby po nich nikto nemohol skákať a aby boli schopní vyjadriť svoje názory a netlmiť ich v sebe

Krištáľové deti  – ich motto voči svetu je „pomôžem ti očistiť sa a dám ti také naladenie, pri ktorom budeš ľahšie fungovať“. Krištáľové sú skryto pôsobiace bútľavé vŕby, ktoré odvádzajú nízke vibrácie do Zeme – niečo ako predĺžené ruky samotnej Gaie, ktorá potom tie nízke vibrácie transformuje na vysoké. Preto je stále v tom pozitívnom spektre emócií, preto je taká tolerantná a trpezlivá voči vám všetkým. Zároveň krištáľové ľuďom ponúkajú samotnú vyššiu vibráciu Zeme, aby im vďaka tomu bolo ľahšie na duši a aby videli svet z tej krajšej stránky.

Dúhové deti – ich motto voči svetu je „si dokonalý taký, aký si, a ja ti pomôžem vidieť to, aby si tak mohol fungovať stále.“ Dúhové deti sú spojité žiariče. Nečistia priamo, ale nepriamo. Nepodnecujú príliš agresívne, ale podnecujú. Vyťahujú z ľudí to najlepšie. Tak, ako indigové ľudí provokujú, dúhové skôr hladia. Tak, ako krištáľové pôsobia priamo cez seba, dúhové ukazujú vlastným príkladom a teda si zachovávajú vlastnú energiu a zároveň pomáhajú ľuďom tým najlepším spôsobom; tak, že ich nechajú nenásilne pomôcť im samým Preto sa pri nich ľudia tak dobre cítia.

Čoho by sa mali tie jednotlivé typy vyvarovať?

Tie typy sú vlastne len vývojové stupne. Kým nezvládneme jedno, nemôžeme postúpiť na ďalšie, pretože by nás to zničilo. Indigové deti to majú v živote ťažké. Vďaka tomu, že na nich ľudia reagujú tak rozporuplne, tak sa samy musia vyrovnávať s tým, že nie všetci ich majú radi. Ale tam je jedna dobrá pomoc; stačí dosiahnuť uvedomenie, že oni sú zodpovední len za svoje pôsobenie; nie za reakcie okolia. Ak sa im to podarí zvládnuť – prijať do seba – môžu postúpiť ďalej na krištáľové štádium.

Ak je niekto krištáľový, tak by mal mať silné napojenie na Zem (alebo na Gaiu), pretože ak nie, veľmi ho vyčerpáva to neustále čistenie. Krištáľové deti ako prirodzené čističe bojujú s únavou; ak sa dostatočne nenapájajú na Zem samotnú, ak sú oddelené. Okrem toho, ľudia za nimi radi chodia preto, lebo sa pri nich zbavujú toho, čo ich trápi. Tým ľuďom je ľahšie; ale krištáľové dieťa, ak nie je dostatočne napojené na Zem, sa s tým ťažko vysporiadava. Krištáľové si musia dať pozor na to, aby ich ľudia nezačali využívať príliš; a keď cítia, že už nevládzu ďalej, tak by si mali dať od ľudí pauzu do najvyššej možnej miery. Oddychovať osamote a najlepšie v prírodnom prostredí; tak ľahšie načerpajú energiu Zeme. Gaia im veľmi intenzívne pomáha práve preto, že sú to v podstate jej priame výbežky; krištáľové deti mávajú veľmi silnú väzbu na prírodu ako takú. Aj rastlinám a zvieratám sa u nich darí lepšie ako inde; ich energie sú navzájom kompatibilnejšie ako u iných ľudí. To je dobrý ukazovateľ, že niekto je krištáľovým dieťaťom; po prvé tá funkcia bútľavej vŕby a po druhé veľmi dobre prosperujúce životné prostredie v ich blízkosti.

Čo sa týka dúhových… tie vlastne nemajú nejaké špeciálne slabiny. Ale dôležité je, aby ostali vo svojom strede – ak neustále vyžarujeme na rôznych frekvenciách, môže sa stať, že sa začneme identifikovať raz s jedným prúdom, raz s druhým prúdom a to môže viesť k tomu, že začneme mať zmätok v tom, kto vlastne sme. Keďže pri rôznych ľuďoch dúhové deti pôsobia rôzne, pretože vyžarujú inú farbu (a zároveň nenápadne dodávajú ostatné farby spektra), môžu mať problém s identifikáciou samých seba. Môžu dokonca upadať do depresií, pretože nadobúdajú pocit, že strácajú vlastnú identitu. Že prestávajú byť samými sebou a iba reagujú na zvyšok sveta. Ono je to tak… ale dúhové deti by si mali uvedomiť, že je to jednoducho ich poslanie. Meniť sa tak, aby vyhoveli všetkým, ale zároveň ostať dostatočne sami sebou na to, aby ostatní nemenili ich. To je pre ne veľmi ťažké. Tiež im robí dobre pobyt v ústraní; raz začas. Vtedy sa zosúlaďujú so svojím vnútrom a nachádzajú svoj stred

Ak dúhové dieťa stratí vlastnú identitu, bude si ju opäť hľadať a skĺzne do fázy, kedy bude ostro vystupovať proti ostatným – a to je fáza indigo. Odtiaľ môže ísť znovu do krištáľovej fázy a ak sa mu podarí zvládnuť ju, znovu do dúhy; ale krištáľové tiež môžu poklesnúť na indigo. Je to neustály proces hľadania seba a zmeny svojho pôsobenia. Tie fázy sú nevedomé; ale ak je človek aspoň vo fáze indigo, bude mať tendencie stúpať vyššie a oscilovať potom medzi týmito troma fázami.
 
http://indigo.mysteria.cz/indigove-deti.html

Indigo je název temně modré barvy světelného spektra, stále častěji se objevující v lidské auře (energetickém či jemnohmotném těle člověka). Pojmenování „indigové děti“ vychází z aurické typologie, která se zabývá souvislostmi mezi barvou aury a osobnostními charakteristikami jednotlivce; více informací najedete v knihách uvedených v doporučené literatuře.

Ozývají se (zcela pochopitelně) také hlasy těch, kdo auru podle svých slov vidí a popírají, že by mohly být tyto teorie pravdivé. Potíž je v tom, že většina lidí sice vidí některou část aury, ale zpravidla spíše vnější vrstvy, odrážející naše emoční stavy. K dalším zkreslením může docházet také proto, že auru druhých vnímáme skrze svoji vlastní. V aurické typologii se jedná o nejvnitřnější vrstvy aury, které bezprostředně obklopují naše fyzické tělo; zpravidla máme jednu až dvě, maximálně tři hlavní aurické barvy, vypovídající o naší osobnosti. Bez ohledu na to, jestli jsou tyto informace stoprocentně správné, pojmenování „indigové děti“ se již vžilo a proto bude užito i zde k popisu lidí se specifickými vlastnostmi.

Přestože je tu již minimálně jedna generace mladých dospělých, většina „indigových“ je v současné době v dětském věku. Tyto děti mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti jsou velmi vědomé od útlého dětství, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak zdánlivě chladné a bezcitné. Neuznávají falešné autority a často proti nim vystupují, jsou nekonformní a mají schopnost dokonale zrcadlit své okolí.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží někteří rodiče či prarodiče jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být odlišný není snadné, ale je to také poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň – od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem.


4. Všeobecné charakteristiky indigových dětí

Jejich pohled působí dospěle a moudře. Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení, jsou nadané anebo talentované, velmi inteligentní. Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost. Jsou čestné, upřímné a nezávislé. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.

Mohou mít potíže s disciplínou a mocenskými autoritami. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry. Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.

Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s „neviditelnými“ přáteli.

Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči. Často se tělesně necítí dobře, jejich smysly jsou velmi jemné, a proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.

Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí. Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.

Často v sobě spojují „mužské“ a „ženské“ kvality (androgynie). Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.

Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.

Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápou a akceptují. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich „duše“.

Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé. Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí. Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.

Mají silnou intuici. Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.

Mohou nám všem pomoci k větší harmonii a míru.


                     5.  Indigo a krystal


(Vybráno z článků jihoafrické terapeutky Celie Fenn a upraveno.)

Fenomén indiga a krystalu je považován mnoha autory za evoluční krok lidstva. Všichni jsme svým způsobem na cestě stejným směrem jako ti, kteří se s krystalem a/nebo indigem již narodili, proto zde uvedené informace mohou být aplikovány obecněji, v souladu s přechodem lidstva k dalšímu stupni růstu a evoluce. Lidé s indigem a nebo krystalem pak mohou v reálném životě ukázat ostatním cestu a svou přítomnostní podpořit jejich transformaci.

Indigové děti se rodily na Zemi v uplynulých 100 letech. Ti úplně první byli průkopníci a ukazovali cestu. Po druhé světové válce se narodil větší počet, hlavní vlna ale přišla až v 70-tých letech. Je tu tedy již jedna celá generace indigových, kterým je kolem třiceti let a postupně budou přebírat vedení společnosti. Indigoví se rodili dále i kolem roku 2000 s nárůstem psychických schopností a tvořivosti.

Děti krystalu se začaly objevovat zejména kolem roku 2000, ačkoli někteří jejich příchod datují o něco dříve. Tyto děti jsou extrémně silné a mocné; mohou lidstvo zavést na další stupeň v jeho evoluci a odhalit nám naši vnitřní sílu a božství. Fungují více na úrovni vědomí skupiny než jako jednotlivci a žijí v souladu se zákony Jednoty, ve vědomí Jednoty. Jsou mocnou silou pro lásku a mír na planetě.

Většinu dospělých s indigem nebo krystalem lze rozdělit na dvě skupiny. Jsou tu ti, kdo se narodili jako indigoví a podstupují přerod v krystal, duchovní a fyzickou transformaci, která v nich probudí „kristovo“ či “krystalické” vědomí a spojí je s dětmi krystalu jako součást vlny evolučních změn. Druhá skupina jsou ti, kdo se narodili bez těchto kvalit, ale získali je či jsou v procesu získávání díky vlastnímu úsilí a pilnému následování duchovní cesty; to znamená, že všichni mají potenciál stát se částí této pozvolna se rozrůstající skupiny.
Odkazy na Indigo děti, provádí na několika příležitostech skupiny, které vzbudilo velký zájem a zájem. Byli jsme požádáni:"Kdo jsou? Proč jsou tzv.? Jak můžeme zjistit, zda náš syn je dítě Indigo?"Postupujeme stupňů. Definice "Indigo"Byla použita poprvé Nancy Ann Tappe, v tom, že 1982 napsal knihu na téma "Porozumění svůj život přes Color". Nancy, spisovatel, a citlivé terapeutovi, je schopen vidět to, co nazývá "barvy života"A má velmi osobní způsob" čtení "těchto barev. Na konci sedmdesátých let, Nancy si začal všímat změny v důležitých barev, s některými barvami, jako fuchsie nebo karmínově červené, který inklinoval slábnout a mizet. Nicméně, jeho výzkum začal teprve v osmdesátých letech, když někteří rodiče, znepokojen abnormálního chování, "Mimo krabici" jejich dětí, se k ní obrátil o pomoc bytosti. Nancy si všiml, s překvapením, že barva zásadní všech těchto dětí spíše "purpurově modrá. Proto termín "Indigo děti". Takže kdo jsou Indigo děti? Zde je návod, jak popisují Lee Carroll a Jan Tober ve své knize "The Indigo Children". "... Děti, Indigo je tvor, který má neobvyklé a zvláštní psychologické atributy a má vzorec chování odlišné od toho, na které jsme zvyklí. Proto, velmi často rodiče těchto dětí jsou vytěsněny a nepřipravený v obtížném úkolu vychovávat své děti. Ignorování těchto nových modelů je vytvořit nerovnováhu a frustrace v myslích těchto vzácných dětí. Existují různé typy dětí Indigo, ale teď prostě budeme vám seznam svých hlavních charakteristik s většinou běžných vzorců chování.

