ACTIVITEITEN

Welcome     Wilkommen     Bienvenu       Bem-vindo       Benvenuto                          

      Bienvenido     Velkommen         Välkommen         Σας καλωσορίζω     

Приветствую вас     Size Hoş Geldiniz           קבל אותך   /       أهلا بكم

                                                                   

আপনাকে স্বাগত জানাই।      Добре дошли    Toivottaa teidät tervetulleeksi


      आप का स्वागत करते हैं।        Üdvözöljük Önöket           を歓迎します

     

Bun venit      Pozdravljaju vas     당신을 환영할 것이다.

A site for the sake

of our planet

Er zijn steeds meer onzekere kinderen. Onzeker en niet in balans. Dat kan op lichamelijk gebied zijn maar ook op emotioneel vlak. Levenservaringen, angsten en verwachtingen laten zo hun sporen na in het lichaam en de ziel van het kind.

 

Sommige kinderen zien er al heel vroeg uit als kleine, ernstige volwassenen en anderen hebben nog heel lang een uitstraling als van grote baby’s. Lichaam en ziel zijn niet in overeenstemming met elkaar.

 

Doordat kinderen nog niet reflecteren, merken ze niet dat ze uit balans zijn en kunnen ze er ook niet voor zorgen dat ze weer in evenwicht komen. Ze zijn aangewezen op de onvoorwaardelijke hulp van volwassenen. Op de eerste plaats de ouders maar ook op personen buiten de familie zoals therapeuten en leerkrachten.

 

Deze zouden allen met vereende krachten moeten streven om voor kinderen een goede start in het leven mogelijk te maken.

 

De ervaring leert dat systemisch werk - en een toepassing ervan genaamd "familieopstellingen" - een uitermate positieve en vruchtbare bijdrage levert aan het welzijn van kind en gezin. 


Hoe dit in z'n werk gaat, kun je ervaren op 24 en 25 juni 2016.

 

Tijdens een tweedaags seminar maakt Ingrid Dykstra aan de hand van opstellingen, met zowel deelnemers als externe gezinnen, inzichtelijk hoe een systemische kijk op kinderproblematiek zowel het kind als het gezin meer in balans brengt. Het bijzondere aan Ingrid's manier van werken is dat ze opstelt in aanwezigheid van de kinderen en jongeren, dus met het voltallige gezin.

 

Op een heldere, invoelende en liefdevolle manier maakt ze duidelijk hoe kinderen vaak verbonden zijn aan een werkzaam familielot en wat nodig is opdat de liefde bij een ieder weer kan stromen en er weer volop geleefd kan worden. 

 

Interesse? Schrijf je dan nu in.

 

Hartegroet,

Toekie van Apeldoorn

- Oprichtster de Kindercoaches -

 

OPSTELLINGSSEMINAR ‘KIND IN BALANS’

Gedrag van kinderen bezien vanuit systemisch perspectief


Er zijn legio redenen waarom kinderen niet goed in hun vel kunnen zitten. Voor opvallend gedrag of stoornissen is de oorzaak soms direct aanwijsbaar. In andere gevallen is de reden onduidelijk. In beide gevallen kan systemisch werk uitkomst bieden. Systemisch werk is een krachtige methodiek ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Personen worden hierbij niet als op zichzelf staand ervaren, maar als onderdeel uitmakend van een systeem. De ervaring leert dat systemisch werk - en een toepassing ervan genaamd "familieopstellingen" - een uitermate vruchtbare bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de dynamiek binnen een gezin. Met als resultaat dat een ieder weer volop kan leven en er rust ervaren wordt.


Wat

Een tweedaags seminar dat, aan de hand van opstellingen, inzichtelijk maakt hoe een systemische kijk op kinderproblematiek zowel het kind als het gezin meer in balans brengt. Naast de deelnemers komen er tijdens het seminar ook gezinnen die een beweging in hun systeem willen maken. In aanwezigheid van het gezin wordt een opstelling gedaan. Het kind staat hierbij centraal. Ook hebben de deelnemers ruimte voor supervisieopstellingen of opstellingen rondom persoonlijke casuïstiek aangaande het thema kind, gezin en/of jongere. Het seminar is een relevante aanvulling op bestaande methodieken.


Door wie

Het seminar wordt gegeven door Ingrid Dykstra. Ingrid is een zeer ervaren en gerenommeerd systemisch gezins- en kindertherapeut en pionier op het gebied van systemisch werken met kinderen. Ze is internationaal bekend in Duitsland, Spanje, Rusland, België en Nederland en is auteur van de boeken: ‘Kind en familielot’ en ‘Familieopstellingen met kinderen en jongeren’‘. In Hamburg heeft Ingrid een praktijk waar zij ouders en kinderen in hun individuele en sociale ontwikkeling ondersteunt. Ook biedt zij hulp en steun aan professionals. Met liefde voor alle betrokkenen, een diepgaande kennis en een rijke schat aan ervaring, lukt het Ingrid om het kind en ouders op een weg te helpen naar balans en liefde. De voertaal van het seminar is Nederlands. Voor meer informatie: www.ingrid-dykstra.de


Voor wie

Dit seminar wordt gegeven ter bevordering van deskundigheid in het systemisch werken met kinderen en gezinnen. Het seminar is bedoeld voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. Te denken valt aan kindertherapeuten, kindercoaches, leerkrachten, intern begeleiders, (school)maatschappelijk werkers, remedial teachers, (ortho)pedagogen en (GZ-)psychologen.