Přišel na svět s pocitem regality (a často jednají s královským majestátem)

Myslí si, že "si zaslouží být tady," a jsou překvapeni, když ostatní nesdílejí tohoto pohledu jejich.

Nemají sebevědomí problémy. Často říkají rodičům, "kdo jsou".

Shledají, že je obtížné přijmout autoritu (zvláště když je to uloženo a nerozumné).

Odmítají dělat některé věci. Například, nelíbí se čekat ve frontě.

Cítí se frustrovaný tradičních metod, které nevyžadují použití jejich kreativitu.

Často, doma i ve škole, jsou nejlogičtější řešení, aby se věci, které mohou, aby vypadaly Mavericks a rebely.

Zdá se asociální, pokud nejsou s jejich. podobný. Pokud nejsou děti s vlastním vědomím, cítit špatně a snaží se zavírají. Školní prostředí je často velmi obtížné pro ně.

Neodpovídejte na vědním oboru na základě viny.

Nemějte pocit, trapné mluvit o svých potřebách "

Je důležité si uvědomit, že tyto děti mají "extrémní citlivost, jsou velmi intuitivní a jsou schopni slyšet to, co je v našich myslích av našich srdcích. Jsou na planetě Zemi pomoci lidstvu k pokroku směrem k nejvyšším dobrem, aby se nám pochopit, že neexistují žádné rozdíly nebo rozdíly a že všichni jsme součástí velké JÁ JSEM. Chcete-li to, musí mít všechny z nás, porozumění a toleranci, bezpodmínečná láska, zahájení, mravní integrita a upřímnost. Výzvou, že rodiče čelí, je naučit se uvažovat je "normální" děti a zacházet s nimi jako takové. Je důležité si uvědomit hodnotu jejich, ocenit jejich nadání, naučit se ocenit, ale zároveň umožňují, aby žili své dětství jako jiné děti. Diskriminovat, nebo s nimi zacházet jako "jiný" může učinit život složitý pro ně i pro rodiče nebo učitele a může mít vážné důsledky na harmonický rozvoj jejich osobnosti. Na počátku osmdesátých let, když první Indigo začali přicházet, ještě nikdo netušil, že je to nová generace dětí. Zdálo se, že psychologické vlastnosti a postoje velmi odlišné od toho, co jsme byli zvyklí. Oni byli často hyperaktivní děti, nepozorný, Rebelové do jakékoliv formy kázeň, a to bylo si myslel, že mělo problémy byly způsobeny vzdělávat společnost, měnící se struktura rodiny, technologický rozvoj, Zvýšený násilí v televizních programech, blahobyt, atd. ... V USA to vedlo rodiče vyhledat pomoc psychoterapeutů, že více a častěji "mlčel" tyto děti s psychofarmaky. Tato alarmující trend roste v průběhu času, exponenciálně, a získává půdu pod nohama v Evropě (se před několika týdny odstavce se objevil v týdeníku národního oběhu, které hovoří o snadnost, s níž jsou děti zvláště neklidný léčených psychotropními látkami). Nevím dlouhodobé důsledky tohoto zneužívání "legálních drog", ale násilí mezi mladými lidmi je znepokojující jev, tak vyvstává otázka, zda existuje vztah.  Hlavní výzvy, kterým bude čelit Indigo děti jsou zejména v souvislosti s jejich vztahy s ostatními. Oni potřebují hodně péče a pozornost a trpí-li jejich pohled na život, v podstatě založena na lásce, Vien fraintesa o, horší, vysmíval. Některé z nich mohou mít tedy problémy týkající se "normální" děti nebo dospělí jsou ukotveny do starých metod. Může se tak stát, že tyto děti, vybavený velkým fantazie, velkých intelektuálních schopností, silné technologické mentalita a vysoké morální vlastnosti, ale hyperaktivní a nelze použít lineární myšlení, na které jsme zvyklí, jsou označeny jako trpí "Attention Deficit Disorder"A tak se zachází s léky, které jim pomohou znovu vstoupit do" normality ". To vše může mít velký vliv na jejich osobnost, snižují důvěru ve své schopnosti a přimět je, aby se odpojit od své božské části. V tomto bodě naší evoluce, musíme pochopit důležitou roli, kterou tyto drahé děti, přišel mezi nás s množstvím velké povědomí, předpokládali,. Pokud jsme schopni rozpoznat jejich hodnotu, pochopit a ocenit jejich intelektuální a morální, není-li instilleremo jejich pocit viny a strachu, z nichž jsou zcela osvobozeny, pokud to pomůže jim, aby následovali jejich vášeň, budou naši nejlepší učitelé, bude nás učit se podívat dovnitř a objevit vnitřní pravdy, které příliš dlouho jsme nebyli schopni nebo ochotni uznat. Pojďme otevřít naše srdce a náš duch a přijmout vzácné dary, které tyto nádherné tvory, s nekonečnou láskou, nabízíme. Bibliografie: Lee Carroll e Jan Tober "Indigo děti" - Ed. Hay House Inc.

Odkaz:http://lightworker.it/indigo.html Najdete na:

http://www.stampalibera.com/?p=27650

                        6. Indigo a Crystal děti i dospělé

                              Jaké jsou děti i dospělé Indigo a Crystal?


Celia Fenn ne * Překlad Susanna Angela Jak víte, jestli jste dítě, nebo dospělý Indigo nebo Crystal, nebo je-li někdo víte,? Popsat hlavní charakteristiky, které odlišují tyto lidi, ale zdůraznit, že tento fenomén Indigo / Crystal je další krok v naší evoluci lidského druhu jako. Všichni z nás, nějak, podobají více a více lidí na Indigo a Crystal. Jsou zde, aby nám ukázal cestu, a informace mohou být použity, v obecnější, pro všechny z nás, pokud při přechodu do další fáze našeho růstu a vývoje.  Indigo děti začaly inkarnovat na Zemi v minulosti 100 let. Časné Indigoví byli průkopníci "trailblazer". Po druhé světové válce, byl velký počet narodil, a ty jsou Indigo dospělí dneška. Však, to je od 70. let, který má více masivní vlnu porodů Indigo, a pak máme celou generaci Indigo, kteří jsou nyní věk od 30 na 35 let nebo tak, a oni budou mít své místo jako vůdce ve světě. Indigo nadále rostly až 2000 o, se zvýšenou schopností a úrovně sofistikovanosti technologie a kreativní. Křišťálové děti se začaly objevovat na naší planetě od 2000 o, ačkoli někteří Datino jejich vzhled, aby o něco dřívější období. Jedná se o extrémně výkonné děti, jehož hlavním cílem je nás vede k další úrovni naší evoluce, a odhalí nám naši vnitřní sílu a božství. Fungují jako skupinové vědomí, spíše než jako jednotlivci, a žít podle "Zákona Jednoho" nebo jednoty vědomí. Jsou výkonné síla lásky a míru na naší planetě. Indigo a Crystal dospělí jsou složeny ze dvou skupin. První, tam jsou ti, kteří se narodili jako Indigo a nyní s přechodem na stadionu Crystal. To znamená, že se pouštějí na duchovní a fyzické transformace, který probouzí jejich svědomí "Kristus" nebo "křišťál" a spojuje je s Crystal dětmi jako součást vlny evolučních změn. Druhou skupinu tvoří ti, kteří, narodil bez těchto vlastností, získali nebo získávají díky tvrdé práci a usilovné snahy o jejich duchovní cesty. Ano, To znamená, že všichni mají potenciál být součástí nově vznikající skupiny "lidské andělů". Následující úryvek popisuje rozdíl mezi Indigo a Crystal děti. A "z článku "Indigo a Crystal děti" od Doreen Virtue.

"První věc, kterou většina lidí oznámení v Crystal Děti mají oči, velký, bystrý a moudrý jejich věku. Jejich oči se nadchne a okouzlit vás, jak si uvědomíte, že vaše duše je obnažena, tak, že dítě může vidět. Možná jste si všimli, tento nový "závod" zvláštní děti, které se rychle vyplnění naši planetu. Jsou rádi,, chutné a náchylné k odpuštění. Tato nová generace lehkých pracovníků ve věku 0 a 7 let, a liší se od všech ostatních předchozích generací. Ideální v mnoha ohledech, jsou ty, které naznačují, že k jejichž čele stojí lidstvo ... a je to dobrý směr! Starší děti (přibližně ve věku 7 na 25 let), tzv. "Indigo děti", sdílet některé vlastnosti s Crystal děti. Obě generace jsou velmi citlivé a citlivé, a mají důležité životní účely. Hlavním rozdílem je jejich temperament. Indigo mají bojovného ducha, protože jejich kolektivní cílem je zničit všechny staré systémy, které již slouží nás. Jsou zde, aby rozvrátit právních systémů, vzdělávací a vládní nedostatek integrity. K naplnění tohoto účelu, oni potřebují silný charakter a divoké odhodlání. Pro dospělé, kteří odolávají změnám a kteří si cení shody může špatně Indigo. Oni jsou často označeny s psychiatrickými diagnózami Attention Deficit a nepořádek hyperaktivity (ADHD = porucha pozornosti s hyperaktivitou) nebo Attention Deficit Disorder (ADD = Attention Deficit Disorder). Bohužel,, , pokud by se v tomto smyslu, Indigo často ztrácejí krásný citlivost, duchovní dary a boje energie ... naopak, Křišťálové děti jsou příjemné a klidné. Občas můžete mít záchvaty vzteku, ale tyto děti jsou velmi pochopení a vstřícný. Krystaly jsou generace, která těží z inovací Indigo. První, Indigo děti vést cestu mačetou, řezání vše, co postrádá integritu, Pak Křišťálové děti následují vyčištěnou cestu, aby nás vedl do bezpečnějším světě. Pojmy "Indigo" a "Crystal", byly přiřazeny k těmto dvěma generacím, protože přesněji popsat své aurické barvy a jejich vzory energie. Indigo děti mají hodně indigové modři v jejich aury. To je barva "třetí oko čakry", což je energetické centrum ve středu čela, se nachází mezi obočím. Tato čakra reguluje jasnovidectví, nebo schopnost vnímat energii, vize a lihoviny. Mnoho dětí Indigo je jasnovidec. Křišťálové děti mají opalizující auru, vícebarevný, dai bellissimi toni pastello. Tato generace je také fascinována krystaly a kameny .... Indigo děti vnímají nepoctivost, jako pes cítí strach. Indigo pochopit, když někdo leží, při léčbě blahosklonnost manipulovat nebo. A protože jejich cílem je kolektivní ohlašovat nás do nového světa integrity, jejich detekční systém je plný lží. Jak již bylo uvedeno výše, bojovník ducha děsí mnoho dospělých a Indigo jsou schopni odpovídat destabilizovat situaci doma, v práci nebo ve škole. Nemají schopnost odloučit se od svých pocitů a předstírat, že je všechno v pořádku ... pokud jste pod sedativy nebo medikované. Dokonce i vrozené duchovní dary z křišťálu, děti jsou špatně. V projednávané věci, jejich telepatické schopnosti, které vedou k jejich pozdní použití slova. V novém světě, který Indigo zavádějí, na intuitivní úrovni budeme všichni mnohem více vědomi našich myšlenek a pocitů. Nebudeme více těžce na slovo písemné nebo ústní. Komunikace bude rychlejší, více přímí a čestní, protože to bude mysl-k-mysl. Gia je ORA, Rostoucí počet z nás jsou stále v kontaktu se svými psychickými schopnostmi. Náš zájem o paranormální jevy je na nejvyšší úrovni, kdy dosáhl před, doprovázen knih, Televizní pořady a filmy na téma. Pak, není divu, že příští generace Indigo je neuvěřitelně telepatický. Mnoho Křišťálové děti mají zpoždění řeči vzory, a pro ně to není neobvyklé čekat až do 3 o 4 let začít mluvit. Ale rodiče mi říkají, že nemají žádné potíže při komunikaci se svými tichými dětmi. Vůbec ne! Rodiče se na mysli k mysli komunikaci se svými dětmi Crystal, a použít kombinaci telepatie, personál znakový jazyk, a zvuky (Písně součástí) sdělit své poselství. Problémy přijdou, když jsou krystaly souzeni zdravotnická a školská vzory jazyka jak mít "nenormální". Není náhodou, že, o zvýšení počtu narozených Crystal, diagnózy autismu dorazili na rekordních úrovních. Je pravda, že křišťálové děti se liší od ostatních generací, ale proto, že je třeba, aby tyto patologické rozdíly? Jestliže jsou děti schopny dobře komunikovat doma, a rodiče nehlásí žádné problémy ... tak proč se snažit, aby problém? Diagnostická kritéria pro autismus je zcela jasné,. Je definována jako autistický člověk žije ve svém vlastním světě, a je odpojen od ostatních. Autistická osoba nemluví, protože jeho lhostejnosti ke komunikaci s ostatními. Křišťálové děti jsou zcela opačný. Děti jsou více spojeny, sdílný, pozorný a milující než kterákoli generace. Oni také přijít na filozofické a duchovní lásky k tomuto světu a vykazují úroveň laskavost a citlivost bezprecedentní. Křišťálové děti spontánně obejmout a projevit lásku k lidem v nouzi. Autistická osoba by to udělat! Ve své knize "Péče a krmení dětí Indigo", Napsal jsem, že by mělo znamenat zkratka ADHD Attention vytočené do vyšší dimenze (Varování Naladěno vyšších dimenzí). To přesněji popsat tuto generaci. Podobně, Křišťálové děti si nezaslouží nálepku autismu. Nejsem autista! Jsou nádherné! Tyto děti jsou hodné údivu, ne etiket dysfunkce. Pokud existuje něco, nefunkční, jsou systémy, které nejsou přizpůsobena vyvíjejícím se lidský druh. Pokud potupa děti s nálepkami, nebo sedět je do předložení, budeme mít podkopal základy dar poslal z nebe. Zničit civilizaci před tím, než má čas na zakořenění. Naštěstí, existuje mnoho pozitivních řešení a alternativy a stejný nebe, který nám poslal Křišťálové děti pomůže těm z nás, kteří mají ochránit tyto děti ... "

Odkaz: http://www.lightworker.it/indigo_crystal_evolution.html Najdete na:http://www.stampalibera.com/?p=27809


7. Aure Dorate, Lidské Andělé a multidimenzionální vědomí

Následující je výňatek z knihy, budoucí, Celia Fenn ne, "Indigo-Crystal Adventure", který dále vysvětluje, metafyzické aspekty zkušeností Indigo-Crystal.  Indigo a Crystal děti, které přicházejí na planetu, jsou známé jako "děti hvězd". To je proto, že nikdy inkarnovali na Zemi a jejich duše se často cítí jako doma mezi hvězdami. Dorazí v tomto období jako tým s "zvláštní úkol" pomáhat Zemi a její obyvatele s jejich transformace a znovuzrození jako "Novou Zemi" dimenzování vyšší. Však, zatímco tyto bytosti vypadají jako obyčejné lidské bytosti, mít, v Realta, přístup k větší rozsah lidského potenciálu. Mají povědomí těch, kteří jsou, a jsou blíže k uznání jejich božský původ a podstatu. Indigo děti se rodí na poloměru Vtělení a evoluce Indigo duše. To znamená, že mají přístup k darům jasnovidectví a péče. Jsou také přístup k co může být definována jako čtvrté a páté dimenze vědomí, zatímco většina lidí má přístup pouze k třetí a čtvrtý. Tato vyšší dimenze přístup a dary duše Ray Indigo znamená, že Indigo jsou přirozeně vyšší inteligence, citlivější a více jasnovidec. Oni jsou také kreativní, a často mít přístup k pravé a levé hemisféry mozku s lehkostí, což je mít uměleckou úroveň, ale také kompetentní v oblasti technologií a dobrodružství. Křišťálové děti, místo toho, vznikají především v Gold Ray vtělení a evoluce. Narodil se v šesté dimenzi vědomí, má potenciál otevřít rychle deváté dimenzionální úroveň plného vědomí Krista, a pak, da lì, Třináctý dimenze, což představuje univerzálního vědomí. S těmito dary a schopnosti, Křišťálové bytosti jsou nesmírně mocné a kreativní. Mnohé z nich nesou zlato a purpurová paprsky, které jim mají usnadnit pány stvoření, zejména se světlem a zvukem. To se projevuje na Zemi rovině umělecké a hudební tvořivosti. Ti, kdo nesou Indigo-Silver Ray najdete také jako "matky" a "bohyně" naší planety, a přivést vibrace ženskou péči a výživu. Ti na Red-Ray Gold, místo toho, Muži nesou vibrace akce a jsou často vůdci ve aktivnější. Future Crystal dítě bude znám jako "Duha Crystal". To je lidská bytost plně rozvinutý třinácté univerzální rozměr, schopen nést a předávat všechny paprsky Vtělení a evoluce v rámci jejich vibrační pole. Existuje již Duha Crystal bytostí na planetě Zemi, ale ty jsou stále otevřené k jejich plnému potenciálu. Vzrušující věc, o těchto vývojových vývoji, pro obyčejné lidi, je, že Indigo a Crystal bytosti přinášejí tyto vibrace na planetě sdílet s ostatními. Jen svou přítomností, pomáhat ostatním se přestěhovat do nových vibrací a otevřít se jejich plného potenciálu. Indigo krystal dárek k planetě je darem evoluce a přístup k naší plné potenciálu, pro každého člověka na této planetě dnes, pokud ano, rozhodne. V tomto bodě, mnoho lidí, které umožňuje tento posun nebo přechod v rámci svých oborů aurickém, se přestěhovali ze svého trojrozměrného stavu vědomí do stavu, a pak Indigo Crystal, s pomocí dětí, které podporují vibrace. Tito dospělí jsou nyní schopni podpořit Gold Ray evoluce ve své osmé čakry, a pomáhají vytvořit matici pro vytvoření Nové Země. Toto zlato světlo Tlačítko lze jasně vidět v jejich aury těch, kteří mají jasnovidce a mají schopnost vnímat barvy aurické.                                8. L’Angelo Umano


Jedním z darů tohoto přechodného procesu je, že lidé začínají být vědomi toho, kým ve skutečnosti jsou: jsou Duchové v oblasti lidských těl, a, jinými slovy, Angeli in forma umana. Byli jsme si vědomi našich spojů do vyšších sfér pro mnoho tisíc let, ale vždy pocit, že je "člověk" a materiální stav máme, nějak, vyloučeno naše starší Angelica. Mluvili jsme o našeho "Vyššího Já", s vědomím, že jsme měli přístup k tomuto aspektu sebe, ale nějak to nebylo součástí toho, kdo jsme byli, a ty by mohly přistupovat pouze prostřednictvím meditace. V části, je to způsobeno tím, že naše fyzické formy jsou uzavřeny ve třetí dimenzi, ale naše vyšší já nebo Angelico byl tenčí a vyšší vibrace a cítil víc doma ve Vysokých Rozměry. Takže tam byl vždy rozdíl mezi materiální projevy lidského těla, uvědomění a duchovní realitou.  Nyní, však, s vibračním posunu, s názvem "Stoupání", že planeta zažívá, Země a její obyvatelé mají možnost "vystoupit" z třetí dimenze vědomí do vyšších dimenzí. Vzhledem k tomu, vědomí stoupá vzhůru, Duchovní svět se blíží, dokud není nic víc "mezera", ale kontinuum, která se nazývá "Multi-Dimensional vědomí". V tomto stavu, člověk je schopen mít snadný přístup k materiální i duchovní říší. Není již třeba pro intenzivní meditaci, protože přístup do duchovní říše je okamžitá a zřejmá. Lidé v Multi-Dimensional měli přístup k jejich andělskou přítomnost nebo stav, a uznávají se jako duchovní bytosti a anděly také vybaven lidského těla, schopen pracovat na fyzické úrovni jako hmotné bytosti. Na tomto místě můžeme říci, že Vyšší Já a nižšího já se spojil a lidská bytost je nyní Lidský Anděl,. Lidský Anděl, neustále si vědom sebe sama jako subjekt Angelica, Výkonný a Creative. Nemám čas, nebo třeba věci, jako je strach a victimhood.Zaměstnávat svůj čas lépe, vytvoření takové skutečnosti, které jsou šťastní a spokojení. Mnoho Indigo a Crystal děti jsou téměř, ne-li zcela, v tomto bodě povědomí, stejně jako mnoho Indigo, Crystal dospělých, kteří z přechodu do tohoto stavu. Budou tyto nové bytosti, že jsou schopni získat zpět své dědictví lidské i andělské, vytvořit Novou Zemi. V tomto bodě, Je důležité uvést, že je nezbytné, pro ty, kteří dělali přechod do povědomí jeho andělské já, Také být vědomi toho, jak důležité je být člověkem a být dobře zakotveny v materiálu a velikosti letadla. Jádrem tohoto přechodu je, aby se "ráj" na "Zemi", a ne být rozptýlen do ráje státní nehmotného. Je tu práci udělat pro lidská Angels.Vytvořit novou Zemi, která přinese Nebe na Zemi, a, jako "ráj" není místo, ale stav vědomí, Tyto lidské Andělé musí pracovat, aby vyšší dimenzionální stavů vědomí k rovině Google Earth. Jakmile budete mít tento, nové planetární kultura se narodí a bude respektovat všechny bytosti jako projevy Boží Esence. A tato kultura bude odrážet, že dodržování ve svém pokoji, harmonii a tvořivost.
 