Locatie

Zalencentrum de Brug

Dunantlaan 1

2811 CA Reeuwijk

0182-392882


Data & praktische informatie

Dit tweedaagse seminar wordt gehouden op: vrijdag en zaterdag 24 en 25 juni 2016. Vanaf 9.30 uur bent u welkom. We starten om 10.00 uur en sluiten rond 17.00 uur af. Het seminar is inclusief koffie/thee en een uitgebreide lunch. Dit seminar wordt door de ABvC geaccrediteerd met 12 PE-punten, door de SKB met 57 Studie Uren en door het SKJ met 8.10 Punten.


Inschrijven en aanvullende informatie

Het seminar wordt georganiseerd door de Kindercoaches en de kosten bedragen 340 euro. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier onder het kopje ‘Nieuws’ op de website: www.dekindercoaches.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Toekie van Apeldoorn via e-mail adres info@dekindercoaches.nl of telefoonnummer 06-26378516.


Annulering

Tot 4 weken voor het begin van het seminar kun je je aanmelding ongedaan maken. Wij berekenen dan €25 euro administratiekosten. Bij annulering 2 tot 4 weken voor aanvang brengen wij de helft van het totaalbedrag van het seminar in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang ben je 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Het is mogelijk om, in overleg, je inschrijving over te dragen. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Zie ook de Algemene Voorwaarden.

AGENDA  2016

Zie hieronder voor een overzicht van de activiteiten. De linker kolom gaat in op het Seminar 'Kind in Balans' door Ingrid Dykstra op 24 en 25 juni 2016.


Seminar 'Kind in Balans' door Ingrid Dykstra

Vr. en za.  24 & 25 juni 2016


Seminar 'Jij Hoort Bij Ons' door Marianne Franke

Vr. 23 en za. 24 sept. 2016


Workshop 'Toveren in het Donker' door Joke Goudswaard

Wo. en do. 11 en 12 jan. 2017

 

de Kindercoaches

 

De Goudse Praktijk

Elizabeth Wolffstraat 1

2806 PJ GOUDA


www.dekindercoaches.nl

info@dekindercoaches.nl

+31 (0)6 26378516

                                                                               

 

De Kindercoaches zijn er voor ouder, kind en professional opdat het in de basis goed zit.


Voor Systemisch werken en school-en andere opstellingen

Samtati : huis van bewust-zijn

Hilde van Bulck


ACHTERGROND

Bert Hellinger is de grondlegger van opstellingen- of systemisch werk. Hij gaat ervan uit dat alle elementen uit het familiesysteem bij elkaar horen en elkaar beïnvloeden. Thema’s waar we als individu niet uit geraken en die zich steeds in het leven herhalen, vinden hun oorsprong in de generatielijn (overgrootouders, grootouders, ouders en kinderen) en tonen zich in onze huidige privé- en werkrelaties. Door een opstelling te doen, kan een nieuwe beweging gevonden worden die tot meer bewustzijn leidt. Je zult onbewust reageren (bang, boos, moe, allerlei problemen, ziekte,…) op symptomen die aangeven dat het systeem uit balans is. Deze onzichtbare patronen kunnen ons leven bepalen. Vb. Als een kind thuis niet gezien wordt, is de kans groot dat zich dat op school en later op het werk herhaalt. Het systeem vraagt om een herstel van het evenwicht dat verloopt volgens enkele belangrijke wetmatigheden: Iedereen heeft recht op een eigen plek. De juiste rangorde moet gerespecteerd worden en er is een balans in geven en nemen.

Een gezin is een systeem, maar ook het werk, de sportclub of je lichaam zijn systemen. Elk systeem zoekt stabiliteit en evenwicht. Je kunt dus ook thema’s opstellen die buiten de familiesfeer liggen. Een constellatie vergroot de innerlijke vrijheid en geeft een dieper inzicht in jezelf, in de dynamiek van (familie)systemen en in de kracht van liefde en verbinding die menselijke relaties stuurt.

WERKWIJZE

Een opstelling begint met een vraag, thema of probleemstelling en de wens om tot een oplossing te komen. De begeleider informeert naar enkele feiten (geen verhalen) en stelt voor om bepaalde elementen in de opstelling te brengen. Het kan gaan over personen, thema’s of dingen. Vb. jezelf, je vader, je angst, je ambitie, … De elementen worden voorgesteld door representanten, personen uit de groep. De overige deelnemers blijven toeschouwer wat dikwijls een boeiende ervaring is aangezien de opstellingen nauw aansluiten bij je eigen thema’s. De vraagsteller plaatst elke representant vanuit het voelen op een plek in de groepsruimte en in een bepaalde kijkrichting. Door beweging toe te laten en vraagstellingen of bepaalde zinnen die uitgesproken worden, worden onbewuste patronen en blokkades zichtbaar en meer oplossingsgericht.

Om te kunnen leven in een groep, zijn wij in staat om systeemenergie aan te voelen. Het is deze gevoeligheid die in werking treedt wanneer de representant in het zogenaamde ‘wetend veld’ terecht komt. Ook na vele opstellingen blijft het een verbazende en boeiende ervaring om te zien hoe representanten zich automatisch kunnen afstemmen op de gevoelens en onderlinge relaties van de elementen uit de opstelling en hierover informatie kunnen geven. Iedereen komt dan ook in aanmerking om representant te zijn.

Wil je een helder inzicht, meer ontspanning in de problemen die je dagelijks bezighouden, dan kan een familieopstelling op een veilige en zachte manier jou een diepgaande heling geven. De opstellingen worden uitgevoerd vanuit een sterke verbinding met het wetend veld en in respect voor de eigenheid van elke individu.

Wens je zelf een opstellingendag te organiseren, neem dan vrijblijvend contact op via 015 31 54 81 of via info@samtati.com. 


www.indigoplatform.com   

nu in 20 talen