9. Povaha vícerozměrnosti


Až před krátkou dobou, všichni lidé na Zemi se narodil jako třetí dimenze bytosti. To znamená, že se zcela ponoří do hmotné úrovni nebo říší a jejich vědomí bylo "zamčené" do třetího rozměru. Oni pracovali na prvních třech čakrách: materiál, emocionální a duševní. Pokud by došlo spiritualita, toto bylo obvykle vnímáno jako něco mimo normální denní činnosti.  Trojrozměrná bytost si je vědoma jeho / sama jako samostatné a jedinečný. Existuje reálné pocit jednoty (jednota) vědomí, což je faktor vyšší dimenze vědomí. Vzhledem k tomu, ze smyslu pro oddělení, lidé vybudovali společnost, která má velmi málo povědomí o propojení bytostí a akcí. A, kvůli tomuto nedostatku povědomí, lidé vytvořili planetu smutku a utrpení,, kde jednotlivci necítí potřebu být zodpovědný za své myšlenky, pocity a akce. Strach z přežití není na individuální úrovni, k nedostatku zdrojů, vedlo k chamtivosti a nerovnováhy, které je třeba řešit, aby vytvořily stabilní planetární domov pro všechny lidi. Indigo děti přišly s klíčem k vícerozměrnosti. Narodili se v trojrozměrných těles, ale jejich vědomí je vlastně ve čtvrté dimenzi a být schopen pohybu do pátého. Když se to "vlna" Indigo vědomí přišel na planetě v počátku 70. let, Jste otevřel cestu pro všechny lidi, a sama planeta měla pohybovat ve čtvrté dimenze. Na čtvrté dimenzionální úroveň vědomí, lidé se dozvěděla o univerzální zákon One, jinak známý jako "jednoty vědomí". Tento zákon říká, že jsme všichni jedna, Všichni jsme spojeni a že to, co postihuje jednoho z nás, se týká nás všech. Indigo děti mají toto vědomí ve svém vědomí, a to vede k tomu, jak se stát bojovníky pro mnoho příčin, které se bude léčit Zemi a zabránit lidem v ničení a znečišťování životního prostředí a jejich poškozování druhého člověka. V bytosti Indigo Práva jednoho také podporuje porozumění, které jsme si všichni rovni, a že nikdo není lepší než jiný. Toto vědomí a povědomí skupina je cesta do budoucnosti pro lidi. Naučíme se pracovat v družstvu a pro dobro všech, pokud chceme vytvořit Novou Zemi, že toužíme. Indigo respektovat nadání a schopnosti každého jednotlivce, ale tyto schopnosti nemají, aby někdo lepší na druhé. Role ega a sebeuspokojení nemá skutečné místo v životě Indigo. Při vědomí Indigo se otevírá do páté dimenze se dozví o sebe jako Stvořitele. Páté dimenze vědomí miluje vytvořit. Všechny náboženské systémy víry a ekonomických systémů na Zemi jsou dnes výtvory myšlenkových forem páté dimenze, jsme se držet na místě s naším pokračující podporu těchto myšlenkových forem. Tvoří päťdimenzionálneho mřížku kolem Země. Většina z nižších rozměrových bytosti je zcela vědom, že jeho vzorce myšlení a chování se řídí podle této úrovni.  Při vědomí Indigo otevírá na tuto úroveň, tam je často odmítnutí všech systémů víry a tam je vědomí svobody k vytváření vzorců myšlení a být nové a alternativní. Osoba Indigo má na planetární mise, je vytvořit a zavést nové modely myšlení a být na planetě Zemi. Ale, Na této úrovni je vědomí stále znepokojen duality "dobré" a "špatné", , které určují, jaký typ systému je lepší pro Zemi. Dalším krokem ve vědomí je překonat dualitu, do oblasti, kde je vše vidět jako součást větší dobro a pro dobro většího komplexu. Tento pokročilý stav je známý jako šesté dimenzionální vědomí, a je říší Kristovská dítěte nebo Magical. Všechny Křišťálové děti se rodí do této úrovně vědomí. Mají okamžitý přístup k magické a duchovní aspekty, které jsou, a jsou schopni splynout fantazii a tvořivosti ve fantastických a radostné způsoby. Pokud by byly ponechány bez zábran, by okamžitě vytvoří kouzelný planetu. Musejí, nicméně,, stále čelí trojrozměrný vědomí do značné míry, a boj proti vzorů a chování, které se zde. Když dospělý Indigo vědomí dělá změnu stavu vědomí nebo Crystal, vstoupí šestý rozměry povědomí a vědomí Krista semeno. Reborn, na vědomí, jako Kristem nebo Magické dítě. S tím přichází povědomí o hravost života a role Ducha skrze lidské bytosti na této planetě. Pak se celý život je viděn jako magické a požehnal, a celý život je řízena a prováděna prostřednictvím práce ducha. V tomto bodě, bytí zahrnuje zásadu kapitulaci toku evoluční vlny největší, zatímco ještě uplatnění práva být tvůrcem na individuální úrovni. Crystal Vědomí, pokud je dostatečně vyzrálé na této úrovni, pak můžete přesunout na úrovni sedmého rozměru, kde povědomí otevře povaze duchovního poslání je. Crystal nebo Kristovská dospělých na této úrovni je připraven vzít na planetární mise jako nosič vyšší dimenze vědomí ostatním. Práce může zahrnovat výuku a rehabilitaci ve velkém měřítku, nebo to může být jednoduše přinést energii v oblasti aurickém, takže ostatní mohou přistupovat k vyšší vibrace na vaší cestě vzestupu. Crystal děti a dospělé mají nyní potenciál k otevření plně deváté úrovně nebo Full Krista Vědomí. To zahrnuje osmé úrovně, nebo archetypální levelu, kde bytost má plnou kontrolu nad "příběh" jeho života na Zemi a devátý Level, kde bytost přebírá plnou odpovědnost za řízení Planet. Poté se, že je možné pokračovat v cestě do desáté úrovně, kde je přístup k jeho funkcích na naší sluneční soustavě; Jedenáctá úroveň, kde zadáte Galaktické úrovně vědomí a nakonec dvanáctý stupeň, kde Gold Ray Univerzálního Vědomí zahajuje bytí jako bytí Plný univerzální. Třináctý úroveň představuje velitele, který vstoupí do Božího tajemství jako plně vědomá jiskra Božské Creative Essence.
                                   10. Evoluční skok


Jak je patrné z výše uvedené diskuse, Indigo-Crystal dobrodružství představuje významný evoluční krok pro lidský druh. Tento, zpočátku, Je to obrovský skok ve vědomí, odráží v aurickém barvách a přístup k multi-dimenzionální vrstev vědomí ve jednotlivce. Ale, to, co se projevuje v jemných nebo duchovního těla nakonec musí být projeví ve fyzickém těle nebo zemní rovina každého jednotlivce, a konečně, ve fyzickém těle na planetě samotné. Děti a dospělí Indigo a Crystal jsou nedílnou a dynamickou součástí evoluční skok v nové budoucí zlato. Vyšší úrovně vědomí, povědomí o propojenosti všech věcí a touhu po tvůrčí život a posílila se brzy stane charakteristiky všech lidí na planetě Zemi. Převzato z www.starchildascension.org / Starchild Odkaz:http://www.lightworker.it/indigo_crystal_evolution.html Najdete na: http://www.stampalibera.com/?p=27817

           11. Indigové, Křišťálové děti – záměrná kamufláž.


http://energieupramene.blogspot.be/2011/11/indigove-kristalove-deti-zamerna.html


Pravidelní čtenáři těchto stránek už vědí, že zde odkrývám věci, které se běžně neventilují veřejnosti a zvláště i toto téma vyvolá možná velkou averzi zvláště u dnešních maminek a i otců, mým záměrem není někoho přesvědčovat, jen odhalit jisté skutečnosti. Pravda většinou nikdy nezní medově, zvláště když někdo byl manipulován záměrně nějakou dobu, pak tyto věci představují velmi ledovou sprchu, pro ty, co celé manipulaci naletěli.


Ano, jak zní nadpis, napíši zde pár řádků o důvodu spuštění mediální kampaně o Indigových a Křišťálových dětech, jak si ji s oblibou nazývají dnešní matky této generace. Tehdejší prognostici a dejme tomu i ezoterici ve službách „elity“ věděli, že po rozpadu východního bloku získají jistý čas na zotavení celé ekonomiky západu, na úkor okleštění výroby na východě a následné dodávání svých výrobků do tohoto nového teritoria a tedy částečné oživení jejich kolabující ekonomiky. Věděli však, že toto nevydrží na stálo, navíc zde hrozilo i nebezpečné datum, rok 2011 – 2012, tj. doba, kdy může dojít ke zlomu v myšlení lidí a jejímu celkovému pochopení hry vládnoucí „elity“. Muselo se tedy vsadit na novou mladou generaci, jež by byla vedena takovým směrem, aby nemohla být případným velkým nepřítelem v kritických časech. Jedná se o dnešní nástupnickou generaci, která v letech od roku 1989 – 1990 dovrší ve zlomových letech 2011 - 2012, 21-23 roků. Nastoupil záměrný rozklad výchovy v rodinách různými zákony ze „západu“, sdělovacími prostředky, kdy matka, ani otec v případě zlobivého dítěte nemohli na veřejnosti dítě plácnout ani po sedince. Byla nastolena různá práva dítěte, jako telefonní linky a to vše tak, jako by tyto rodiče utvářeli ve svých tradičních domovech pro naše děti prostředí represe a teroru. Ano, možná některá rodina takto žila a média toho vždy patřičně využila a hrála na city, ale není to běžný projev naší české domácnosti. Těmito veřejně prosazovanými nařízeními byla dána těmto mladým lidem možnost, růst jak „divoké dříví v lese“. Začal chybět respekt k rodičům, k šedinám, bydlišti, rodina byla vždy domov, přirozeným autoritám, k zákonům jež se dědili v českých rodinách po generace a  začal se propagovat egoismus, sobeckost a asociálnost.

Aby se toto vše zakrylo a vypěstovala se takto nová generace, jež by neohrozila budoucí zájmy „elity“, byla záměrně vypuštěna do světa teorie o Indigových a Křišťálových dětech, jež velmi lahodila matkám, byla to ta nejlepší struna, na kterou mohli uhodit, věděli moc dobře, co je to mateřská a rodičovská láska k potomkům, rodičovská hrdost, zde bylo výborné pole, jak vychovat neškodnou generaci pro případné budoucí evoluční zlomy a předpokládanou už tehdy hospodářskou krizi i s jejími negativními projevy.

Teorie indigových dětí byla poprvé veřejně uveřejněna až roku 1999 v knize The Indigo Children, hnutí New Age, rovněž v tom má prsty Hnutí homosexuálů, ale to nebudu otvírat, mnozí by to nestrávili a spadla by jim brada, třeba časem na to dojdou.

Toto hnutí pak sepsalo několik charakteristik těchto tkzv. vyjímečných dětí.

Přišly na svět s pocitem „urozenosti“ - často se tak také chovají, jelikož tak byly také vychovávány.

1.Říkají o sobě, že si „zasloužily být tady“, a bývají překvapeny, když s nimi ostatní tyto pocity nesdílí – asociální Ego.

2.Jen obtížně akceptují absolutní autoritu – rodiče, zkušenosti.

3.Některé věci jednoduše nedělají; například stát ve frontě je pro ně těžké – asociálnost a mediální působení v kritice časů starých.

4.Dokud nejsou s „jedinci svého druhu“, mohou působit asociálně. Pokud nikoho sobě podobného nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe a myslí, že jim lidé nerozumí. Škola je pro ně sociálně velice náročná – individualismus jež nic neakceptuje, vše dostat zdarma a bez námahy.

5.Nereagují na „výchovu pocity viny – taky u nich nebyla prováděna dle nových nařízení, vyložená absence svědomí – to je nejhorší aspekt lidství.

6.Nebojí se říct, co skutečně potřebují – většinou hlavně peníze, pokud nejsou, jsou schopny i zabít, nebo krást.

Jenže tyto vlastnosti nejsou nijak vyjímečné a lze je pozorovat u většiny dětí (Indigové pravé děti se chovají velmi citlivě, mají výborné myšlení, spolupracují s autoritami, zvýrazněné sociální smýšlení, láska ke všemu živému, přírodě, atd. jen škoda, že je jich tak málo), hlavně u těch, co byly vychovávány dle nových pravidel, s jistým záměrem budoucího neohrožení a manipulace. Ano, jsou vyjímečné ve svém asociálním smýšlení a velkým egem, spíše povolaná armáda Temných pro udržení stávajících poměrů.

Prošlo mně rukama za roky mnoho mladých lidí a opravdové Indigové dítě, bylo tak jedno ze sta a bylo většinou vždy terčem rádoby těch „Indigových“( v uvozovkách), rodičovským mazánkům, nebo těm, co na ně neměli čas, kterým se vše povolilo, protože oni jsou přeci vyjímečné a měl jsem většinou hodně práce s jejich nenápadnou ochranou. Opravdu, těch skutečných Indigových bylo velmi málo, kdy tito mladí lidé potřebovali ochranu, protože jejich citlivost a geniálnost byla vždy terčem a příčinou agrese, těch rádoby Indigových bezcitných mazánků.

Opakuji znovu:

Tato hypotéza, jež se samozřejmě velmi rychle ujala, protože hrála na rodičovské city, byla výborné pole, jak vychovat neškodnou generaci, klouzající na povrchu věcí, manipulovatelnou pro případné budoucí evoluční zlomy a předpokládanou už tehdy hospodářskou krizi.

Není to kritika, je to jen holá otevřená pravda ze zkušeností, někdy to bolí, ale je lepší si to přiznat, než žít v nějakém bludu, který Vám záměrně dali před oči a hlavně byl to útok na tradice a standart rodiny a její funkci pro budoucí generace a navíc mnoho tkzv. esoteriků toho i patřičně využilo, místo toho, aby rodičům řekli o potomkovi pravdu i za cenu neoblíbenosti.
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4808-lidska-dna-prulomove-objevy-na-pocatku-3-tisicileti-zda-se-ze-nam-skutecny-potencial-teto-molekuly-byl-umyslne-zatajen-pravda-nebo-fikce-37/


Od konce šedesátých let nastala vlna nových dětí, vibračně na vysoké úrovni, které se na Zemi rodily jako odpověď na modlitby za pozemské anděly, kteří by pomohli přivést Zemi k novému paradigmatu. Ačkoliv dospělým, učitelům a léčitelům nějakou dobu trvalo, než pochopili, kdo tyto děti jsou, proč přišly a jak jim pomoci, již to, že byly brány na vědomí, znamená pokrok.

Máme boží dar v podobě léčitelů jako je například Doreen Virtue, která vzdělává veřejnost na téma těchto nádherných duší, a tím pro ně zajišťuje uvítání a pozvání, aby na zemi vzkvétaly, i podporu a prostředky potřebné ke splnění jejich mise. Na svém CD Indigo, Crystal and Rainbow Children(Indigové, křišťálové a duhové děti) Virtue opravuje nálepku psychomotorické hyperaktivity (ADHD) jako „Pozornost volaná do vyšší dimenze“, což je dle mého fantastické! Doporučuji její CD, protože jde o příjemný a vtipný poslech, který ve vašem životě vytvoří místo na chvilku, kdy si řeknete „aha“ a uvidíte lidi ve svém životě a možná i sebe sama ve vědomém evolučním rámci.


K tomuto tématu i článku přistupuji z osobního i profesního hlediska. Jsem tím, co nazývám„harmonizované indigo“, kde intenzita indigo byla odvedena a přerozdělena konstruktivním způsobem. Začínám přijímat mnoho křišťálové energie a věřím, že člověk může „převýšit, opravit a splývat“ jak tomu říkám já. Nedávno padla při rozhovoru s indigovými a křišťálovými dětmi, žáky šestého ročníku, se kterými pracuji, otázka: „Paní učitelko, co je lepší, indigo nebo křišťál?“ Na to jsem odpověděla:„Není to o tom být lepší, je to o různých prostorech v různých okamžicích v závislosti na tom, co je na planetě zapotřebí. Obojí je svým způsobem důležité a existuje mnoho dětí, které se narodily s indigovou i křišťálovou energií, stejně jako s možností učit se jeden od druhého a přijímat svou krásu.“

Chtěla bych ujasnit, že můj článek, webová stránka a profesionální podpora poskytovaná těmto dospělým a dětem není o soustředění se na nálepky. Pro „indigo“ či „křišťál“ neexistuje diagnóza. Jsou to prostě způsoby, jak popsat citlivé a nádherné děti na vysoké vibrační úrovni (z nichž mnozí jsou nyní již dospělí), které jsou zde na planetě a které by na duchovní úrovni chtěly léčit i pomoci planetě, aby se uzdravila. Jejich frustrace často vychází z nerozpoznání sebe sama, z neuznání druhými a z pocitu uváznutí, smutku a nepotřebnosti, což se může změnit na sebedestrukci.


Existuje moje fotka, kdy jsem ve věku kolem devíti let, sedím v koruně stromu a napjatě hledím se smutným pohledem na svět kolem sebe, s pocitem, že mě nikdo nechápe. Tato fotka zachycuje podstatu indigového dítěte. Dobrou zprávou je, už mě tento pocit přešel! Díkybohu jsem byla označená za „nadané a talentované“ dítě, což ve skutečnosti znamenalo „tyhle děti jsou tak chytré a horlivé a v běžné třídě se tak strašně nudí, že prostě nevíme, co s nimi máme dělat!“ Proto byly ve státech jako Maryland vyvinuty programy, v rámci kterých se najímali kreativní učitelé (z generace světelných bytostí, o kterých Virtue na svém CD také hovoří), kteří měli zájem o práci s těmito„nadanými“ dětmi v malých skupinkách. Byl to začátek a mohu vás ujistit, že pro mě i spása. I přesto jsem ve svých nejlepších dnech rozdmýchávala své vnitřní indigo zlostnou a smutnou poezií a v těch nejhorších jsem uháněla ve sportovních autech s opilými řidiči za zvuků hlavu rozbíjejících heavymetalových melodií.

Je téměř nemožné vyjádřit slovy vnitřní intenzitu, kterou indigoví jedinci cítí. Jedním způsobem, jak se to dá podat, je, že máte pocit megawattů spalující energie a pohybujete se mezi „mohl by se mnou někdo sdílet tuto radost?“ a čirým rozhořčením nad veškerou nespravedlností, nedostatkem celistvosti, neopravdovosti a utrpením na světě. Horlivost indigových jedinců se může obrátit dovnitř jako sebedestrukce, jestliže není ventilována, bez možnosti, aby mohla být vyjádřena. Ano, byli jsme hyperaktivní, protože jsme dychtili po tom, něco udělat s touto energií - a byli jsme tak frustrovaní, že jsou naše duše někde namačkané či potlačované.

Ironií tohoto článku je, že se nyní nacházím ve velmi uzdraveném období a svou minulost vytahuji jenom proto, abych pomohla indigovým jedincům, kteří nejsou viděni nebo slyšeni, nebo těm, kteří byli právě rozpoznáni a rádi by se dozvěděli, že 37letý dospělý jedinec už si toto období prošel a chápe jejich cestu života.

Následující tři seznamy poskytují „duševní potravu“ pro ty, kteří chtějí vyléčit své vlastní či cizí vnitřní indigo.


Potenciálně škodlivé pro indigové jedince:

Farmaceutické léky, jako například antibiotika, dále oslabující jejich imunitní systém, který je již tak oslaben společenským stresem, se kterým se musí potýkat.

Farmaceutické léky, jako antidepresiva či psychotropní látky, které se používají ke „kontrole“ chování při poruše pozornosti nebo psychomotorické hyperaktivitě.

Chemikálie používané v domácnosti, toxické výpary či cigaretový kouř.

Přezíravý tón při konverzaci, který neuznává, kdo jsou, a nedovoluje sebevyjádření.


Čistý cukr

Alkohol nebo občasné užití drog

Umělá barviva

Plast, balená jídla

Pšeničná mouka

Drobné pečivo, koblížky, bonbóny, keksy

Dieta s nízkým obsahem bílkovin

Mléčné výrobky špatné kvality

Nedostatek spánku

Extrémní teploty, obzvlášť studené, vlhké, větrné prostředí

Pocit „chycení do pasti“

Nedostatek kontaktu s jinými indigovými či křišťálovými jedinci

Izolace

Potenciálně prospěšné pro indigové jedince:

Láska, láska a ještě více lásky

Příležitosti pro kreativitu

Konstruktivní a smysluplná činnost - akademická, sociální, fyzická a duševní

Vědomí toho, že jsou chápáni a uznáváni (klíčové)

Spolupráce s učiteli, odborníky na správnou výživu a lékaři, kteří mají s tímto fenoménem zkušenosti

Bylinky a přírodní látky dle potřeby namísto farmaceutických výrobků

Plán pro přirozenou léčbu pro ty, kteří byli diagnostikováni s poruchou pozornosti či psychomotorickou hyperaktivitou, což je ve skutečnosti léčitelná autoimunní porucha

Přidat se ke skupinám na podporu indigových či křišťálových jedinců

Psaní deníku

Sledování filmů či čtení knih o tomto fenoménu

Alternativní školní prostředí podle potřeb dítěte

V některých případech programy pro nadané, které mohou podnítit akademický úspěch a naplnění

Návštěva školy alternativního stylu, nebo takové, která zahrnuje cestování

Cestování a zážitky se starostlivým dospělým

Sluneční svit

Kontakt s přírodou

„Houževnatá láska“ a „pevná láska“ v rámci postoje „já tě vidím, uznávám tě a podporuji tě“

12. Základní poznámky o výživě a léčení na podporu indigových jedinců

Myslete tmavě a tučně: indigoví jedinci mají rádi tmavá, energicky zabarvená jídla. Zdá se totiž, že se taková jídla shodují s jejich vibracemi. Kapusta, všechno, co má tmavě zelené listy, borůvky, acai, třešně, tmavá bio čokoláda bez velkého množství cukru, zralá červená papája, šťáva z čerstvě lisované zeleniny a šťáva z pýru. To vše má pro indigové jedince léčivé účinky.

Dostatečné množství bílkovin, včetně volby z živočišné a rostlinné říše, je také důležité, stejně jako zdravý tuk, který má velmi uklidňující účinky na nervovou soustavu.

Další dobrý nápad je začít s dietou 50% syrového a 50% uvařeného jídla, která poskytuje enzymy a lehce stravitelná jídla pro tendenci indigových jedinců mít choulostivé zažívací a trávicí ústrojí.

Analýza vlasů kvalifikovaným odborníkem je velice užitečná při vyhodnocení stavu minerálů a nedostatků, toxicit těžkými kovy a dokonce emocionálních a duševních vzorů tak, aby mohl být vytvořen úspěšný léčivý program.

Analýza stolice kvalifikovaným odborníkem je vysoce užitečná při vyhodnocování funkce střev, zejména u diagnostikovaných poruchou pozornosti. Léčivý proces pro situace typu poruchy pozornosti začíná nutričně ve střevech a zlepšení jsou až desetinásobná při kombinaci s metodami regenetiky.

Metody regenetiky ohromně pomohly, jako klientovi a jako facilitátorovi, překročit části mého indiga, které potřebovaly léčení. Tento hluboký systém léčení na úrovni DNA přináší dalekosáhlé změny s ohledem na svéprávnost, připravenost sama sebe, uvědomělost, fyzickou detoxifikaci a přípravu na světelné tělo, což je nová fyziologie a důvod, proč se začaly tyto děti objevovat.

A nakonec, pokračující nutriční, emoční a duchovní vedení odborníka na zdraví, dobře obeznámeného s tímto fenoménem může být zásadní. Já poskytuji tréninkové programy všem svým klientům, včetně indigových dospělých a dětí, které by se chtěli zaměřit speciálně na převyšování a léčení.

13. Spektrum poruchy pozornosti-autismu & indigo-křišťálový fenomén

Členěním na základní duchovní terminologii je spektrum poruchy pozornosti-autismu rozlehlou arénou, ve které existují indigoví a křišťáloví jedinci. Fyzické výsledky se různí v závislosti na tom, jak citliví jedinci se do světa narodili a jaké množství informací měli v té době jejich rodiče. V žádném případě se nejedná o souzení rodičů. Jsem vděčná těmto rodičům, že byli prostředníky ke zrození těchto speciálních bytostí a chápu, že s informacemi, které měli, udělali, co mohli. Má vlastní životní cesta indiga mě „srazila na kolena“ téměř smrtelnou nemocí, která otevřela mou energii Světelné bytosti a křišťálu, aby zmírnila a vyléčila přetížení obvodů, ke kterému došlo, což je jinak známo jako„chronický únavový syndrom“ (CFS).

Existují důležité přispívající faktory, které mohou určit zdraví indigových a křišťálových dětí. Se vší láskou a úctou k mým rodičům, kteří mě díkybohu přivedli na tento svět, jsem se, faktograficky řečeno, narodila pod narkózou, byla jsem očkovaná a vychovávaná na standardní dietě včetně rychlého občerstvení a nehodnotné stravy a byla mi podávána antibiotika - přičemž jsem si na škole začala odpírat spánek a odpočinek a konzumovala jsem alkohol. Navíc jako součást první vlny indigových dětí jsem v sobě měla velké množství „společenských“ mikrobů a toxinů vůči ostatním, což pro mě byla docela velká toxická zátěž. Naštěstí se na chronický únavový syndrom v nutričním světě pohlíží jako na výsledek selhání imunitního systému a je-li takovýmto způsobem léčený, obvykle se stav zlepší.

Je potřeba začít u řádného vyhodnocení minerálů a funkce střev. Léčebný proces není tak komplikovaný, jak se může zdát. Pomocí správné nutriční podpory kombinované s evoluční aktivací na úrovni DNA, se indigoví a křišťáloví jedinci mohou nejen vyléčit, ale také začít sílit a zářit. V tom okamžiku potřebují často méně péče a přehnaného ochraňování, stávají se připravenější vůči pocitu radosti z toho, že jsou vysoce vibrační bytostí a nakonec dokonce i pomáhají při udržování vesmíru pro planetární léčení v kontextu přirozeného toku a správnosti, bez potřeby soužení.

-pokračování-


                        14. Indigové děti – lidé budoucnosti?

http://www.svetgralu.cz/clanky/Indigov%C3%A9_d%C4%9Bti_%E2%80%93_lid%C3%A9_budoucnosti%3F


Jsou jiné a rodí se jich prý stále více, jsou vybaveny novými schopnostmi, jsou na vyšší duchovní úrovni a podle některých zdrojů jsou připraveny na přicházející věk Vodnáře, ve kterém celá planeta postupuje vibračně do vyšší úrovně.

A protože v auře každého člověka se odráží také jeho duchovní stav, lze je poznat právě podle barvy aury. Mají ji indigově modrou a podle ní se jim říká indigové děti. Tyto děti se ale často projevují také jako hyperaktivní nebo jako děti s lehkou mozkovou dysfunkcí. Jaké jsou a proč se rodí?

Indigové děti údajně přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tyto děti potřebují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů, kteří mají těmto dětem poskytnout maximální podporu pro dosažení rovnováhy v životě, a tak jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.

Název "indigové děti" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Přesněji, je to barevný odstín mezi modrou a fialovou, takřka dosahující horní hranice barev, které lidské oko ještě dokáže vnímat. Pojem indigové děti ale nevznikl jen kvůli zvláštnímu barevnému odstínu v auře – ten běžný člověk nezpozoruje. Rozdíl mezi normálními a indigovými dětmi je znatelný už v raném dětství.

„Normální“ děti se učí od svého okolí, napodobují to, co vidí kolem sebe. Přirozeně mají svá nadání a během dospívání se osamostatní a mnohé budou odmítat. Nakonec se z nich však více nebo méně stanou přizpůsobiví členové společnosti, ve které žijí. Přijmou náboženství a mnohá jiná základní přesvědčení a tradice od svého okolí. Indigové děti jsou v tomto jiné. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Deset atributů, které nejlépe vystihují tento nový druh dítěte:

* Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.

* Uvědomují si, že „jsou hodny toho, být zde“, a jsou překvapeny, že druzí tento pocit nesdílejí.

* Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, „kdo a odkud jsou“.

* Mají potíže s autoritou, pokud nemají možnost výměny názorů, diskuse či volby.

* Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.

* Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.

* Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako „likvidátoři systému“, bývají v opozici vůči jakémukoli řádu.

* Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.

* Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest („Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal!“).

* Neostýchají se dát najevo své potřeby.1

S výstižnou charakteristikou indigových dětí se můžeme setkat i na mnoha internetových stránkách:2

„Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem. Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení. Jsou nadané, talentované, velmi inteligentní. Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.

Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost. Jsou čestné, upřímné a nezávislé. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují příkazy. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musejí mít své opodstatnění. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor. Indigové děti mají potíže s disciplínou a autoritami. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry. Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědi jen proto, že jsou tradiční. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musejí být pravdivé. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo se kterými někdo zacházel nespravedlivě.

Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na stravu. Potřebují velmi málo spánku.

Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více než jen to, co vidíme. Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím. Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápou a akceptují. Cítí život ve všech věcech, proto pro ně bývá těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich „duše“. Mají silnou intuici. Jsou netrpělivé. Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí. Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou. Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost. Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musejí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou deprimované, bojácné a budou samy sobě ubližovat. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.“

Cizinci mezi lidmi

Děti, o kterých je řeč, se velmi záhy ocitají v ostrém kontrastu se svým okolím a obvyklým přesvědčením. Zpočátku tento rozpor příliš nevnímají. Vycházejí z toho, že způsob, jakým vnímají, uvažují a cítí, je dán stejnou měrou i jiným lidem. Poznání, že tomu tak není, pro ně může být velmi bolestné, pokud nemají to štěstí, že jejich nejbližšími jsou lidé schopni porozumění, ať už rodiče, sourozenci nebo učitelé.

Kvůli své „jinakosti“ bývají také často nedoceněné a nepochopené. Vzniká nebezpečí, že se ve své nepřizpůsobivosti budou samy cítit méněcenné.

Děti nápadné svými zvláštními schopnostmi existovaly od pradávna. Děti, o kterých však je zde řeč, ovšem nevynikají jen mimořádnou inteligencí, uměleckým nadáním nebo jinými vysoce ceněnými vlastnostmi. I to sice mohou být jedny z nápadných znaků, jde však hlavně o niterné vědění či poznání, výrazné vyciťování správného nebo nesprávného, pravdivého či vymyšleného, pravého nebo nepravého. Od těchto dětí se můžeme učit nacházet znovu cestu, kterou jsme ztratili.

Jemnohmotné souvislosti


Tyto „zvláštní“ děti se už od útlého dětství projevují velkou duchovní zralostí. Některé z nich přicházejí na svět se živými vzpomínkami na minulé životy. Už ve velmi raném dětství si uvědomují své jemnohmotné okolí – úrovně, v nichž se setkávají s průvodci a pomocníky, jež často nazývají anděly. Vnímají i blížící se hrozby. Pro indigové děti je typická velká vnímavost. Špatné mezilidské vztahy je bolí. Potřebují harmonii, přátelství a náklonnost. V dnešním způsobu života trpí, také jejich těla jsou zpravidla jemnější. Je třeba myslet na to, že lidská duše se v těle cítí dobře, pokud je spojovací síla (vyzařování krve) mezi tělem a duchem vzájemně v souladu. A toho lze mimo jiné dosáhnout vhodnou potravou. U vnímavých dětí vede průmyslová strava obohacená cizorodými látkami ke zvýšenému neklidu a problémům s koncentrací. Špatné je, že hyperaktivita se pak často tlumí medikamenty a ne úpravou stravy.

Jak jim „pomoci“

Vychovávat indigové dítě prý není lehké, ale jeho výchova zároveň přináší mnoho radosti. Hlouběji pochopit vnímání a potřeby těchto zvláštních osobností určitě přispěje k účinnější a harmoničtější výchově. Zde je několik příkladů, jak na to:2

- Respektujte dítě jako sobě rovného partnera. Nemluvte s ním povýšeně.

- Milujte jej bezpodmínečnou láskou a dávejte mu to najevo.

- Nevyvolejte v něm pocit, že si vaši lásku musí zasloužit.

- Stanovte mu hranice a pravidla a důsledně dohlížejte na jejich dodržování, aby se dítě necítilo omezené ve svém rozvoji, ale bezpečné.

- Stůjte si za svým. Než řeknete "ne", přesvědčte se, zda k tomu máte dobrý důvod, a potom neustupujte.

- Dovolte dítěti podílet se na těchto pravidlech. Rovněž na spravedlivých a přiměřených důsledcích při jejich porušení.

- Dávejte mu vždy možnost volby.

- Připravte jej dopředu na to, co předpokládáte, že se bude během dne dít.

- Naslouchejte mu a odpovídejte na všechny otázky trpělivě.

- Dávejte dítěti úplná vysvětlení, přiměřená jeho úrovni myšlení.

- Říkejte mu důvody. Nikdy nepoužívejte argument: "Prostě proto" anebo "Protože jsem to řekla."

- Nesrovnávejte jej se sebou nebo jinými dětmi v jeho věku.

- Vždy říkejte pravdu. Dítě to pozná.

- Nikdy se s ním nesnažte manipulovat. Nefunguje to.

- Nedávejte příkazy, raději dítě požádejte o spolupráci při plnění úkolu.

- Nepoužívejte k výchově křik ani fyzické tresty. Vyvolá to v něm agresi a potřebu útočit.

- Nestyďte se projevovat před ním své vlastní emoce. Pokud se zlobíte nebo jste smutní, vysvětlete mu po pravdě, proč se tak cítíte.

- Místo okřiknutí mu vysvětlete, jak se vy cítíte, když se takto chová.

- Nepoužívejte vinu, strach či citové vydírání jako výchovný prostředek. Neobviňujte jej.

- Umožněte dítěti projevovat emoce, jako pláč a křik. A dejte najevo, že s ním soucítíte.

- Respektujte jeho soukromí a osobní prostor.

- Učte jej respektovat a mít v úctě ostatní lidi, bez ohledu na jejich chování nebo schopnosti a společně hledejte hodnoty druhých lidí.

- Uznejte svoji chybu, když nějakou uděláte.

- Nedělejte za své dítě to, co zvládne samo.

- Dejte mu odpovědnost za nějakou práci v domácnosti a umožněte mu vybrat, která to bude.

- Za dobré chování mu poděkujte.

- Podporujte ho v jeho zájmech, i kdyby byly pro vás málo pochopitelné, a respektujte i schopnosti, které se u něho rozvinou, třebaže jim nebudete rozumět. Ať už se jedná o talenty fyzické nebo metafyzické.

- Umožněte dítěti v každé situaci tvořit. Jen tak může ventilovat přebytek svých emocí.

- Dopřejte mu dostatek pohybu. Běháním dobíjí svoji energii. Klidné sezení a delší soustředění jej vyčerpává.

- Dávejte mu najevo, jak si ho vážíte a jak jej obdivujete pro to, jaké je.

- Nestyďte se sami se od něj učit.

- Naučte jej nést odpovědnost za všechny své činy, jakmile je to možné.

- Neřešte věci za dítě. Co nejdříve ho učte samostatnosti. Nechte jej co nejdříve vybírat si i své oblečení. Respektujte jeho názory.

- Stále ho povzbuzujte a dávejte najevo, že mu věříte.

- Pokuste se hledat alternativní metody pro jeho léčení nebo pro poruchy pozornosti.

- Respektujte jeho přání a chutě v jídle. Samo ví nejlépe, co a jak právě jeho tělo potřebuje.

- Respektujte a nevymlouvejte mu jeho „neviditelné přátele“. Mohou mu v mnohém pomáhat po celý život.

- Nikdy se mu nevysmívejte a neponižujte ho.

- Pokud se v noci bojí duchů nebo strašidel, věřte mu. Skutečně vidí to, co my nejsme schopni vidět.

- Učte jej relaxovat a meditovat.

- Respektujte jeho emoční i fyzickou citlivost.

- Pomozte mu dozvídat se o své povaze i o jeho poslání. Pomozte mu při hledání jeho cesty.

- Naučte jej, že jeho pocity jsou pro něho největším bohatstvím a že se jimi má řídit.

Osobní zkušenost Moniky von Rohr


Na základě dostupných charakteristik a výpovědí jasnovidců považuje Švýcarka Monika von Rohr sama sebe za dospělé indigové dítě. Popisuje své zkušenosti:

„Je těžké být indigové dítě. Cítí se na tomto světě trochu jako mimozemšťan a škola života je pro něho tvrdá. Alespoň já jsem to takto zažila. Pro indigové dítě je existence jemnohmotného světa samozřejmostí a i když není jasnovidné, určitým způsobem tento svět vyciťuje. Cítí také universální zákonitosti a nespokojí se s nedostatečnými vysvětleními, jaké se dozví například v hodinách náboženství. Živě si vzpomínám na jeden zvláštní zážitek. Když mně bylo 14 nebo 15 let, povídala jsem si s kamarádkami a najednou jsem měla zvláštní pocit – já jsem, já jsem já, já existuji! Bylo to velmi intenzivní a cítila jsem a hluboko v sobě objevila, že jsem individuální osobnost se samostatným duchem. Řekla jsem to kamarádkám, ale ty mi nerozuměly. Tato událost byla počátkem velmi dlouhého hledání smyslu života, během kterého jsem přečetla mnoho knih a prožila mnohá utrpení. Když jsem později hovořila se známým, který hodně meditoval, zjistila jsem, že musel celé týdny nepřetržitě meditovat a stravovat se přísně vegetariánsky, aby dosáhl silného zážitku, který nazýval „zasvěcením“. U mě, stejně jako u všech „indigových“, to přišlo samo. Bylo to už ve mně…“

„Indigová evoluce" ve filmu a na internetu

V současné době nacházíme o indigových dětech mnoho informací. Existuje řada publikací a praktických návodů, jak k těmto dětem přistupovat a jak v nich podporovat to, čím nám samotným mohou být významnými pomocníky. Kromě internetu a knih existují také filmové dokumenty. Jedním z nich je film spisovatele a zpěváka Jamese Twymana Indigo Evolution. Tvůrci tohoto úspěšného hraného a dokumentárního filmu přibližují fascinující příběhy takzvaných indigových dětí a prezentují názory expertů z oblasti medicíny, psychologie i náboženství (kromě jiných Doreen Virtue, Gary Zukav, Neale Donald Walsch, Ram Dass, Dr. Masaru Emoto). Z jejich rozličných názorů se dozvídáme například to, že tyto děti jsou často mylně diagnostikovány jako autisté.


Indigové děti se v tomto světě často cítí jako cizinci. Pomáhá jim blízkost či komunikace s podobnými lidmi, což dnes umožňuje třeba internet. Tam také najdeme například pozoruhodný příběh 13-leté Akiane Kramarik. Narodila se smíšenému americko-litevskému manželskému páru. Maluje od útlého dětství. V sedmi letech začala psát poezii, několik měsíců poté, co se naučila hrát na klavír, zkomponovala první skladby. Říká, že inspiraci pro svou tvorbu čerpá „shůry“. Matce nejednou vyprávěla o svých „výletech do nebe“. V původně ateisticky založené rodině se témata o Bohu stala brzy součástí života.

Jiný příběh je z Lotyšska. Děvčátko tam s potěšením vypráví o svých nočních výletech do vesmíru v astrálním těle. Její otec však rychle upozorňuje: „Nevěnujte pozornost tomu, co říká. Ona si velmi ráda vymýšlí…“ Otce nepřekvapuje, že jeho dcera zná pojem „astrální“ už od pěti let. Avšak dokáže své dítě ocenit. Vždy se jí zeptá na radu, když opravuje svůj starý traktor. „Nevím, jak to dělá, ale zdá se, že vždycky hned ví, co není se strojem v pořádku“, říká.

„Indigová evoluce" v nás

Pojem „indigové děti“ není prost kontroverzí. Vždyť která maminka by nechtěla vidět ve svém dítěti neobyčejného, nadaného, úspěšného člověka? A ráda pak bude pohlížet na své dítě jako na kromobyčejné „indigové“ stvoření. Přitom se může jednat o „problémové“ dítě, ve kterém tak vznikne pocit nadřazenosti a odcizení. Pocit výjimečnosti, vzniklý v myslích rodičů a pěstovaný v dětech se pak může docela „neindigovému“ dítěti stát špatnou výbavou do dalšího života. Výchovné postupy „jak na to“ si přitom stejně tak zaslouží i děti „neindigové“, jsou to projevy projasněného přístupu k dětem jako k samostatným a milovaným tvorům3.

K fenoménu indigových dětí tak smíme přistupovat až po splnění dvou podmínek: bez ješitnosti a naopak s vědomím celistvosti světa.

Poselství Grálu – zmínka už před 70 lety

Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu ve svém díle napsal už před sedmdesáti lety, v době, kdy se o indigových dětech ještě nevědělo:

»…“Nové pokolení“ má pak povstat podle tak mnohých zvěstování. Nebude se však skládat jenom z nově narozených, kteří podle pozorování v Kalifornii a v Austrálii jako by byli obdařeni jakýmsi „novým smyslem“, nýbrž budou to z největší části lidé již žijící, kteří se v blízké době vlivem mnohého přicházejícího dění stanou „vidoucími“. Pak budou mít tytéž vlohy, jako dnes nově narození, neboť tento „smysl“ není nic jiného, než schopnost stát ve světě s volným, netísněným duchem, který se již nedá utlačovat omezeným rozumem.

To však nemá nic společného s vlastnostmi, které se dosud označují jako „okultní schopnosti“. Bude to pak jenom normální člověk, jaký má být! Že se stal vidoucím, nemá nic společného s jasnovidectvím, nýbrž znamená nahlédnutí, čili poznání.

Lidé pak budou schopni vidět věci neovlivněně, což neznamená nic jiného, než že budou umět správně posuzovat...« (z přednášky Bylo jednou)

Kromě označení indigové děti se používají také jiné výrazy, jako například křišťálové děti, hvězdné děti atd. Autoři článků, kteří je používají, zároveň živí naději, že s přibývajícím věkem tyto děti jednou převezmou vedoucí pozice, aby mohly uskutečnit to, po čem toužili už mnozí a co se nepodařilo. Uskutečnění jejich úmyslů bránily omezené možnosti a zřejmě i skutečnost, že k tomu ještě nedozrál čas.

Dr. Gerd Harms a Marie Šulákováhttp://mojiandele.webnode.cz/o-lasce/indigove-deti/


     Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.


     Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.


Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.

Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.

Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".


Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).

Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.

Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.

Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).

Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.

Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").


Neostýchají se dát najevo své potřeby.

     Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží rodiče často jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být indigový není snadné, ale je to poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout vibraci naší planety, což v praxi znamená pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň (od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem).

http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007030102Více zde: http://mojiandele.webnode.cz/o-lasce/indigove-deti/
15. CHARAKTERISTIKA


Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem.

Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení

Jsou nadané a nebo talentované, velmi inteligentní.

Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.

Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost.

Jsou čestné, upřímné a nezávislé.

Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.

Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.

Mají potíže s disciplínou a autoritami.

Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.

Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.

Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry.

Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.

Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.

Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.

Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.

Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.

Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.

Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli.

Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.

Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava.

Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.

Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.

Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme.

Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.

Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.

Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality.

Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.

Svoje postoje dokážou ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující

Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.

Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.

Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.

Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.

Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".

Mají silnou intuici.

Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.

Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.

Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.

Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.

Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.

Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.Více zde: http://mojiandele.webnode.cz/o-lasce/indigove-deti/

Indigové děti (z knihy "Jak pečovat o děťátko", vydáno v nakladatelství Praxis Média)

Možná že i vy máte doma dítě, které je poněkud těžce vychovávatelné a natolik živé, že jen těžko vysvětlíte babičkám, že ho opravdu nerozmazlujete a chyba není ve vaší výchově. Mohu vás ujistit, že nejste sami. Čím to je, že se rodí stále více třeba hyperaktivních dětí? Nebo těch, u kterých které lékaři diagnostikují lehkou mozkovou dysfunkci? Pokud si pamatuji, nic takového před dvaceti lety nebylo. Na naší Zemi se totiž v posledních letech opravdu spousta věcí mění. Přecházíme do věku Vodnáře. A tak se k nám na Zemi začaly rodit děti, které jsou tomu novému věku už přizpůsobeny. Říká se jim indigové děti, podle barvy jejich aury.

Zhruba od roku 2000 už takových dětí přichází na svět 98 %. Mají proti nám velmi vysokou úroveň vědomí. A obvykle nás od dětství překvapují svými názory a postoji. Oni totiž skutečně vědí daleko více nežli my. A otázka je, kdo koho má vlastně vychovávat? Na tyhle děti nefunguje žádný výchovný nátlak. Nic si z něho nedělají a vyvolá u nich naprosto opačnou reakci. Spíše jdou do útoku. Tyhle děti sem totiž přišly proto, aby posunuly v našem vnitřním vývoji ony nás. A jediné, k čemu chtějí své rodiče dovést, je bezpodmínečná láska a to, aby každý v rodině dělal jen to, co skutečně chce a cítí. Pokud tohle uskutečníte a dáte k tomu samému prostor i vašemu "indigáčkovi", velice mu pomůžete a obohatíte tím i sami sebe.

Indigové dítě je dokonalý indikátor situace v rodině. Pokud se matka nebo otec v něčem přemáhají nebo dělají něco, co opravdu necítí, či lžou sami sobě, okamžitě se dítě začne stávat víc a víc problémovým. Bude na sebe neustále upozorňovat svým nesnesitelným chováním a nebo dokonce nemocemi. V okamžiku, kdy se situace všech členů rodiny zase srovná na "pravou míru", budete mít doma to nejroztomilejší a nejrozumnější dítě na světě. A to platí v každém věku. Od kojenců až po puberťáky! Indigové děti tohle totiž nedělají vědomě, aby vás vychovávali nebo naštvali. S tímhle svým úkolem v podvědomí se ony sem už prostě narodí.

Jsou to totiž, a to už od narození, duchovně velmi vyspělé bytosti. Představte si situaci, že vás se vším, co víte a znáte a se všemi vašimi nynějšími zkušenostmi, teď někdo samotné vysadí v pravěku mezi neandrtálci, kteří neznají ani oheň. A řeknou vám, že od této chvíle mezi nimi musíte žít. Jak se asi budete chovat a cítit? Nikdo vás zřejmě nepochopí, když jim budete vysvětlovat, že maso je lepší opečené na ohni a že bouřka není boží trest. Stanete se pro domorodce velice nepřizpůsobivými a problematickými. A stejně tak se cítí i indigové dítě, které se narodí k vám do rodiny. Ono dokáže už od malinka daleko lépe než my vycítit, co je pro jejich život a jejich budoucí úkol v něm, opravdu důležité a co ne. Proto vám velmi snadno může všechny vaše zásady a plány s jejich výchovou pěkně rozházet. A navíc to, že jsou v tomto směru dál, než my si dobře uvědomují. Proto mají tendenci přebírat v rodině velení. A velmi brzo vám i takový dvouletý špunt možná dá najevo, že vůbec nic nechápete.


I když ale máte ale doma takovou "osobnost", neznamená to, že by se jeho názorům mělo začít podřizovat veškeré dění v rodině. Naopak. Indigové děti se v tom našem světě docela dobře neorientují, a proto nutně potřebují, abyste jim a jejich výchově dali jasné hranice a pravidla.

Indigové děti by měly mít vždy úplně jasno v tom, jaký je čeká režim dne. Jen tak budou mít šanci se v tomto světě vyznat. Vyhovuje jim pevný a zavedený systém. Pokud plánujete něco, co z tohoto řádu vybočuje (návštěva lékaře, výlet ap.), připravte je na to včas a na rovinu a bez přibarvování jim řekněte, o co půjde a proč je to důležité a případně to s ním prodiskutujte.

Nic svému dítěti nevnucujte ani nepřikazujte. Vnímejte pozorně každé jeho slovo a berte jej jako partnera sobě rovného. Nejednejte s ním jako s dítětem. Jen tak i ono vás přijme jako rovnocenného partnera. Vše, co mu budete chtít vysvětlit, mu sdělujte přes své vlastní pocity. Potom to pochopí. Takže ne : "Přestaň křičet, jsi hlasitý a zlobíš."Ale : "Cítím se nepříjemně, když je tady takový hluk. Celá se z toho třesu a brní mně uši."Uvidíte, že s tímhle přístupem budete se svým dítětem vycházet daleko lépe.

Nepočítejte s tím, že se vám podaří drilem a přísnou výchovou vašeho "indigáčka"jakkoli zlomit. Pokud bude mít na cokoli vlastní názor, odlišný od vašeho, dá vám to jasně najevo a nepohnete s ním žádnými prostředky. Naopak. Každý nátlak v něm vyvolá prudkou negativní reakci. Uvědomte si, že je daleko citlivější na jakékoli energie z okolí, nežli vy. To, co vy máte pouze v hlavě jako myšlenku, vaše dítě intenzivně cítí.

Hrubé, přísné a špatné vedení a výchova indigového dítěte může způsobit i tragické následky. Jistě jste slyšeli o případech, kdy dítě ve škole obrátilo zbraň proti učiteli nebo spolužákům. Do takovéto zoufalé psychické situace se dostávají právě nepochopené indigové děti.

Jediné, co je ve výchově těchto dětí důležité, je bezpodmínečná láska.

Z knihy "Jak pečovat o děťátko"

Autor textu : Kateřina Pokorná

www.tetekaterina.cz

16. KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI

Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají překrásnou duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu.

KD se začaly rodit ve větší míře po roce 1995, protože věděly, že je doba nachystaná na vyšší vibrace dětí a jejich čistší způsob života. Některé starší KD již na planetě existovaly. Byli to poslové – první generace KD, kteří přišli, aby prověřili situaci a podali domů zprávu během snění. KD si často vybírají rodiče nebo prarodiče, kteří už jsou duchovně založení.

Myslím si, že všechny děti, které se v současnosti rodí, bychom mohli nazvat více méně křišťálové. A také si myslím, že všechny děti na této planetě si zaslouží respekt. Mým cílem je přiblížit v těchto článcích děti nové doby, které mohou být vychovávány v porozumění a lásce všech dospělých.

První, co vás na křišťálových dětech upoutá, jsou jejich oči: velké, pronikavé a na svůj věk neobyčejně moudré. Hypnoticky na vás upírají svůj pohled, zatímco vaše duše je pro tyto děti odkryta, takže ji opravdu vidí. Jsou radostné, velmi milé, smířlivé, tolerantní a vyrovnané.

Jsou velmi citlivé a empatické. Začínají mluvit později. Ke komunikaci používají telepatii. Jsou velmi muzikální. Mají úzký vztah k přírodě a ke zvířatům. Mají léčivé schopnosti. Velmi se zajímají o krystaly a kameny. Často hovoří o andělích, duševních rádcích a vzpomínkách na minulé životy. Jsou umělecky založené a vysoce kreativní. Dávají přednost vegetariánské stravě. Jsou to nebojácní badatelé.

Vrozené dary KD, jako např. jejich schopnost telepatie, bývají často nepochopeny – jsou často důvodem, proč tyto děti začínají mluvit později, někdy s prvními větami čekají až do svých třech až čtyřech let. Tyto děti jsou často kontaktní a komunikativní jiným způsobem. Jsou totiž obdařeny moudrostí a duchovním nadáním a jsou velmi laskavé a vnímavé. Často spontánně objímají lidi v těžkých situacích.

KD občas kontaktují jejich maminky ještě před početím, že se narodí. Těhotenství maminky s KD je spojeno s magickými zážitky a osobním růstem matky. Jedna žena během celého těhotenství měla sny o kněžkách a další se během těhotenství vyléčila z tělesné nemoci. Další matka říká, že cítila úžasnou energii vyzařující z jejího břicha.

KD působí jako malí mágové a velekněžky. Mají charisma a přitažlivost. Moc, kterou uplatňují, nepřichází skrz hrubou sílu, ale z jejich odhodlanosti a křišťálově čistých úmyslů. Také láska vyzařující z KD je neodolatelná. Tyto děti rozdávají léčivou dávku lásky kdekoliv se ocitnou. Jsou to přirození léčitelé a spontánně přitahují lidi.

Tyto děti umí číst myšlenky svých rodičů. Jedna matka například schovala malý nůž, se kterým si chtěl malý synek hrát.  Ten však šel najisto a tento předmět si opět vzal. Nebo osmnáctiměsíční dcera sebejistě ohlašuje „táta“ chvíli předtím, než otec přijde domů.

KD jsou velmi vnímavé a jsou ovlivňovány společnou energií planety. Když se masy lidé začnou strachovat, nebo když je krůček k události, která má změnit svět, KD mohou být depresivní nebo rozrušení. Také cítí emoce druhých, jako by byly jejich vlastní. Jsou velmi citlivé na hluk, na davy lidí, na teplo, na zmatek, chaotické prostředí a chemikálie.

Jsou nebojácné a často jednají, jako kdyby neměly žádný strach. Přelézají přes všechno možné s lehkostí. Jsou přirozené a instinktivní. Lépe chápou své tělo. Čtyřletá dcera viděla poprvé videokazetu s jógou a ihned provedla všechny pózy. Cvičila celých 70 minut a při jednotlivých pózách říkala matce:“Mami, tohle je pro tebe moc dobré. Měli bychom to cvičit každý večer před spaním.“

KD mají ve svém srdci tolik lásky, že jejich pouhá přítomnost má léčivý efekt. I velmi malé KD jako by instinktivně vědělo, jak řídit energii rukama, myšlenkami a dokonce krystaly, aby zesilovaly účinky léčení. Jedna pětiletá holčička řekla svým rodičům, že pracuje s Archandělem Rafaelem, který ji učí, jak léčit lidské tělo. Také mluvila o tom, jak vidí stíny okolo nemocných lidí. Tyto děti mají výjimečnou víru ve své léčitelské schopnosti a to je bezpochyby důvodem, proč jsou v něm tak dobří.

Asi pro mě nejtypičtějším znakem KD je, že léčí lidská srdce. Užívají terapii jedinečné útěchy, soucitu a schopnost říct tu správnou věc, která inspiruje, uklidní nebo pozvedne. Učí nás lásku přijímat. Jsou přirozeně optimističtí.

Tyto děti mají vysoké povědomí o Bohu. Jsou také silně propojeny s energií Země, přírody, Měsíce a hvězd. Některé mají schopnost pohybovat předměty pomocí vůle a silných emocí už jako malí. Někdy v jejich přítomnosti se přeruší elektrická energie spotřebičů nebo baterií.

Mají také silné propojení se zvířaty a kameny. Některé ví, jak se můžou vyléčit pomocí krystalu. Některé komunikují s neviditelnými bytostmi a milovanými zemřelými v konkrétní rodině. KD rády kreslí, malují, tvoří a hrají divadlo. Dokážou se zabavit úplně obyčejnými věcmi. Zatímco u předchozí generace se zdálo, že pouze složité a drahé hračky je udrží šťastné, KD se spokojí s květinou, štěnětem, propiskou a papírem nebo noční oblohou. Tato generace oceňuje jednoduchost.

Tyto děti jsou neobyčejně smířlivé. Během konfliktu se podvolí. Neumí bojovat. Díky své citlivosti mohou být až úzkostlivé, vybíravé až rozmazlené, zejména v jídle. Spousta druhů jídla jim prostě nechutná.

Křišťálové děti mají mimořádnou vazbu na jednoho ze svých rodičů nebo prarodičů – na kohokoli, kdo jim může porozumět na hluboké duševní úrovni. Jak se jednou vazba vytvoří, KD bývá nerado odloučeno od této osoby. Jsou závislí na útěše tohoto dospělého, na jeho pochopení a laskavost. Těchto dětí se může vyvinout úzkost ze strachu z odloučení, protože se bojí, že ostatní lidé jim nebudou rozumět. Tyto děti se také mohou bát, že ostatní budou nelaskaví a citlivé KD se z nějakého důvodu drží svého osvědčeného dospělého.

Znám pár křišťálových jedinců. Jsou nositeli velmi jemné energie. Často na mě působí, jako by byli duchem přítomni jen z poloviny a druhá polovina je někde jinde. Jsou na první pohled nenápadní. Vycítí mnohem dříve, že je něco v nepořádku. Jsou to nejlepší léčitelé „bolavých míst“, zdá se, jako by přirozeně věděli, co udělat, když není člověku dobře. Jsou napojeni na velmi vysoké a jemné energie. Myslím si, že každý v sobě máme tuto křišťálovou část. Je to jedna z našich nejsilnějších a nejjemnějších částí, která ale může být, když není pochopena, jako nejbolestivější a nejzranitelnější částí při styku s nižšími energiemi jako je násilí apod. Tyto části pomáhají našemu tělu se spojit s duší a nést v sobě více světla.

 

Většina poznatků převzata z knihy Křišťálové děti od Doreen Virtue.

zdroj http://www.vasilcuk.cz/Více zde: http://mojiandele.webnode.cz/o-lasce/kristalove-deti/


17. O malej dušičke a slnku

Neale Donald Walsh